PROGRAMA „LAIKAS KARTU“

„Laikas kartu“ – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa „Laikas kartu“ orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei. Programos metu ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai: Savimonė Savitvarda Socialinis...
Skaityti daugiau

PRADEDAME DALYVAUTI RESPUBLIKINIAME „SVEIKATIADOS“ PROJEKTE

Mūsų mokykla šiais mokslo metais pasirašė sutartį ir dalyvaus respublikiniame projekte  „Sveikatiada“, kurį  įgyvendina VšĮ „Tikra mityba“. „Sveikatiada“ - tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Bus organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plės savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvaus ne vien moksleiviai, bet ir...
Skaityti daugiau

STIPRINAME POZITYVIOS TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIUS

Mūsų mokykloje 11 tėvelių baigė mokymus vaikų auklėjimo įgūdžių stiprinimo, lavinimo grupėje tėvams „STEP“ – tai jau aštunta tėvelių grupė, įgijusi pozityvios tėvystės įgūdžių.    DĖKOJAME VALSTYBINIAM VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDUI, Finansuojančiam STEP tėvų grupes  2019 m. kovo – gegužės mėn. Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje vyko tėvų grupės pagal STEP[1] 6-12 programą, skirtą tėvams. 11 dalyvių (tėvelių/mamyčių) STEP programoje galėjo dalyvauti nemokėdami dalyvio...
Skaityti daugiau

PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ GERINIMAS, LAVINANT SOCIALINĮ-EMOCINĮ INTELEKTĄ

2017-12-11/ 2019-06-11 mokykla įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0039 „Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“ projektą. Projekto tikslas – gerinti pradinių klasių mokinių pasiekimus ugdant socialinį – emocinį intelektą. I-ame projekto įgyvendinimo etape mokykla gauna išsamią eksperto konsultaciją apie  socialinio-emocinio intelekto ugdymą ir mokyklos veik...
Skaityti daugiau

INTEGRUOTO GAMTAMOKSLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 5 KLASĖJE

Šių metų pavasarį Ugdymo plėtotės centras pakvietė nebijančias iššūkių, iniciatyvias, inovatyvias ir kūrybiškai dirbančias mokyklas nuo 2018–2019 mokslo metų prisijungti prie integralaus gamtamokslinio ugdymo programą išbandančių mokyklų. Mokykla dalyvavo atrankoje, buvo sudaryta mokyklos komanda ir 2018-2019 m.m. gamtos ir žmogaus dalykas 5 klasėje pradėtas mokyti pagal UPC projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 kl. mokinių esminių kompetencijų ugdymas“  integralaus gamtamokslini...
Skaityti daugiau

MOKYKLA DALYVAUJA RESPUBLIKINIAME VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRO IR UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO PROJEKTE „PAŽINK VALSTYBĘ“

Mokykla dalyvauja respublikiniame Valstybės pažinimo centro ir Ugdymo plėtotės centro projekte „Pažink valstybę“. Šio projekto tikslas yra stiprinti mokinių politinį raštingumą per įvairių valstybės gyvenimo sričių pažinimą bei skatinti jų pilietinį aktyvumą, dalyvaujant viešųjų valstybės gyvenimo reikalų svarstyme. Lapkričio 22 d. 9 ir 10 klasių mokiniai  lankėsi VSAT Varėnos rinktinės Druskininkų pasienio užkardoje. Ši užkarda saugo 19,5 km. sieną su Baltarusija. Čia juos pasitiko pats užkard...
Skaityti daugiau

„FILM LT100“ PROJEKTAS MŪSŲ MOKYKLOJE

Vykdydami bendrą Danijos kultūros instituto bei Lietuvos kino centro tarptautinis dvišalės patirties mainų kino edukacijoje projektą, skirtą Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti "Film LT100", į mokyklą atvyko trys jaunosios kartos režisieriai. Jų vadovaujami mokiniai patys kūrė trumpametražinius kino filmus, kuriuose atsispindėjo gamtosauginės temos. Emocijų ir kūrybiškumo netrūko, tad ne tik mokiniai, bet ir režisieriai Maratas Sargsyanas, Andrius Blaževičiu ir Tomas Smulkis visą dieną mokykl...
Skaityti daugiau

KALBĖTI APIE SVEIKĄ GYVENSENĄ NIEKAD NEBUS PER DAUG

Neseniai pasibaigė metus trukęs Erasmus+ K2 projektas „Quality vs. Quantity“ (,,Kokybė prieš kiekybę“), kuriame man, Gustei Ciūnytei, teko projekto veiklų koordinatorės, organizatorės ir įgyvendintojos pareigos. Drąsiai ėmiausi šios iniciatyvos ir veiklos, nes tokio pabūdžio patirtys yra unikalios ir reikalingos, tokiu būdu plečiasi mūsų akiratis, užmezgamos naujos įdomios pažintys, plėtojamos asmeninės savybės – organizuotumas, atkaklumas, komunikaciniai gebėjimai. Juolab, projekte dalyvavau no...
Skaityti daugiau

IT NAUDOJIMO PAMOKOSE SKATINIMAS, NAUDOJANT ŽVILGSNIO SEKIMO TECHNOLOGIJAS

Mokykla dalyvauja Programos „Erasmus+" darbuotojų mobilumo projekte, skirtame bendrojo ugdymo sektoriui. Projektu siekiama tobulinti ir gilinti švietimo darbuotojų kompetencijas, švietimo sistemų ir politikos supratimą, užsienio kalbų įgūdžius, pokyčių inicijavimo gebėjimus. e-Teach yra Erasmus+ finansuojamas projektas („IT naudojimo pamokose skatinimas naudojant žvilgsnio sekimo technologijas“, projekto nr.: 2017-1-TR01-KA201-046748). e-Teach projekte dalyvauja 3 mokyklos ir 3 universite...
Skaityti daugiau

SVEIKA GYVENSENA – PER KŪRYBĄ

Šiandien vis dažniau kalbame apie sveikatą, jos stiprinimą, sveikatos problemas bei sveiko gyvenimo būdo nuostatų formavimo svarbą vaikystėje bei paauglystėje. Todėl kai gavome respublikinio projekto „Sveikos gyvensenos abėcėlė” nuostatus ir sužinojome, kad pagrindinė projekto idėja - skatinti vaikų kūrybiškumą ir ugdyti augančios kartos  sveikos gyvensenos įpročius, pavaduotojos Linos Vanagaitienės paskatinti, nutarėme sudalyvauti. Parašėme motyvacinį laišką, kuriuo įtikinome projekto organizat...
Skaityti daugiau