MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

MOKINIŲ FIZINIO PAJĖGUMO TESTŲ REZULTATAI 2022-2023 M.M.
MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ TVARKOS APRAŠAS
DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS
PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.), JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA,
UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS
VILIJOS ŽADEIKIENĖS DARBO LAIKAS:
Pirmadienis – Ketvirtadienis 8.00 – 16.30 val.
Penktadienis 8.00-14.30 val.
Pietų pertrauka 12.00- 12.30 val.