MOKYTOJAI

2020-2021 MOKSLO METAI

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija (dėstomas dalykas) Auklėja-moji klasė Kabinetas (Nr.)
1. Amanavičienė Vida Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 2b 29
2. Balčiuvienė Aušra Vyr. mokytoja (informacinės technologijos) 44
3. Barišauskaitė Jūratė Mokytoja (matematika) 6b 48
4. Bikulč Alina Mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 2c 15
5. Buchienė Rima Vyr. mokytoja (anglų) 34
6. Naugolnikienė Vaida Vyr. mokytoja (anglų) 43
7. Stankevičienė Saiva Vyr. mokytoja (fizinis ugdymas)    
8. Krunglevičienė Dalija Pradinio ugdymo vyr. mokytoja 1c 5
9. Černiauskas Gediminas Vyr. mokytojas (informacinės technologijos) 45
10. Lastauskaitė-Vengrienė Renata Vyr. mokytoja (muzika) 46
11. Dovidauskienė Ieva Tikybos mokytoja
12. Virkutienė Rūta Specialiosios priešmokyklinės grupės mokytoja
13. Dudzinskas Aivaras Vyr. mokytoja (fizinis ugdymas)
14. Dudzinskienė Vesta Vyr. mokytoja (lietuvių kalba) 5b
15.  Eitmantienė Ilveta Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 1b 37
16. Galčienė Reda Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja  2
17. Giedraitienė Vida Vyr. mokytoja (tikyba, technologijos)
18. Graževičienė Ilona Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 4a 27
19. Krugelienė Tatjana Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 3a 4
20. Jankauskienė Rita Vyr. mokytoja (anglų kalba) 54
21. Janušonienė Vaidilutė Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) Sanatorinės kl.
22. Jaskelevičienė Renata Mokytoja metodininkė (lietuvių kalba) 7a 58
23. Kadziauskienė Ieva Mokytoja (geografija vyr. mokytoja) 5c 39
24. Mikelionienė Vaida Neformaliojo švietimo mokytoja
25. Kapčius Vytautas Mokytojas metodininkas (fizinis ugdymas)
26. Karmonaitė Birutė Vyr. mokytoja (anglų kalba) 5a 41
27. Kašėtaitė Marytė Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 3b 24
28. Kavaliauskienė Dalia Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 2a 3
29. Kilkuvienė Ingrida Vyr. mokytoja (lietuvių kalba) Sanatorinės kl.
30. Kleponienė Jūratė Vyr mokytoja (biologija, sveika gyvensena)
31. Krivickienė Rūta Vyr. mokytoja (biologija, chemija, gamta ir žmogus, sveika gyvensena) 7b 60
32. Kryžiokienė Aušra Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja  2
33. Kuzminskienė Rima Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) Sanatorinės kl.
34. Kvilonskienė Daiva Vyr. mokytoja
(pradinio ugdymo programos dalykai)
4b 26
35. Lesevičiūtė-Stulgaitienė Ramunė Ekonomikos ir verslumo mokytoja
36. Levanaitienė Birutė Choreografijos mokytoja Aktų salė
37. Lisauskienė Vitalija Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) Pa 36
38. Marcinonienė Violeta Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 3c 23
39. Matijošaitis Žilvinas Vyr. kineziterapeutas,
judesio korekcijos mokytojas
40. Matulevičienė Aušra Vyr. mokytoja (anglų k.) 52
41. Matulevičienė Inga Mokytoja (fizika) 41
42. Naugolnikienė Vaida Vyr. mokytoja (anglų kalba)  6a 47
43. Pakeltienė Regina Vyr. mokytoja (matematika) 8a 57
44. Paškevičienė Živilė Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) Pb 14
45. Pečukevičienė Ona Vyr. mokytoja (matematika) Sanatorinės kl.
46. Petruninienė Ona Vyr. mokytoja (istorija)
47. Pigagaitė Lina Vyr. mokytoja (biologija) Sanatorinės kl.
48. Pudžemienė Vida  Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 4c 25
49. Ražinskienė Asta Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 1a 40
50. Savulionienė Ieva Pradinio ugdymo mokytoja Pc 28
51. Senkutė Jurgita Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja 1
52. Skrabulytė Jolanta Vyr. mokytoja (anglų kalba) Sanatorinės kl.
53. Sutkienė Genė Mokytoja metodininkė (dailė) 8b 60
54. Trainavičius Almantas Mokytojas metodininkas (technologijos) 20
55. Truskienė Rasa Vyr. mokytoja (lietuvių kalba) 10 56
56. Valentukevičienė Irena Vyr. mokytoja (rusų kalba, etika) 55
57. Vaškevičienė Ramutė Vyr. mokytoja (istorija)
58. Stulpinienė Jūratė Vyr. mokytoja (vokiečių kalba)
59. Zubienienė Rita Mokytoja metodininkė (rusų kalba) 53
60. Žūkienė Nijolė Mokytoja metodininkė (technologijos) 17