UGDYMO PLANAS, TVARKOS

MOKYKLOS 2017-2018 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS
SOCIALINĖS-PILIETINĖS  VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKYKLOS PRADINIO UGDYMO,PAGRINDINIO UGDYMO DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA
MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA
POVEIKIO PRIEMONIŲ NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TAIKYMO SĄLYGOS IR TVARKA MOKYKLOJE
PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS