NUOTOLINIS UGDYMAS

 

SINCHRONINIŲ (VAIZDO) PAMOKŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE IR
 1-4 KLASĖSE  TVARKARAŠTIS  NUO 2021-01-04


Žiemos (Kalėdų) atostogos priešmokyklinių grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams baigiasi 2021 m. sausio 3 d.; Mokymosi pradžia – sausio 4 d.

Specialiosios priešmokyklinės grupės, specialiųjų klasių ir 5-12 kl. mokiniams – sausio 5 d. Mokytis pradeda              sausio 6 d.

Prašome mokinių ir tėvelių saugoti išduodamas mokymuisi planšetes, nes pakeitimui jų neturime.


Raštinės telefonas pasiteiravimui: 861598996


UGDYMAS KARANTINO LAIKOTARPIU, NUO 2020 M. LAPKRIČIO 9 IKI 27 DIENOS

Neformalusis švietimas, dalykų konsultacijos, modulių programų vykdymas
Nuotolinio ugdymo(si) taisyklės

2020-2021 m.m. 5-8 IR 10 KLASIŲ I PUSMEČIO MOKINIŲ NUOTOLINIO MOKYMOSI TVARKARAŠTIS
2020 – 2021 m.m. I pusmečio neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis
2020 – 2021 m.m. I pusmečio modulių ir konsultacijų tvarkaraštis

INFORMACIJA DĖL 5-8 IR  10 KL. MOKINIŲ MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU LAPKRIČIO  3-6 D.