BENDRA INFORMACIJA

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ „SAULĖS” PAGRINDINĘ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS 

        PRAŠYMO FORMA

DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO GRAFIKŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS


1.ASMENS DUOMENŲ  POLITIKA

2. INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

3. DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

4. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS

5. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ SKATINIMO VEIKLOS APRAŠAS

6.BENDRUOMENĖS INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS


7. KRIZĖS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS

19.INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

10. VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

11. VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

12. DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO MOKYKLOJE POLITIKA

13. DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS