ATASKAITOS, VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS, VERTINIMAS

Teminio išorinio vertinimo ataskaita

Mokyklos 2023 metų veiklos ataskaita
Mokyklos 2020 metų veiklos ataskaita
Mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita
Mokyklos 2018 metų veiklos ataskaita 
Mokyklos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita
Mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita
Mokyklos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaita
Mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaita

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2021 – 2022 m.m.)
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2020-2021 m.m.)
Mokinių, tėvų ir mokytojų apklausos rezultatai (2020 m.)
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2019-2020 m.m.)
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2018-2019 m.m.)
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2017-2018 m.m.)

Mokyklos veiklos kokybės 2013 metų išorinio vertinimo išvados 

______________________________________________________________________________________________________