MOKYTOJAI

2018-2019 MOKSLO METAI

Eil. Nr. Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija (dėstomas dalykas) Auklėja-moji klasė Kabinetas (Nr.)
1. Amanavičienė Vida Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) Priešm. gr. B 29
2. Balčiuvienė Aušra Vyr. mokytoja (informacinės technologijos) 44
3. Buchienė Rima Vyr. mokytoja (anglų) 34
4. Bukauskienė Laima  Mokytoja  metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 2c 25
5. Burokienė Jūratė Vyr. mokytoja (matematika) 10 43
6. Čepaitienė Janina Mokytoja metodininkė (kūno kultūra)    
7. Černeckaitė Ona Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 4b 5
8. Černiauskas Gediminas Vyr. mokytojas (informacinės technologijos) 45
9. Daniušienė Irena Vyr. mokytoja (muzika) 49
10. Dovidauskienė Ieva

Lazarenko Tatjana

Tikybos mokytoja

Tikybos mokytoja

46
11. Draginas Aleksandras Vyr. mokytojas (kūno kultūra)
12. Dudzinskas Aivaras Vyr. mokytoja (kūno kultūra)
13. Dudzinskienė Vesta Vyr. mokytoja (lietuvių kalba) 7b 57
14.  Eitmantienė Ilveta Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 4c 37
15. Giedraitienė Vida Vyr. mokytoja (tikyba) 48
16. Graževičienė Ilona Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 2a 27
17. Jankauskienė Rita Vyr. mokytoja (anglų kalba) 54
18. Janušonienė Vaidilutė Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) Sanatorinės kl.
19. Jaskelevičienė Renata Mokytoja metodininkė (lietuvių kalba) 5a 58
20. Kadziauskienė Ieva Mokytoja (geografija vyr. mokytoja) 7a 39
21. Kalesnykaitė Gražina Vyr. mokytoja (technologijos, chemija, sveika gyvensena) 60
22. Kapčius Vytautas Mokytojas metodininkas (kūno kultūra)
23. Karmonaitė Birutė Vyr. mokytoja (anglų kalba) 7c 35
24. Kašėtaitė Marytė Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 1b 24
25. Kavaliauskienė Dalia Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) Priešm. gr. A 3
26. Keturkienė Aušra Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 1a 4
27. Kilkuvienė Ingrida Mokytoja (lietuvių kalbos vyr. mokytoja) Sanatorinės kl.
28. Krivickienė Rūta Vyr. mokytoja (biologija, gamta ir žmogus) 5b 59
29. Kuzminskienė Rima Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) Sanatorinės kl.
30. Kvilonskienė Daiva Vyr. mokytoja
(pradinio ugdymo programos dalykai)
2b 26
31. Lesevičiūtė-Stulgaitienė Ramunė Ekonomikos ir verslumo mokytoja 48
32. Levanaitienė Birutė Choreografijos mokytoja Aktų salė
33. Lisauskienė Vitalija Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 3a 36
34. Marcinonienė Violeta Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 1c 23
35. Matijošaitis Žilvinas Vyr. kineziterapeutas,
Judesio korekcijos mokytojas
36. Matulevičienė Aušra Vyr. mokytoja (anglų k.) 52
37. Mikalonienė Vidutė Vyr. mokytoja (fizika) 41
38. Naugolnikienė Vaida Vyr. mokytoja (anglų kalba) 46
39. Pakeltienė Regina Vyr. mokytoja (matematika) 6a 38
40. Paškevičienė Živilė Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 3b 14
41. Pečukevičienė Ona Vyr. mokytoja (matematika) Sanatorinės kl.
42. Petruninienė Ona Vyr. mokytoja (istorija) 47
43. Pigagaitė Lina Vyr. mokytoja (biologija) Sanatorinės kl.
44. Ražinskienė Asta Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 4a 2
45. Savulionienė Ieva

Krunglevičienė Dalija

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

 

3c

 

28

46. Senkutė Jurgita Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja
47. Skrabulytė Jolanta Vyr. mokytoja (anglų kalba) Sanatorinės kl.
48. Sutkienė Genė Mokytoja metodininkė (dailė) 6b 61
49. Barišauskaitė Jūratė Mokytoja (matematika) 48
50. Trainavičius Almantas Mokytojas metodininkas (technologijos) 20
51. Truskienė Rasa Vyr. mokytoja (lietuvių kalba) 8b 56
52. Valentukevičienė Irena Vyr. mokytoja (rusų kalba, etika) 55
53. Vaškevičienė Ramutė Vyr. mokytoja (istorija) 8a 47
54. Stulpinienė Jūratė Vyr. mokytoja (vokiečių kalba)
55. Zubienienė Rita Vyr. mokytoja (rusų kalba) 9 53
56. Žūkienė Nijolė Mokytoja metodininkė (technologijos) 17