AŠTUNTOKŲ IŠLYDĖTUVĖS

2023 m. birželio 21 diena. Trečiadienis. Jaukus pavakarys „Saulės“ mokyklos aktų salėje. Daug šurmulio, bruzdesio, jaudulio, širdies virpesio, nesuvaidinto nerimo, neslepiamo liūdesio, riedančių jaunučiais skruostais ašarų. Visa tai – paskutiniame aštuntokų atsisveikinime su pirmąja mokykla, pirmąja mokytoja, pirmaisiais ir gal visam gyvenimui liekančiais geriausiais draugais, atkaklumą, dvasinę tvirtybę, žingeidumą skatinusiais dalykų mokytojais, savo klasės auklėtoja, kuri per tiek metų tapo labai sava… Salė tądien tapo tokia mažutė, ji vos sutalpino norinčiuosius atsisveikinti su mūsų vyriausiais mokiniais – į aštuntokų palydėtuvių vakarą atėjo vaikų artimieji: tėvai, seneliai, broliai, sesės, draugai, krikšto tėvai – tai buvo tikra šventė! Išlydėjome ir sudie sakome ypatingai „kartai“, atnešusiai mokyklai daugybę prasmingų darbų, veiklų, iniciatyvų; tai vaikai, kurie žavėjo savo šiluma, kūrybiškumu, savitumu, imlumu, užsidegimu. Ypatingieji. Nerealieji. Išlydėjome smuiko, saksofono, fortepijono virtuozus, stiprius sportininkus – ypač merginų futbolo komandos narės, jaunuosius šaulius, atsakingus savanorius, savo dėmesį dalijusius įtraukiojo ugdymo vaikų dienos centre „Padėkime vaikams“, olimpiadų, konkursų prizininkus, dailės konkursų laureatus, mokinių tarybos narius. Atsisveikinimo popietė buvo jauki, šilta, prasminga: vaikai dėkojo dalykų mokytojams, mokyklos vadovams, klasių auklėtojoms, savo tėveliams, skaitė „palikimo testamentą“ septintokams, paliko prasmingą dovaną mokyklai, skyrė šilčiausias ir jautriausias eiles ir dainas.
Išlydėjome brandžias, dvasine šiluma besidalijančias asmenybes. Šįmet ,,Saulės“ mokykla atsisveikino su 56 baigiamosios klasės mokiniais – visi jie sėkmingai baigė mokyklą! Sėkmės Jums, mūsų nerealieji, ypatingieji aštuntokai…
Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 8b klasės auklėtoja