UTA

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui. Naudingi patarimai, nuorodos. K.Paulikė

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO MOKYKLOJE DARBO GRUPĖ:

Darbo grupės vadovė – Lina Bagdanavičienė, direktorė.
Darbo grupės nariai: Lina Vanagaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Algis Bolys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
Vida Giedraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Gražina Naujalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Regina Pakeltienė, matematikos vyresnioji mokytoja;
Rita Zubienienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
Ilveta Juškelė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Ieva Kadziauskienė, geografijos vyresnioji mokytoja;
Ona Petruninienė, istorijos vyresnioji mokytoja;
Renata Lastauskaitė-Vengrienė, muzikos vyresnioji mokytoja;
Marytė Kašėtaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Aušra Balčiuvienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;
Ingrida Kilkuvienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.