TYRINĖJIMO MENAS: PARTNERYSTĖ GILIAM MOKYMUISI

Mūsų mokykla yra 2023-2024 mokslo metų programos „Tyrinėjimo menas: partnerystė giliam mokymuisi“ dalyvė.

Šią programą įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“ kartu su „Tūkstantmečio mokyklų“ programa. Programa skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbias kompetencijas. Mokytojų klubo nariai su kuriančių praktikų pagalba tyrinėja aktualius ugdymo iššūkius, siekia moksleivių įsitraukimo, susitelkimo mokymuisi, susidomėjimo bendrojo ugdymo dalykais skatinimo, mokosi patys kurti ir išbandyti įtraukiančius ugdymo metodus, priemones, ugdymo organizavimo būdus, apjungiančius mokymosi dalykų turinį ir esminių gebėjimų ugdymą, siekia profesiškai tobulėti savo darbo vietoje, mokantis iš patirties, kartu su kolegomis sprendžiant problemas.

Tikslinė moksleivių grupė – 5 a klasė, su kuria, integruojant kelių dalykų pamokas, šiuo metu įgyvendinamas nedidelės apimties tyrinėjimo ir kūrybiško mokymosi projektas. Su klase dirba KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ praktikas ir įtrauktų dalykų mokytojai, kurie bendrai mokosi spręsti šiuolaikinės globalios ir nuolat kintančios visuomenės keliamus iššūkius, pasirengti ateičiai, lengviau rasti savo vietą visuomenėje, pritaikyti įgyjamas žinias ir rasti kūrybingus, naujus sprendimus.

Mokyklos mokytojų klubas ir 5a klasės mokiniai šiuo metu bendradarbiauja su kūrėjomis Dalia ir Modesta.

Nepaprastai žavu buvo stebėti taip įsitraukusius, bendradarbiaujančius vaikus.