MOKYTOJAI

2021-2022 MOKSLO METAI

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija (dėstomas dalykas) Auklėja-moji klasė Kabinetas (Nr.)
1. Amanavičienė Vida Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 3b 29
2. Balčiuvienė Aušra Vyr. mokytoja (informacinės technologijos) 44
3. Barišauskaitė Jūratė Mokytoja (matematika) 7b 48
4. Bikulč Alina Mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 3c 15
5. Buchienė Rima Vyr. mokytoja (anglų) 34
6. Naugolnikienė Vaida Vyr. mokytoja (anglų) 43
7. Stankevičienė Saiva Vyr. mokytoja (fizinis ugdymas)    
8. Krunglevičienė Dalija Pradinio ugdymo vyr. mokytoja 2c 5
9. Černiauskas Gediminas Vyr. mokytojas (informacinės technologijos) 45
10. Lastauskaitė-Vengrienė Renata Vyr. mokytoja (muzika) 46
11. Dovidauskienė Ieva Tikybos mokytoja 5b 43
12. Virkutienė Rūta Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja
13. Dudzinskas Aivaras Vyr. mokytoja (fizinis ugdymas)
14. Dudzinskienė Vesta Vyr. mokytoja (lietuvių kalba) 6b
15.  Eitmantienė Ilveta Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 2b 37
16. Galčienė Reda Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja  2
17. Giedraitienė Vida Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos vyr. mokytoja
18. Graževičienė Ilona Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) Pa 27
19. Krugelienė Tatjana Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 4a 4
20. Bolys Algis Direktoriaus pav. ugdymui, istorijos mokyt. metodininkas
21. Janušonienė Vaidilutė Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) Sanatorinės kl.
22. Jaskelevičienė Renata Mokytoja metodininkė (lietuvių kalba) 8a 58
23. Kadziauskienė Ieva Mokytoja (geografija vyr. mokytoja) 6c 39
24. Mikelionienė Vaida Neformaliojo švietimo mokytoja
25. Kapčius Vytautas Mokytojas metodininkas (fizinis ugdymas)
26. Karmonaitė Birutė Vyr. mokytoja (anglų kalba) 6a 41
27. Kašėtaitė Marytė Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 4b 24
28. Kavaliauskienė Dalia Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 3a 3
29. Kilkuvienė Ingrida Vyr. mokytoja (lietuvių kalba) Sanatorinės kl.
30. Kleponienė Jūratė Vyr mokytoja (biologija, sveika gyvensena)
31. Krivickienė Rūta Vyr. mokytoja (biologija, chemija, gamta ir žmogus, sveika gyvensena) 8b 60
32. Kryžiokienė Aušra Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja  2
33. Kuzminskienė Rima Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) Sanatorinės kl.
34. Kvilonskienė Daiva Vyr. mokytoja
(pradinio ugdymo programos dalykai)
Pb 26
35. Palubinskienė Virginija Istorijos vyr. mokytoja 47
36. Levanaitienė Birutė Choreografijos mokytoja Aktų salė
37. Lisauskienė Vitalija Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 1a 36
38. Marcinonienė Violeta Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) Pc 23
39. Dudzinskas Dainius Fizinio ugdymo mokytojas
40. Matulevičienė Aušra Vyr. mokytoja (anglų k.) 52
41. Matulevičienė Inga Mokytoja (fizika) 41
42. Naugolnikienė Vaida Vyr. mokytoja (anglų kalba)  7a 47
43. Pakeltienė Regina Vyr. mokytoja (matematika) 57
44. Paškevičienė Živilė Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 1b 14
45. Pečukevičienė Ona Vyr. mokytoja (matematika) Sanatorinės kl.
46. Petruninienė Ona Vyr. mokytoja (istorija)
47. Pigagaitė Lina Vyr. mokytoja (biologija) Sanatorinės kl.
48. Poznėkienė Ramunė  Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) Pd 25
49. Ražinskienė Asta Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 2a 40
50. Savulionienė Ieva Pradinio ugdymo mokytoja 1c 28
51. Senkutė Jurgita Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja 1
52. Skrabulytė Jolanta Vyr. mokytoja (anglų kalba) Sanatorinės kl.
53. Sutkienė Genė Mokytoja metodininkė (dailė) 60
54. Trainavičius Almantas Mokytojas metodininkas (technologijos) 20
55. Truskienė Rasa Vyr. mokytoja (lietuvių kalba) 5c 56
56. Valentukevičienė Irena Vyr. mokytoja (rusų kalba, etika) 55
57. Vaškevičienė Ramutė Vyr. mokytoja (istorija) Sanatorinės kl.
58. Stulpinienė Jūratė Vyr. mokytoja (vokiečių kalba)
59. Zubienienė Rita Mokytoja metodininkė (rusų kalba) 5a 53
60. Zubrickaitė Aurelija Vyr. mokytoja (technologijos) 17
61. Mažonaitė Monika Neformaliojo švietimo mokytoja