PATYČIŲ PREVENCIJA. „OPKUS“ DIEGIMAS

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS (2021-2022 m.m.)
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS (2020-2021 m.m.)
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS (2019-2020 m.m.)
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS DRAUSMINIMO KOPETĖLĖS 

MOKYKLA ĮGYVENDINA OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMĄ

Nuo 2015 metų pradžios Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinė mokykla dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje. Ši programa sukurta Norvegijoje, jos autorius – Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių, smurto ir priekabiavimo temas. Programos įvertinimai skirtingose šalyse rodo, kad  prevencinėje programoje dalyvaujančiose mokyklose patyčių mastas gali žymiai sumažėti, pagerėja tvarka klasėse ir ryškėja mokinių bei tėvų pozityvios nuostatos mokyklos atžvilgiu.

Olweus patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, individo. Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Ši programa reikalauja ilgalaikių mokyklos bendruomenės bei mokinių tėvų pastangų, susitelkimo, nuoseklaus, darnaus darbo ir nuoširdaus, geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo. Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai teigia, kad patyčių pastebėjimas, jų sustabdymas yra kiekvieno suaugusiojo atsakomybė ir pareiga. Programa skatina nuoširdų pedagogų požiūrį į mokinius, aktyvų domėjimąsi mokinių veikla mokykloje ir už jos ribų.

Programos įgyvendinimo trukmė mokykloje – 18 mėnesių. Visi mokyklos darbuotojai  supažindinti su programos nuostatomis, žino, kaip atpažinti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, moka nustatyti teisingas ir tvirtas elgesio ribas mokiniams. Siekiant įgyvendinti Olweus patyčių programos tikslus, sudarytas Mokyklos patyčių prevencijos koordinacinis komitetas, išaiškintos didesnio mokinių susibūrimo vietos per pertraukas mokykloje ir pagal tai pakoreguotas bei sustiprintas mokytojų budėjimas pertraukų metu, sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG), kurių nariai rinkosi du kartus per mėnesį į susitikimus – jų metu mokėsi, analizavo galimas ir pasitaikančias patyčių situacijas, teikė konstruktyvius pasiūlymus patyčių prevencijos klausimais.

Teigiamus pokyčius skatina nuoseklus ir sistemingas mokyklos darbuotojų reagavimas į netinkamą mokinių elgesį, individualūs mokytojų pokalbiai su netinkamai besielgiančiais mokiniais ir jų tėvais, Nuobaudų kopėčių taikymo sistema, kartą per savaitę vedamos teminės klasės valandėlės patyčių prevencijos temomis.

 

Mokyklų, tęsiančių Olweus programą, patirtis rodo, jog patyčių lygis nuosekliai mažėja kasmet, todėl  mokyklos bendruomenė apsisprendė dėl Olweus programos tęstinumo. Nutarta 2017-2019 mokslo metais dalyvauti tolimesniame patyčių prevencijos programos etape – siekiant OLWEUS mokyklos vardo –  ir diegti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS), kuri taptų ne tik veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisidėtų prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje. 2017 m. kovo mėn. 1 d.  su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru ir  Olweus programos instruktore Laimute Tautkiene pasirašyta trišalė OPKUS diegimo sutartis.  OPKUS diegimo 2017-2018 mokslo metais klausimai 2017 m. rugsėjo 14 d. su programos instruktore aptarti Mokyklos Olweus programos koordinaciniame komitete.


PATYČIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMAS
FAKTINIŲ ARBA ĮTARIAMŲ PATYČIŲ SPRENDIMO PROCEDŪRA (P1)