VIEŠIEJI PIRKIMAI, PASLAUGOS

2023 METŲ PLANUOJAMŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMŲ PLANAS 
2022 METAIS PLANUOJAMŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS (2022 m. birželio 02 d. įsakymo Nr. V1-83 redakcija)
2021 METAIS PLANUOJAMŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

VADOVĖLIŲ ĮSIGIJIMAS 2022 M.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJA
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS
MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PRIEDAI
MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ VYKDYMO,  KAI PIRKIMO VERTĖ NEVIRŠIJA 10 000 EUR BE PVM, TVARKOS APRAŠAS

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS