ERASMUS+: AŠ NORIU, AŠ GALIU

2024 m. gegužės 27-30 dienomis keturios mūsų mokyklos pedagogės (Vaida Mikelionienė, Birutė Karmonaitė, Jurgita Šumskienė bei Lina Vanagaitienė) tobulino savo profesinius gebėjimus ir tarpkultūrines kompetencijas pagal Erasmus+ KA1 mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000142489 „ Aš noriu. Aš galiu“. Escola l’Estelada mokykloje, Ispanijoje, stebėjo ugdymo procesą. Mokykla įsikūrusi kalnų papėdėje esančiame nedideliame istoriniame miestelyje Cànoves I Samalús. Pirmąją stažuotės dieną mokytojos susipažino su mokyklos erdvėmis ir bendruomene. Uždarame mokyklos kieme yra sporto aikštynas, vaikų žaidimų aikštelės, žaliosios erdvės, vaikų prižiūrimas daržas, auginami viščiukai, drugeliai. Ši mokykla puoselėja ne tik vertybines nuostatas, bet ir mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą per gamtosaugines veiklas. Svečios šalies mokytojai nuo pat pirmos dienos entuziastingai dalijosi patirtimi ir sužavėjo savo bendruomeniškumu bei atvirumu naujovėms. Pamokos mokykloje prasideda knygų skaitymu. Pamokos trukmė – 1 valanda. Šioje mokykloje neskamba skambučiai. Vaikai mokosi jiems paskirtame kabinete, o dalykų mokytojai ateina vesti pamokų. Daugelyje kabinetų įrengtos „Smart“ lentos, eksponuojami mokinių darbai pasitelkiant antrines žaliavas, įvairūs metodinės priemonės. Šalia tradicinių mokymosi metodų vyravo aktyvūs, mokinių bendradarbiavimą skatinantys metodai: darbas grupėmis ar poromis, diskusijos, debatai, vykdomi įdomūs projektai, robotikos veiklos. Mokykloje vyrauja šilti tarpusavio santykiai, gera atmosfera. Mokytojai dirba be vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių. Pamokose skatinamas kritinis mąstymas bei kūrybiškumas, mokiniai ypatingai skatinami išsaugoti tvarią aplinką. Darbo stebėjimas nukreiptas į įvairiapusiškesnį ugdymo idėjų supratimą stebint praktines veiklas kitose šalyse veikiančiose mokyklose, ypatingą dėmesį kreipiant į ugdymo organizavimą, inovatyvumą, darnaus vystymosi idėjų integravimą į ugdymo/si procesą. Abiejų šalių mokytojai diskutavo apie Lietuvos ir Ispanijos švietimo sistemą, mokinių motyvaciją, vertinimą, specialiųjų mokinių integraciją bei dalijosi įvairiais praktiniais patarimais. Ispanijos mokytojai susidomėję klausėsi pranešimo apie Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos vykstančias veiklas. Mokytojos parsivežė ne tik naujų idėjų savo pamokoms, bet ir pamatė kultūrinius šalių skirtumus, pasisėmė tolerancijos ir kūrybingumo, žinių apie tvarumą, pagilino anglų kalbos žinias, mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą per gamtosaugines veiklas. Grįžę mokytojos su mokyklos bendruomene pasidalino įgyta patirtimi ir aptarė tolimesnes projekto veiklas.

Rudenį planuojame aktyviai tęsti bendradarbiavimą su naujais draugais iš Ispanijos įgyvendinadami etwinning projektus. Per vizitą mokytojos turėjo galimybę ne tik praturtinti pedagogines žinias, bet ir pasigrožėti nepakartojama Barselona, šio didingo miesto architektūra, nuostabiais parkais, patobulino anglų kalbos žinias bei pažino tolimesnių ES šalies kultūrą ir gyventojus. Projekto dalyvės labai laimingos turėdamos galimybę savo profesines kompetencijas ugdyti tarptautinėje aplinkoje. Tariame ačiū ERASMUS+ programai už galimybę keisti savo gyvenimus ir plačiai atverti kelius.

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.