Korupcijos prevencija

Pastebėjus ar sužinojus korupcijos atvejus kuo skubiau informuokite mokyklos direktorę Liną Bagdanavičienę tel. +37061038400 arba el. paštu: lina.bagdanaviciene@smok.lt

Už korupcijos prevenciją mokykloje atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui Vida Giedraitienė. Tel. +37068731743, el.  paštas: vida.giedraitiene@smok.lt

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba arba telefonu (8 5) 266 3333

https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

Mokyklos korupcijos prevencijos programa
Mokyklos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 

Mokyklos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarka

PATVIRTINTA
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus
2023 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V1-169
PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, 
SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE, SĄRAŠAS
 
Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
1.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
2.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

__________________