DALYVAUJAME PROJEKTE „TrainDL“

Vasario pabaiga – BERLYNE! Čia mūsų mokyklos mokytoja Alina Bikulč, kartu su partneriais iš Vokietijos, Austrijos ir Lietuvos, projekto „TrainDL“ „Mokytojų rengimas duomenų raštingumui ir informatikos kompetencijoms ugdyti“ dėka, siekė sukurti DUOMENŲ RAŠTINGUMO ir DIRBTINIO INTELEKTO KOMPETENCIJŲ ugdymo koncepcijas, planuojant vėliau jas įtvirtinti mokytojų ir mokyklų ugdymo programose.

Renginyje buvo aptarti DI ir duomenų raštingumo švietimo pagrindai, problemos, demonstruotos mokymo priemonės. Buvo ieškoma būdų, kaip integruoti duomenų raštingumą ir dirbtinį intelektą mokyklose – jaunimui vis labiau nyrant į skaitmenines technologijas, mokytojui ne tik svarbu neatsilikti – svarbu mokinius išmokyti kritiškai jas vertinti ir kryptingai jomis naudotis.

Tokie renginiai labai svarbūs siekiant geresnio duomenų raštingumo ir DI kompetencijų supratimo mūsų švietimo sistemoje. Esame dėkingi prof. Valentinai Dagienei, mūsų bendruomenės narius kviečiančiai ir įtraukiančiai į įvairias švietimo veiklas, skatinančias tobulėti, bandyti ir atrasti vis ką nors naujo.

Apie projektą

Projekto konsorciumas, kurį sudaro „TrainDL“ partneriai iš Vokietijos, Austrijos ir Lietuvos, užsibrėžė plėtoti duomenų raštingumo ir dirbtinio intelekto gebėjimų ugdymo idėjas ir jas įtvirtinti, rengiant ir tobulinant ugdymo programas bei mokytojų rengimą.

Vykdant projekto veiklas, bus kuriama medžiaga, skirta mokytojams rengti, švietimo bendruomenei prieinami atvirieji ištekliai, taip pat organizuojami mokymai skirtingų mokyklų tipų ir dalykų mokytojams. Projekto rezultatai skirti tvariai įgyvendinti švietimo politiką. Projekto veikloms diegti bus taikomas eksperimentinės politikos metodas.

Esminės žinios apie dirbtinį intelektą ir duomenų raštingumas bus vis svarbesni kiekvienam, kad galėtume lygiomis teisėmis dalyvauti viešajame ir ekonominiame gyvenime. Todėl informatikos mokytojams, taip pat visų STEM dalykų ir pradinio ugdymo mokytojams turėtų būti sudarytos sąlygos įtraukti šias temas į jų organizuojamas pamokas.

Daugiausia dėmesio skiriant duomenų raštingumo ir dirbtinio intelekto mokymui, „TrainDL“ projekte pripažįstamas šiuolaikinio informatikos mokymo poreikis visose Europos mokyklose. Viena vertus, tai daroma, atsižvelgus į skirtingą informatikos mokymo prieinamumo lygį skirtingose šalyse, kita vertus, turi būti atsižvelgiama ir į visų gyvenimo sričių skaitmeninimą ir skaitmeninės atskirties pavojų. Taip pat turėtų būti sudarytos sąlygos įgyti dirbtinio intelekto ir duomenų kompetencijų pagrindus bendrajame ugdyme.

Projekto tikslas: sukurti įrodymais pagrįstas rekomendacijas, kaip struktūriškai diegti duomenų raštingumo ir dirbtinio intelekto kompetencijas nacionalinėse ugdymo programose ir visos Europos švietimo sistemose.

Remiantis projekto partnerių iš Vokietijos, Austrijos ir Lietuvos įgyta patirtimi, „TrainDL“ projekto rezultatus galima bus pritaikyti ir kitų ES šalių švietimo sistemose.