Korupcijos prevencija

Pastebėjus ar sužinojus korupcijos atvejus kuo skubiau informuokite mokyklos direktorę Liną Bagdanavičienę tel. +37061038400 arba el. paštu: lina.bagdanaviciene@smok.lt

Už korupcijos prevenciją mokykloje atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui Vida Giedraitienė. Tel. +37068731743, el.  paštas: vida.giedraitiene@smok.lt

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba arba telefonu (8 5) 266 3333

https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

 

Mokyklos korupcijos prevencijos programa
Mokyklos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla