MINĖJOME TARPTAUTINĘ TOLERANCIJOS DIENĄ

Kai gamtoje mažiau šviesos, mes, mokyklos bendruomenės suaugusieji, stengiamės, kad tos šviesos netruktų mūsų vaikų sielose, protuose ir širdyse. Esant progai ar be jos. Šįkart daug pastangų, meilės ir darbo įdėjo socialinės mokyklos pedagogės ir teatro mokytoja Monika, visą bendruomenę uždegusios idėja pasiruošti Tolerancijos dienai, gaminant Šviesos simbolį – žibintus, o kartu meldžiant gėrio pergalės prieš blogį, pozityvumo, priėmimo, tolerancijos kiekvienam savo bendruomenės nariui. Skirtingi žibintai – skirtingi mes, ir skirtinga mūsų skleidžiama šviesa, bet visi mes vienodai vertingi ir svarbūs. Nekart ši mintis skirtingais būdais ir žodžiais buvo išreikšta šiandien, minint tarptautinę Tolerancijos dieną. Ačiū teatro mokytojai Monikai už jautrius, kiekvieną palietusius žodžius, už laiką, kartu su mokiniais, už kartu su jais pastatytą ir parodytą spektaklį „Apelsinas”.