INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR NOVATORIŠKŲ METODŲ NAUDOJIMAS ANGLŲ KALBOS PAMOKOSE

2022m. gegužės 9-13 dienomis pavaduotoja ugdymui Vida Giedraitienė, anglų kalbos vyr. mokytojos Birutė Karmonaitė ir Vaida Naugolnikienė, bei socialinė pedagogė Vaida Mikelionienė viešėjo Turkijos sostinėje Ankaroje, kur dalyvavo darbo stebėjimo veiklose, įgyvendinant Erasmus+ projektą „Informacinių technologijų ir novatoriškų metodų naudojimas anglų kalbos pamokose“. Projekto numeris 2021-2-LT01-KA122-SCH-000041888.

Drąsiai galime teigti, kad susiradome tikrus draugus. Tai privačioje mokykloje  Ankaroje „Çözüm Akademi Okulları Eryaman Ankara MERKEZ KAMPÜSÜ“ dirbantys mokytojai  . Nuo pat projekto paraiškos rašymo, jautėme rūpestį, draugiškumą ir didelį norą mus išvysti jų mokykloje. Kai sužinojome, kad laimėjome ir galime planuoti kelionę pas juos, su nekantrumu ir dideliu džiaugsmu pradėjome organizuoti atvykimą. Nors tai buvo mūsų pirmoji kelionė su tokiu atsakingu tikslu, tačiau jautėmės ramios, apgaubtos dėmesiu ir rūpesčiu. Esame labai dėkingos projekto partneriams už svetingumą. Tik įžengus pro mokyklos duris supratome, kad mūsų lūkesčius pranoks tai, ką patirsime.  Mus pasitiko mokyklos orkestras, laisvi ir labai kūrybingi mokiniai, kurie mums surengė tikrai įsimintiną pasirodymą. Mokykloje, kurioje viešėjome daug dėmesio skiriama mokinių saviraiškai ir kūrybingumui, todėl visos viešnagės metu mus lydėjo menas: muzika, šokis, dailė.

Dalykinę pažintį pradėjome pristatydami savo mokyklas ir šalių švietimo sistemas. Diskutavome apie panašumus ir skirtumus. Pasidžiaugėme mokyklų pasiekimais ir mokytojų bei mokinių kūrybiškumu. Labiausiai mus nustebino tai, kad mokinių žinios  tikrinamos kas mėnesį testais, kuriuos sudaro švietimo agentūra,  o visa neformali švietimo veikla vyksta pačioje mokykloje, todėl mokiniams nereikia niekur vykti, kad galėtų išmokti groti muzikos instrumentais ar ugdyti kitokius gebėjimus. Mokykloje, kurioje lankėmės mus sužavėjo aplinkai draugiški sprendimai.  Tai mokykla, kurios kieme yra daržas bei šiltnamis, o kieme laisvai  vaikšto būrys vištų bei gieda gaidys. Maisto atliekų jie neišmeta, jas sulesina vištoms, kurių kiaušinius vėliau naudoja maisto ruošai. Daržovės, kurias užsiaugina, taip pat keliauja į valgyklą. Labai džiaugiamės, kad  projekto partneriams didelį įspūdį paliko mūsų mokyklos dėmesys specialiųjų poreikių mokinių ugdymui ir erdvių pritaikymui. Ypač sužavėjo sensorinis kambarys, sulaukėme daug klausimų apie jo pritaikymo galimybes. Mūsų naujieji draugai sakė, kad labai norėtų atvykti ir mūsų mokyklą pamatyti „gyvai“. Taigi, taip ir gimė kito projekto idėja, kurią bandysime įgyvendinti.

Ekskursijos po mokyklą metu stebėjomės estetiškomis, bet informatyviomis mokytojų ir mokinių rankomis sukurtomis erdvėmis. Pasirinktos erdvės  projekto įgyvendinimui būna skirti visi mokslo metai, todėl matėme ne tik baigtus projektus, bet ir darbus, pačiame kūrybinio proceso įkarštyje. Vaikštant po mokyklą mus supo ne tik mokytojų, bet ir mokinių dėmesys. Vaikai drąsiai kalbino ir domėjosi įvairiausiomis su Lietuva susijusiomis temomis. Po susipažinimo su mokykla greitai įsitraukėme į veiklų stebėjimą. Šiai veiklai buvo skirtos trys dienos.

Anglų kalbos pamokose išbandėme įvairias programėles, kurios mums tikrai dar buvo neatrastos. Kartu su mokiniais žaidėme Kahoot žaidimą. Nors šis metodas taikomas ir mūsų mokykloje, tačiau labai sužavėjo tai, kad užduotyse integruoti visi dalykai. Prisiminėme biologijos pamokas ir kraujo apytakos ratą, angliškai aiškinomės apie vėjo jėgainių darbą, sukome galvas bandant prisiminti ir geografijos žinias.  Stebėtų pamokų metu mokytojai ir mokiniai drąsiai naudojosi išmaniosiomis technologijomis bei novatoriškais metodais. Visose veiklose vyravo darbinė, dalykinė, bet jauki, pasitikėjimu grįsta, atmosfera. Pamokose ne tik  buvome įtrauktos į veiklas, bet  pristatėme ir savo mokinių pamėgtus žaidimus. Visos viešnagės metu mūsų tikslas buvo stebėti, kaip naujos technologijos ir su jomis susiję metodai taikomi siekiant kokybiškesnės ir labiau motyvuojančios anglų kalbos pamokos. Mobilumo metu gerinome bendravimą anglų kalba, stiprinome tarpkultūrinį bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi bei domėjomės konfliktų sprendimo, motyvacijos mokytis ir prevencinių programų vykdymu.

Nors suplanuotos veiklos mokykloje buvo labai intensyvios, tačiau buvo skirta diena ir pažinčiai su Turkijos istorija, kultūra, Ankaros lankytinomis vietomis. Aplankėme Turkijos Respublikos įkūrėjo  Mustafos Kemalio Atatiurko mauzoliejų, Ankaros pilį, lankėmės didžiausioje Ankaros Mečetėje. Mus sužavėjo turkų pagarba savo šalies istorijai, tautiniam identitetui ir žmogui. Po įsimintinos ekskursijos mūsų laukė staigmena- buvome pakviestos  į dar vieną mokyklą. Kadangi mūsų projekto partneriai yra  privačių mokyklų tinklo steigėjai,  turėjome nepakartojamą galimybę apsilankyti  mokykloje, kur didelis dėmesys skiriamas ne tik vaikų išsilavinimui, bet ir religiniam ugdymui.

 Paskutinę dieną turėjome galimybę susipažinti su neformaliuoju ugdymu mokykloje. Dalyvavome keramikos dirbtuvėlėse, piešėme ant audinio, stebėjome technologijų pamoką bei pačios gaminomės medžio dirbinius. Diena buvo pilna kūrybinio džiaugsmo.

Būnant svečiuose laikas prabėgo labai greitai. Iš įsimintino darbo stebėjimo vizito parsivežėme ne tik dalykinės patirties, gerų emocijų, bet ir užsimezgusią gražią draugystę, kurią tęsime ir toliau įgyvendindami šio projekto veiklas ir jau nuo rugsėjo mokinių laukia įdomios nuotolinės vaizdo pamokos kartu su naujais mūsų draugais iš Turkijos.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto dalyvė Vaida Naugolnikienė

***

Erasmus+  programos projektas “Informacinių technologijų ir novatoriškų metodų naudojimas anglų kalbos pamokose” įsibėgėjo. Projekto dalyvės sėkmingai pritaiko Ankaroje įgytą patirtį savo darbe bei dalinasi savo žiniomis su kolegomis, vesdamos atviras-integruotas pamokas. Vieną tokių pamokų gruodžio mėnesį vedė anglų kalbos mokytoja Birutė. Ši pamoka buvo ypatinga jai ir jos penktų klasių mokiniams, kadangi vyko nuotoliu kartu su Turkijos mokyklos-partnerės mokytoja Jasmina ir jos penktokais. Pamokos tikslas – paskatinti mokinius tiesiogiai bendrauti anglų kalba su bendraamžiais iš kitos šalies ir geriau suvokti užsienio kalbų mokėjimo svarbą šių dienų gyvenime. Pamokos tema „Draugystė“ buvo įdomi abiejų šalių vaikams, nes jie turėjo galimybę geriau susipažinti užduodami vieni kitiems klausimus rūpimomis temomis. Antroje pamokos dalyje mokiniai pasivaržė viktorinoje, kurios metu, žinoma, nugalėjo draugystė. Pamoką baigėme kupini malonių įspūdžių ir noru tęsti užsimezgusią pažintį.

***

2023 m. sausio 24 dieną mūsų mokykloje  buvo organizuota konferencija- seminaras „Patirties, įgytos vykdant Erasmus + KA122 projektą  sklaida“. Šią konferenciją- seminarą organizavo mūsų mokyklos pedagogės Birutė Karmonaitė, Vaida Mikelionienė, Vaida Naugolnikienė ir pavaduotoja ugdymui Vida Giedraitienė, dalyvavusios Erasmus+ programos projekte “Informacinių technologijų ir novatoriškų metodų naudojimas anglų kalbos pamokose”.

Renginio metu projekto dalyvės dalijosi savo įspūdžiais, įgytomis patirtimis ir pasiektais rezultatais savo mokykloje su Druskininkų miesto savivaldybės užsienio kalbų metodinio būrelio pedagogais. Labai džiaugiamės, kad renginyje dalyvavo atstovai iš visų savivaldybės mokyklų.

Konferencijos – seminaro tikslas – pristatyti mokyklos vykdomą Erasmus + KA1 projektą ir pasidalinti gerąja patirtimi, įgyta užsienio šalyje per darbo stebėjimo vizitą į mokyklą partnerę Ankaroje. Pedagogės gilinosi į anglų kalbos mokymą pradinėje ir pagrindinėje pakopose, aktyviai panaudojant išmaniąsias technologijas bei metodus pamokose, padedančius mokinių motyvacijai mokantis užsienio kalbos. Mokytojos taip pat kalbėjo apie Turkijos švietimo sistemą, kuri buvo pristatyta lankantis dviejose Ankaros  privačiose mokyklose. Konferencijoje buvo dalinamasi ne tik teorija, bet ir išbandyta praktinė veikla. Viešnioms buvo pasiūlyta susipažinti su keliomis programėlėmis ir internetinėmis svetainėmis, kurias naudoja „Saulės” mokyklos anglų kalbos mokytojos savo pamokose po darbo stebėjimo vizito Ankaroje. Mokytoja Birutė Karmonaitė taip pat papasakojo, kaip jai sekėsi vesti atviras-integruotas pamokas ne tik su savo mokiniais, bet ir kartu su turkų mokiniais bei jų mokytoja Jasmine pasinaudojant išmaniosiomis technologijomis.

***