BENDRA INFORMACIJA

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS


1.ASMENS DUOMENŲ  POLITIKA

2. INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

3. DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

4. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

5. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS

6. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ SKATINIMO VEIKLOS APRAŠAS

7. PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2018 M.

8. KRIZĖS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS