PROJEKTAS „ŠOK Į TĖVŲ KLUMPES“

Mūsų mokyklos šeštokai jau antrus metus dalyvauja respublikiniame projekte „Šok į tėvų klumpes“.  Projekto tikslas – susipažinti su tėvelių darbovietėmis ir profesijomis. Pernai mūsų mokyklos dalyvavimas projekte Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro svetainėje paminėtas kaip gerosios patirties pavyzdys. Šį pavasarį mokiniai neturėjo galimybės apsilankyti tėvelių darbovietėse, todėl pasirinko interviu formą, o svarbiausias klausimas – kodėl tėčiams ir mamoms patinka jų darbas. Gabriel...
Skaityti daugiau

„MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

Įgyvendinamas 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų priemonėmis“, kurį vykdo Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra (projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės biudžeto lėšomis). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslo mokymo(si) aplinką. Mokykla aprūpinta gamtos i...
Skaityti daugiau

„LAIMINGAS VANDUO“

Nuo 2019-2020 mokslo metų mūsų mokyklos 6-ųjų klasių mokiniai dalyvauja socialiniame ekologiniame projekte "Laimingas vanduo '19 - Darom bangą!", kurį organizuoja nevyriausybinė organizacija "Gyvoji planeta". Projekto tikslas ugdyti mokinių saviraišką pilietiškumo ir ekologijos srityje bei skatinti savanorišką veiklą. Visą projekto vykdymo laikotarpį ,kurį sudaro 3 etapai "Pažink- Globok - Dalinkis" ,mokiniai stebės ,tyrinės ir globos Grūtos upelį prie Eglės sanatorijos. Spalio 25d. mokyk...
Skaityti daugiau

PROGRAMA „LAIKAS KARTU“

„Laikas kartu“ – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa „Laikas kartu“ orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei. Programos metu ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai: Savimonė Savitvarda Socialinis...
Skaityti daugiau

PRADEDAME DALYVAUTI RESPUBLIKINIAME „SVEIKATIADOS“ PROJEKTE

Mūsų mokykla šiais mokslo metais pasirašė sutartį ir dalyvaus respublikiniame projekte  „Sveikatiada“, kurį  įgyvendina VšĮ „Tikra mityba“. „Sveikatiada“ - tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Bus organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plės savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvaus ne vien moksleiviai, bet ir...
Skaityti daugiau

STIPRINAME POZITYVIOS TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIUS

Mūsų mokykloje 11 tėvelių baigė mokymus vaikų auklėjimo įgūdžių stiprinimo, lavinimo grupėje tėvams „STEP“ – tai jau aštunta tėvelių grupė, įgijusi pozityvios tėvystės įgūdžių.    DĖKOJAME VALSTYBINIAM VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDUI, Finansuojančiam STEP tėvų grupes  2019 m. kovo – gegužės mėn. Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje vyko tėvų grupės pagal STEP[1] 6-12 programą, skirtą tėvams. 11 dalyvių (tėvelių/mamyčių) STEP programoje galėjo dalyvauti nemokėdami dalyvio...
Skaityti daugiau

PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ GERINIMAS, LAVINANT SOCIALINĮ-EMOCINĮ INTELEKTĄ

2017-12-11/ 2019-06-11 mokykla įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0039 „Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“ projektą. Projekto tikslas – gerinti pradinių klasių mokinių pasiekimus ugdant socialinį – emocinį intelektą. I-ame projekto įgyvendinimo etape mokykla gauna išsamią eksperto konsultaciją apie  socialinio-emocinio intelekto ugdymą ir mokyklos veik...
Skaityti daugiau

INTEGRUOTO GAMTAMOKSLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 5 KLASĖJE

Šių metų pavasarį Ugdymo plėtotės centras pakvietė nebijančias iššūkių, iniciatyvias, inovatyvias ir kūrybiškai dirbančias mokyklas nuo 2018–2019 mokslo metų prisijungti prie integralaus gamtamokslinio ugdymo programą išbandančių mokyklų. Mokykla dalyvavo atrankoje, buvo sudaryta mokyklos komanda ir 2018-2019 m.m. gamtos ir žmogaus dalykas 5 klasėje pradėtas mokyti pagal UPC projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 kl. mokinių esminių kompetencijų ugdymas“  integralaus gamtamokslini...
Skaityti daugiau

MOKYKLA DALYVAUJA RESPUBLIKINIAME VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRO IR UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO PROJEKTE „PAŽINK VALSTYBĘ“

Mokykla dalyvauja respublikiniame Valstybės pažinimo centro ir Ugdymo plėtotės centro projekte „Pažink valstybę“. Šio projekto tikslas yra stiprinti mokinių politinį raštingumą per įvairių valstybės gyvenimo sričių pažinimą bei skatinti jų pilietinį aktyvumą, dalyvaujant viešųjų valstybės gyvenimo reikalų svarstyme. Lapkričio 22 d. 9 ir 10 klasių mokiniai  lankėsi VSAT Varėnos rinktinės Druskininkų pasienio užkardoje. Ši užkarda saugo 19,5 km. sieną su Baltarusija. Čia juos pasitiko pats užkard...
Skaityti daugiau

„FILM LT100“ PROJEKTAS MŪSŲ MOKYKLOJE

Vykdydami bendrą Danijos kultūros instituto bei Lietuvos kino centro tarptautinis dvišalės patirties mainų kino edukacijoje projektą, skirtą Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti "Film LT100", į mokyklą atvyko trys jaunosios kartos režisieriai. Jų vadovaujami mokiniai patys kūrė trumpametražinius kino filmus, kuriuose atsispindėjo gamtosauginės temos. Emocijų ir kūrybiškumo netrūko, tad ne tik mokiniai, bet ir režisieriai Maratas Sargsyanas, Andrius Blaževičiu ir Tomas Smulkis visą dieną mokykl...
Skaityti daugiau