INFORMATIKA PRADINIAME UGDYME

Mokyklos komanda (mokytojos I.Eitmantienė, A.Bikulč, V.Marcinonienė, I.Graževičienė bei grupės vadovė L.Vanagaitienė) 2021 m. balandžio 13 d. dalyvavo informaciniame susitikime su projekto 100-to mokyklų komandomis, projekto metodininkais ir Ekspertų grupės nariais, aptarė projekte įgyvendintas, vykdomas ir numatomas veiklas ir jų įgyvendinimo terminus. Vilniaus universiteto profesorė, dr. Valentina Dagienė pristatė pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos projektą, patarimus, kaip galima ugdyti mokinių informatinį, loginį mąstymą, kokios priemonės tam tinkamos, kur jų galima rasti.

***

MŪSŲ MOKYKLA – RESPUBLIKINIO
PROJEKTO
„INFORMATIKA PRADINIAME UGDYME” DALYVĖ

Mokyklos komanda, kartu su dešimčia kitų atrinktų Respublikos mokyklų, dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro inicijuotame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“, kuris vykdomas nuo 2017 m. vasario  iki 2018 m. rugpjūčio. Projekto dalyviai, kartu su mokslininkų grupe, kurs ir išbandys mokomąją medžiagą, parengtą remiantis informatikos turinio matmenimis, teiks siūlymus dėl informatikos turinio ir informatikos bendrosios programos projekto, dalyvaus projekto renginiuose ir mokymuose, dalinsis gerąja patirtimi.

Mokyklos komanda:  V.Lisauskienė, I. Eitmantienė, L. Vanagaitienė, V. Amanavičienė, L. Bukauskienė, A. Balčiuvienė

Balandžio 12 d. Ugdymo plėtotės centre vyko projekto įvadinis renginys, kuriame dalyvavo komandų nariai ir savivaldybių švietimo skyrių atstovai, sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevičienė. Projekto dalyviai susipažino, pristatė mokyklų, mokslininkų ir projekto vykdymo komandas, papasakojo apie savo patirtį taikant informacines komunikacines technologijas (IKT) pamokose, apibrėžė, kaip jie supranta informatikos sąvoką, išsakė savo bendradarbiavimo projekte lūkesčius. Įdomiai ir vaizdžiai savo pranešimus pateikė Vilniaus universiteto prof. dr. Valentina Dagienė bei doktorantė Lina Vinikienė. Pranešėjos pristatė spalvingas „Bebro“ žaidimo kortelių užduotis, aiškino kaip mokytis informatikos galima pradinėje mokykloje.

   

Balandžio 7 d. mokykloje viešėjo Vilniaus universiteto prof. dr. Valentina Dagienė su komanda. Profesorė kalbėjo apie informatinio mąstymo ugdymo tikslą ir svarbą pradinėje mokykloje, pateikė pavyzdžių, kaip galima mokyti informatikos.

***

***

VIZITAS Į OLANDIJOS MOKYKLAS. Skaityti

VIZITAS Į SUOMIJOS MOKYKLAS IR TURKU UNIVERSITETĄ. Skaityti

***

KŪRYBINĖS PROJEKTO DIRBTUVĖS 2017 METŲ VASARĄ

2017 m. birželio 5–9 d. vyko projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo ir mūsų mokyklos komanda. Dirbtuvių organizatorių suplanuotos intensyvios programos metu su dalyviais dirbo beveik 20 lektorių.

Ugdymo plėtotės centro projekto vadovė Albina Zdanevičienė džiaugiasi, kad po savaitę trukusio įtempto darbo mokytojai namo išvyko pagilinę savo supratimą apie informatikos mokymo galimybes pradinėse klasėse ir kupini entuziazmo.

Pirmąją dieną Albina Zdanevičienė ir Povilas Leonavičius aptarė pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenis ir galimybes integruoti informatikos mokymą kitų dalykų pamokose. Dr. Jūratė Skūpienė pristatė programą „CodeMonkey“, skirtą ugdyti informatinį mąstymą.

Antrąją dieną dalyviai dirbo su „Blue Bot“, „LEGO Education WeDo2.0“, jiems talkino Leonas Kleniauskas ir Povilas Leonavičius. Prof. Valentina Dagienė ir Lina Vinikienė padėjo gilintis į pradinio ugdymo informatikos uždavinių sprendimo specifiką, pasitelkiant „Bebro“ korteles. Kartu su Jūrate Valatkevičiene ir Albina Zdanevičiene buvo aptarti mokytojų parengti IKT taikymo pamokose gerosios patirties pavyzdžiai, dirbant grupėmis buvo pateikta siūlymų, kaip juos tobulinti.

Trečiąją dieną prof. Mikko-Jussi Laakso iš Suomijos pristatė virtualią aplinką ViLLE, mokytojai nagrinėjo matematikos ir informatikos užduotis pradinių klasių mokiniams. Lina Vinikienė pristatė knygą „Informatika be kompiuterio“ ir kartu su mokytojais išbandė knygoje aprašytą veiklą „Lobio ieškojimas. Baigtiniai automatai“. Kartu su Jūrate Valatkevičiene dalyviai tyrinėjo Vėžliuko grafiką, aptarė kitų šalių gerąją patirtį naudojant programą „Scratch“.

Ketvirtąją dieną prof. Valentina Dagienė skaitė pranešimą „Skatinkime vaikus mokytis mąstyti: S.Paperto įžvalgos“. Programavimo su „Scratch Junior“ mokė ir kartu su dalyviais pamokų scenarijus kūrė Gediminas Jonauskas ir Giedrė Čiapienė. Su planšetiniais kompiuteriais kurti pamokų scenarijus padėjo Virginija Navickienė, Albina Zdanevičienė, Gediminas Jonauskas ir Giedrė Čiapienė. Jungtinės Karalystės patirtį, pradiniame ugdyme naudojant virtualią mokymosi aplinką, pristatė Rimantas Mačernis. Giedrius Vaidelis mokytojams demonstravo „Osmo“ edukacinių žaidimų sistemą.

Paskutinė kūrybinių dirbtuvių diena buvo skirta mokymuisi programuoti žaidžiant. Giedrius Vaidelis, Rimantas Mačernis ir Giedrė Čiapienė kartu su dalyviais „žaidė“ „Scottie Go!“ Konstruoti žemės drebėjimo simuliatorius su „LEGO Education WeDo 2.0“ padėjo Jolanta Rimkuvienė, Rimantas Burnickis ir Jūratė Valatkevičienė. Gerąją ugdymo Nyderlandų pradinėse mokyklose patirtį perdavė Nadia Venskuvienė.

Be daugybės visą savaitę vykusių praktinių užsiėmimų, daug laiko buvo skiriama ir gilesnei pažinčiai su informatiniu mąstymu ir pamokų scenarijų kūrimui. Kūrybinėse dirbtuvėse buvo tikslingai ruošiamasi kitais mokslo metais vyksiančiam informatikos mokymo pradiniame ugdyme išbandymui.

Projekto dalyviai namo grįžo ne tuščiomis – kiekvienai komandai buvo skirtas edukacinis žaidimas „Scottie Go!“ ir iliustruotas programavimo vadovas „Slaptasis kodas“. Prieš išsiskirstant prof. Valentina Dagienė pristatė ir „namų darbų“ sąrašą visiems – ir projekto vykdytojams, ir dalyviams. Per kūrybinių dirbtuvių aptarimą visas jėgas per savaitę atidavę dalyviai dažniausiai minėjo, kad savaitė buvo sunki ir ilga, bet kartu labai praktiška, įdomi, naudinga ir darbinga. Atsisveikindami linkėjome vieni kitiems gražios vasaros ir tarėmės dėl susitikimo rugpjūčio mėnesį.

Dėkojame partneriams Švietimo informacinių technologijų centrui, Lietuvos edukologijos universitetui ir
Vilniaus universitetui, UAB „Biznio mašinų kompanija“, Robotikos akademijai ir UAB „Šviesa“.

Portalo emokykla informacija