PLANAVIMO DOKUMENTAI

MOKYKLOS 2022 M. BIRŽELIO MĖN. VEIKLOS PLANAS
UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS (2021-2022 m.m.)
______________________________________________________________________________________________________________________________
POZITYVIOS MOKYMO(SI) IR TINKAMO VAIKŲ EMOCINIO VYSTYMOSI APLINKOS KŪRIMO PROJEKTAS (2020-2022 m.)

MOKYKLOS 2021-2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
MOKYKLOS 2017-2019 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

MOKYKLOS 2022 M. VEIKLOS PLANAS
MOKYKLOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS
MOKYKLOS 2020 M. VEIKLOS PLANAS
MOKYKLOS 2019-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
MOKYKLOS 2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
MOKYKLOS 2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS