KOMPETENCIJŲ UGDYMAS, PASITELKIANT VIZUALINIO MĄSTYMO STRATEGIJĄ

2024 m. vasario – gegužės mėnesiais pradinio ugdymo mokytojas Mindaugas Vanagaitis dalyvauja VšĮ @MOmuziejus ir Britų tarybos Lietuvoje @British Council Lithuania projekto „Vizualinio mąstymo strategija MOkyklose I“ ilgalaikiuose mokymuose „Kompetencijų ugdymas pasitelkiant vizualinio mąstymo strategiją“ ir džiaugiasi galėdamas strategijos metodus taikyti ugdant savo mokinius. Vaikams tai – įdomi, nauja patirtis, skatinanti, stebinanti ir motyvuojanti.
Vizualinio mąstymo strategijos metodų esmė – stebint dailės kūrinius, padėti ugdyti asmeniniame gyvenime svarbias kompetencijas, tokias kaip kritinis mąstymas, aktyvus klausymas, kūrybiškumas, gebėjimas diskutuotis, argumentuoti, reikšti savo nuomonę, analizuoti, megzti dialogą su šalia esančiais žmonėmis, išgirsti kitus, ugdyti tarpusavio pasitikėjimą. Ši metodika stiprina mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, emocinį intelektą. Ji taip pat gali būti plačiai pritaikoma ir ugdymo turinyje, analizuojant įvairias aktualias temas.