ATASKAITOS, VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS, VERTINIMAS

Mokyklos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita ir 2021 m. užduotys
Mokyklos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. užduotys

Mokyklos 2020 metų veiklos plano ataskaita
Mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita
Mokyklos 2018 metų veiklos ataskaita
Mokyklos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaita
Mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaita

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2020-2021 m.m.)
Mokinių, tėvų ir mokytojų apklausos rezultatai (2020 m.)
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2019-2020 m.m.)
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2018-2019 m.m.)
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2017-2018 m.m.)

Mokyklos veiklos kokybės 2013 metų išorinio vertinimo išvados