SAVIVALDA

Mokyklos taryba  (2023-2024 m.m.)

Tėvų atstovai: Mokytojų atstovai: Mokinių atstovai:
o Vilma Janulevičienė

o Mindaugas Lukšys

o Jolita Jaskevičienė

o Asta Česnulevičienė

o Ana Krivenokienė

o Diana Grušauskaitė

o  Sigita Balčienė

o Renata Jaskelevičienė -pirmininkė

o Violeta Marcinonienė

o Vaida Naugolnikienė

o Kristina Rūkštelienė

o Rima Buchienė

o Almantas Trainavičius

o Ilona Graževičienė

o Goda Antanavičiūtė, 8b

o Rapolas Mazaliauskas, 8a

o Kornelija Kratavičiūtė, 8c

o Gabrielė Vizgirdaitė, 7c

o Brigita Diglytė, 8b

o Matas Čepononis, 8a

o Neila Matulevičiūtė, 6a

Mokytojų   taryba

Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkai, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.


Metodinė taryba

Metodinė taryba:

Vida Giedraitienė-metodinės tarybos veiklos koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Algis Bolys – metodinės tarybos narys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Lina Vanagaitienė – metodinės tarybos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gražina Naujalienė – metodinės tarybos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rita Zubienienė – metodinės tarybos pirmininkė, užsienio k. metodinės grupės pirmininkė
Rasa Truskienė – metodinės tarybos sekretorė, lietuvių k. ir socialinių mokslų metodinė grupės pirmininkė
Rūta Krivickienė – metodinės tarybos narė, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė
– metodinės tarybos narė, menų, technologijų, fizinio ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
Violeta Marcinonienė – metodinės tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo, pirmų ir antrų klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė


Mokinių Tarybos nariai 

Čepononis Matas, 8a Pirmininkas
Kratavičiūtė Kornelija, 8c Pirmininko pavaduotoja
Diglytė  Brigita, 8b
Bazytė Ignė, 7a
Glatkauskaitė  Gustė, 7a
Karaškevičiūtė  Gabija, 6b
Vizgirdaitė Gabrielė, 7c
Antanavičiūtė Goda, 8b
Markelionis  Lukas 8b
Junevičiūtė Goda, 7c
Matulevičiūtė  Neila, 6a
Naugolnikaitė  Melita, 6a
Petrauskaitė  Vėjūnė, 7c
Rūkštelytė  Evija, 8a
Šimoniūtytė  Aistė, 7c
Sinkevičiūtė Ugnė, 7c