NUOTOLINIS UGDYMAS

2020-2021 M.M. II PUSMEČIO 5-8 IR 10 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

SINCHRONINIŲ (VAIZDO) PAMOKŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE IR
 1-4 KLASĖSE  TVARKARAŠTIS  


Prašome mokinių ir tėvelių saugoti išduodamas mokymuisi planšetes, nes pakeitimui jų neturime.


Raštinės telefonas pasiteiravimui: 861598996


Neformalusis švietimas, dalykų konsultacijos, modulių programų vykdymas
Nuotolinio ugdymo(si) taisyklės

2020 – 2021 m.m. neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis (tinka ir II pusmečiui)
2020 – 2021 m.m. modulių ir konsultacijų tvarkaraštis (tinka ir II pusmečiui)