SAVIVALDA

Mokyklos taryba  (2022-2023 m.m.)

Tėvų atstovai: Mokytojų atstovai: Mokinių atstovai:
o Vilma Janulevičienė

o Mindaugas Lukšys

o Rasa Vitienė

o Asta Česnulevičienė

o Ana Krivenokienė

o Diana Grušauskaitė

o Aivaras Kadziauskas -pirmininko pavaduotojas

o Renata Jaskelevičienė -pirmininkė

o Violeta Marcinonienė

o Vaida Naugolnikienė

o Kristina Rūkštelienė

o Rima Buchienė

o Almantas Trainavičius

o Ilona Graževičienė

o Ugnė Lesevičiūtė 8a

o Rapolas Mazaliauskas 7a

o Kornelija Kratavičiūtė  7c

o Smiltė Švedkauskaitė 8b

o Brigita Diglytė 7b

o Matas Čepononis 7a

o Neila Matulevičiūtė 5a

Mokytojų   taryba

Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkai, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.


Metodinė taryba

Metodinė taryba:

Vida Giedraitienė-metodinės tarybos veiklos koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Algis Bolys – metodinės tarybos narys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Lina Vanagaitienė – metodinės tarybos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gražina Naujalienė – metodinės tarybos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rita Zubienienė – metodinės tarybos pirmininkė, užsienio k. metodinės grupės pirmininkė
Rasa Truskienė – metodinės tarybos sekretorė, lietuvių k. ir socialinių mokslų metodinė grupės pirmininkė
Rūta Krivickienė – metodinės tarybos narė, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė
Renata Lastauskaitė-Vengrienė – metodinės tarybos narė, menų, technologijų, fizinio ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
Violeta Marcinonienė – metodinės tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo, pirmų ir antrų klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė


Mokinių Tarybos nariai 

Čepononis Matas 7a Pirmininkas
Bazytė Ignė 6a Renginių organizavimas
Diglytė  Brigita, 7b Žiniasklaida
Gaidytė  Ugnė, 8a Renginių organizavimas
Glatkauskaitė  Gustė, 6a Renginių organizavimas
Karaškevičiūtė  Gabija 5b Renginių organizavimas
Kratavičiūtė  Kornelija 7c Pirmininko pavaduotoja
Lesevičiūtė  Ugnė 8a Informacijos viešinimas
Markelionis  Lukas 7b Informacijos viešinimas
Matulevičiūtė  Gabrielė 8b Renginių organizavimas
Matulevičiūtė  Neila 5a Informacijos viešinimas
Naugolnikaitė  Melita 5a Renginių organizavimas
Petrauskaitė  Vėjūnė 6c Renginių organizavimas
Rūkštelytė  Evija 7a Sekretorė, renginių organizavimas
Šimoniūtytė  Aistė 6c Renginių organizavimas
Švedkauskaitė  Smiltė 8b Seniūnų susirinkimų organizavimas.
Varnelytė  Kamilė 8b Renginių organizavimas
Vizgirdaitė  Gabrielė 6c Renginių organizavimas