Apie mus

Mokyklos vizija

Kūrybingą ir aktyvią asmenybę ugdanti mokykla, mokymo(-si) ir emocinę sėkmę
patiriantys mokiniai bei mokytojai, mokymui(-si) tinkama aplinka.

Mokyklos misija

Ugdyti trokštančią pažinti, kritiškai mąstančią, besivadovaujančią
bendražmogiškomis, pilietinėmis ir tautinėmis vertybėmis asmenybę, padedant įgyti šiuolaikines
kompetencijas, leidžiančias pasiekti gyvenime užsibrėžtų tikslų.

Veiklos prioritetai

1. Aš – aktyvus ugdymo proceso ir mokyklos veiklos dalyvis.
2. Veikiame išvien dėl kiekvieno vaiko sėkmės.
3. Mokomės dinamiškoje ir funkcionalioje aplinkoje, savo darbais ir idėjomis
prisidėdami prie jos kūrimo.


MOKYKLOS DAINA
Žodžiai I.Daniušienės
Ryto saulė nušviečia
Ir šypsodama kviečia.
Skamba, aidi varpelis,
Bėgam, skubam takeliais.
Čia skaitysim, skaičiuosim,
Dėsnių daug sužinosim,
Formules išrikiuosim
Ir sportuosim, dainuosim.
Juk taip gera išmokti,
Juk taip gera suprasti,
Juk taip gera žinoti,
O galbūt net atrasti.
Priedainis
„Saule“, „Saule“, „Saule“,
Vesk į žinių pasaulį, ‚Saule“, „Saule“,
O „Saule“!
„Saule“, „Saule“, „Saule“,
Sparnus  augink mums,
„Saule“, „Saule“, „Saule“.
Laikas tarsi upelis
Teka greitai pirmyn.
Mes užaugom ir žinom,
Reiks išskristi tolyn.
Čia išmokom skaityti,
Čia išmokom skaičiuoti,
Draugo petį pajusti
Ir mylėt, neišduoti.
Juk taip gera išmokti,
Juk taip gera suprasti,
Juk taip gera žinoti,
O galbūt net atrasti.
Priedainis
„Saule“, „Saule“, „Saule“,
Vesk į žinių pasaulį, ‚Saule“, „Saule“,
O „Saule“!
„Saule“, „Saule“, „Saule“,
Sparnus augink mums,
„Saule“, „Saule“, „Saule“.
„Saule“, „Saule“, „Saule“,
Tave mes mylim,
„Saule“, „Saule“, „Saule“.