Į KONFERENCIJĄ-SEMINARĄ SUKVIESTI SAVIVALDYBĖS ANGLISTAI

2023 m. sausio 24 dieną mūsų mokykloje  buvo organizuota konferencija- seminaras „Patirties, įgytos vykdant Erasmus + KA122 projektą  sklaida“. Šią konferenciją- seminarą organizavo mūsų mokyklos pedagogės Birutė Karmonaitė, Vaida Mikelionienė, Vaida Naugolnikienė ir pavaduotoja ugdymui Vida Giedraitienė, dalyvavusios Erasmus+ programos projekte “Informacinių technologijų ir novatoriškų metodų naudojimas anglų kalbos pamokose”.

Renginio metu projekto dalyvės dalijosi savo įspūdžiais, įgytomis patirtimis ir pasiektais rezultatais savo mokykloje su Druskininkų miesto savivaldybės užsienio kalbų metodinio būrelio pedagogais. Labai džiaugiamės, kad renginyje dalyvavo atstovai iš visų savivaldybės mokyklų.

Konferencijos – seminaro tikslas – pristatyti mokyklos vykdomą Erasmus + KA1 projektą ir pasidalinti gerąja patirtimi, įgyta užsienio šalyje per darbo stebėjimo vizitą į mokyklą partnerę Ankaroje. Pedagogės gilinosi į anglų kalbos mokymą pradinėje ir pagrindinėje pakopose, aktyviai panaudojant išmaniąsias technologijas bei metodus pamokose, padedančius mokinių motyvacijai mokantis užsienio kalbos. Mokytojos taip pat kalbėjo apie Turkijos švietimo sistemą, kuri buvo pristatyta lankantis dviejose Ankaros  privačiose mokyklose. Konferencijoje buvo dalinamasi ne tik teorija, bet ir išbandyta praktinė veikla. Viešnioms buvo pasiūlyta susipažinti su keliomis programėlėmis ir internetinėmis svetainėmis, kurias naudoja „Saulės” mokyklos anglų kalbos mokytojos savo pamokose po darbo stebėjimo vizito Ankaroje. Mokytoja Birutė Karmonaitė taip pat papasakojo, kaip jai sekėsi vesti atviras-integruotas pamokas ne tik su savo mokiniais, bet ir kartu su turkų mokiniais bei jų mokytoja Jasmine pasinaudojant išmaniosiomis technologijomis.