KALBĖTI APIE SVEIKĄ GYVENSENĄ NIEKAD NEBUS PER DAUG

Neseniai pasibaigė metus trukęs Erasmus+ K2 projektas „Quality vs. Quantity“ (,,Kokybė prieš kiekybę“), kuriame man, Gustei Ciūnytei, teko projekto veiklų koordinatorės, organizatorės ir įgyvendintojos pareigos. Drąsiai ėmiausi šios iniciatyvos ir veiklos, nes tokio pabūdžio patirtys yra unikalios ir reikalingos, tokiu būdu plečiasi mūsų akiratis, užmezgamos naujos įdomios pažintys, plėtojamos asmeninės savybės – organizuotumas, atkaklumas, komunikaciniai gebėjimai. Juolab, projekte dalyvavau no...
Skaityti daugiau

INFORMATIKA PRADINIAME UGDYME

MŪSŲ MOKYKLA - RESPUBLIKINIO PROJEKTO "INFORMATIKA PRADINIAME UGDYME" DALYVĖ Mokyklos komanda, kartu su dešimčia kitų atrinktų Respublikos mokyklų, dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro inicijuotame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“, kuris vykdomas nuo 2017 m. vasario  iki 2018 m. rugpjūčio. Projekto dalyviai, kartu su mokslininkų grupe, kurs ir išbandys mokomąją medžiagą, parengtą remiantis informatikos turinio matmenimis, teiks siūlymus dėl informati...
Skaityti daugiau

IT NAUDOJIMO PAMOKOSE SKATINIMAS, NAUDOJANT ŽVILGSNIO SEKIMO TECHNOLOGIJAS

Mokykla dalyvauja Programos „Erasmus+" darbuotojų mobilumo projekte, skirtame bendrojo ugdymo sektoriui. Projektu siekiama tobulinti ir gilinti švietimo darbuotojų kompetencijas, švietimo sistemų ir politikos supratimą, užsienio kalbų įgūdžius, pokyčių inicijavimo gebėjimus. e-Teach yra Erasmus+ finansuojamas projektas („IT naudojimo pamokose skatinimas naudojant žvilgsnio sekimo technologijas“, projekto nr.: 2017-1-TR01-KA201-046748). e-Teach projekte dalyvauja 3 mokyklos ir 3 universite...
Skaityti daugiau

SVEIKA GYVENSENA – PER KŪRYBĄ

Šiandien vis dažniau kalbame apie sveikatą, jos stiprinimą, sveikatos problemas bei sveiko gyvenimo būdo nuostatų formavimo svarbą vaikystėje bei paauglystėje. Todėl kai gavome respublikinio projekto „Sveikos gyvensenos abėcėlė” nuostatus ir sužinojome, kad pagrindinė projekto idėja - skatinti vaikų kūrybiškumą ir ugdyti augančios kartos  sveikos gyvensenos įpročius, pavaduotojos Linos Vanagaitienės paskatinti, nutarėme sudalyvauti. Parašėme motyvacinį laišką, kuriuo įtikinome projekto organizat...
Skaityti daugiau

TĖVELIŲ GRUPĖ BAIGĖ  „STEP“ PROGRAMĄ

 Būti tėvais – pats sunkiausias darbas žmogaus gyvenime. Tačiau šiam darbui neruošia jokios mokyklos ar universitetai. Dėl to tėvai dažnai abejoja ir klausia savęs: „Ar esame geri tėvai, ar teisingaielgiamės sudėtingose situacijose ir ar elgiamės taip, kaip yra geriausia mūsų vaikams?“ Mūsų mokykloje 10 tėvelių baigė mokymus vaikų auklėjimo įgūdžių stiprinimo, lavinimo grupėje tėvams „STEP“.  Tai jau septinta tėvelių grupė, įgijusi pozityvios tėvystės įgūdžių. Tėvų grupės organizuojamos remian...
Skaityti daugiau

ANTROKAMS ĮTEIKTI PLAUKIMO PAŽYMĖJIMAI

Baigus vykdyti projektą "Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje", gruodžio 20 d. antrokams įteikti plaukimo pažymėjimai.                                                                                                                    Dėkojame mokiusiems vaikus plaukti mokytojams Žilvinui Matijošaičiui ir Aleksandrui Draginui, taip pat asociacijai "Laisvalaikio ir sporto klubui "Planas" už suteiktą galimybę vaikams Druskininkų vandens parke lankyti nemokamus plaukimo užsiėmimus.
Skaityti daugiau

PROJEKTAS, SKIRTAS JUBILIEJINIAMS MAIRONIO METAMS PAMINĖTI

Artėjantis Lietuvos šimtmetis kiekvieną iš mūsų įpareigoja permąstyti, perkainoti savo ir visos tautos vertybes, teisingai įvertinti nueitą kelią, stabtelėti šalia tų momentų, datų, asmenybių, kurios mūsų valstybingumui turėjo itin didelę reikšmę. Viena iš tokių svarbių asmenybių buvo Maironis - didysis lietuvių literatūros klasikas, dvasininkas, teologijos daktaras, profesorius. Savo kūryboje poetas svarstė lietuvių tautinio tapatumo temas, išryškino tautos istorinio likimo dramatiškumą, aukšti...
Skaityti daugiau

ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ 2017

2017 metų lapkričio 13-19 dienomis mokykloje vykusios Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema „Šiaurės salos“ kvietė vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius pakeliauti po salas Šiaurės šalyse. Pirmadienį mokyklos skaitykla tapo tikra vandenų karalyste. Mokytojos G.Kalesnykaitės mokinių paveikslų  paroda „Povandeninis pasaulis“, sienų aplikacijos, skaityklos erdvę pakeitė neatpažįstamai ir leido surengti įsimintiną skaitymo šventę. „Šviesos ir žodžio“ šventėje dalyvavo 4a klasės mokiniai (mokytoja D....
Skaityti daugiau

EDUKACINĖJE PROGRAMOJE LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS MUZIEJUJE

Lapkričio 14 dieną, 7 – 10 klasių mokiniai vyko į antrą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros“ projekto išvyką. Aplankėme Lietuvos radiją ir televiziją, dalyvavome edukacinėje programoje Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos muziejuje. Ekskursijos vadovė Raimonda Impolevičienė mums aprodė muziejų, susipažinome su Lietuvos radijo ir televizijos istorija. Ten pamatėme pačius seniausius televizorius, sužinojome, kokiais radijo prietaisais buvo naudojamasi anksčiau, kaip jie vei...
Skaityti daugiau

GERAI BESIMOKANTIEMS – KELIONĖ Į VENTĖS RAGĄ

Mokykla teikė paraišką ir laimėjo „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros“ projektą, kurio dėka mokyklos mokiniams bus sudarytos sąlygos nemokamai sudalyvauti 6 edukaciniuose užsiėmimuose. Rugsėjo 2 d.laukė pirmoji išvyka į Ventės ragą, kurioje 25 labai gerai besimokantys penktųjų-šeštųjų klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Paukščių žiedavimas“. Neišdildomi kelionės įspūdžiai - tai gera motyvacija visiems mokiniams siekti aukštų mokymosi rezultatų.           ...
Skaityti daugiau