ATASKAITOS, VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS, VERTINIMAS

Mokyklos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita ir 2021 m. užduotys
Mokyklos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. užduotys

Mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaita
Mokyklos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaita
Mokyklos direktoriaus 2018 m.veiklos ataskaita
2019 metų mokyklos veiklos plano ataskaita

Mokinių, tėvų ir mokytojų apklausos rezultatai (2020 m.)
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2019-2020 m.m.)
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2018-2019 m.m.)
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2017-2018 m.m.)

Mokyklos veiklos kokybės 2013 metų išorinio vertinimo išvados