MOKYTOJAI

2019-2020 MOKSLO METAI

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija (dėstomas dalykas) Auklėja-moji klasė Kabinetas (Nr.)
1. Amanavičienė Vida Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 1b 29
2. Balčiuvienė Aušra Vyr. mokytoja (informacinės technologijos) 44
3. Barišauskaitė Jūratė Mokytoja (matematika) 5b 48
4. Bikulč Alina Mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 1c 15
5. Buchienė Rima Vyr. mokytoja (anglų) 34
6. Burokienė Jūratė Vyr. mokytoja (matematika) 43
7. Čepaitienė Janina Mokytoja metodininkė (kūno kultūra)    
8. Krunglevičienė Dalija Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Pc 5
9. Černiauskas Gediminas Vyr. mokytojas (informacinės technologijos) 45
10. Daniušienė Irena Vyr. mokytoja (muzika) 46
11. Dovidauskienė Ieva Tikybos mokytoja 46
12. Virkutienė Rūta Specialiosios priešmokyklinės grupės mokytoja
13. Dudzinskas Aivaras Vyr. mokytoja (kūno kultūra)
14. Dudzinskienė Vesta Vyr. mokytoja (lietuvių kalba) 57
15.  Eitmantienė Ilveta Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) Pb 37
16. Galčienė Reda Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja  2
17. Giedraitienė Vida Vyr. mokytoja (tikyba) 56
18. Graževičienė Ilona Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 3a 27
19. Grušauskaitė Diana (pradinio ugdymo programos dalykai) 1a 4
20. Jankauskienė Rita Vyr. mokytoja (anglų kalba) 54
21. Janušonienė Vaidilutė Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) Sanatorinės kl.
22. Jaskelevičienė Renata Mokytoja metodininkė (lietuvių kalba) 6a 58
23. Kadziauskienė Ieva Mokytoja (geografija vyr. mokytoja) 8a 39
24. Kalesnykaitė Gražina Vyr. mokytoja (technologijos,  sveika gyvensena) 17,59
25. Kapčius Vytautas Mokytojas metodininkas (kūno kultūra)
26. Karmonaitė Birutė Vyr. mokytoja (anglų kalba) 8b 35
27. Kašėtaitė Marytė Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 2b 24
28. Kavaliauskienė Dalia Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 1a 3
29. Kilkuvienė Ingrida Vyr. mokytoja (lietuvių kalba) Sanatorinės kl.
30. Kleponienė Jūratė Biologija 59
31. Krivickienė Rūta Vyr. mokytoja (biologija, chemija, gamta ir žmogus) 6b 60
32. Kryžiokienė Aušra Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja  2
33. Kuzminskienė Rima Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) Sanatorinės kl.
34. Kvilonskienė Daiva Vyr. mokytoja
(pradinio ugdymo programos dalykai)
3b 26
35. Lesevičiūtė-Stulgaitienė Ramunė Ekonomikos ir verslumo mokytoja 47
36. Levanaitienė Birutė Choreografijos mokytoja Aktų salė
37. Lisauskienė Vitalija Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 4a 36
38. Marcinonienė Violeta Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) 2c 23
39. Matijošaitis Žilvinas Vyr. kineziterapeutas,
Judesio korekcijos mokytojas
40. Matulevičienė Aušra Vyr. mokytoja (anglų k.) 52
41. Matulevičienė Inga Mokytoja (fizika) 41
42. Naugolnikienė Vaida Vyr. mokytoja (anglų kalba)  5a 43
43. Pakeltienė Regina Vyr. mokytoja (matematika) 7a 38
44. Paškevičienė Živilė Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 4b 14
45. Pečukevičienė Ona Vyr. mokytoja (matematika) Sanatorinės kl.
46. Petruninienė Ona Vyr. mokytoja (istorija) 47
47. Pigagaitė Lina Vyr. mokytoja (biologija) Sanatorinės kl.
48. Pudžemienė Vida  Vyr. mokytoja (pradinio ugdymo programos dalykai) 3c 25
49. Ražinskienė Asta Mokytoja metodininkė (pradinio ugdymo programos dalykai) Pa 40
50. Savulionienė Ieva Pradinio ugdymo mokytoja 4c 28
51. Senkutė Jurgita Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja
52. Skrabulytė Jolanta Vyr. mokytoja (anglų kalba) Sanatorinės kl.
53. Sujetienė Asta Vyr. mokytoja (muzika) 46
54. Sutkienė Genė Mokytoja metodininkė (dailė) 6b 61
55. Trainavičius Almantas Mokytojas metodininkas (technologijos) 20
56. Truskienė Rasa Vyr. mokytoja (lietuvių kalba) 9 56
57. Valentukevičienė Irena Vyr. mokytoja (rusų kalba, etika) 55
58. Vaškevičienė Ramutė Vyr. mokytoja (istorija) 47
59. Stulpinienė Jūratė Vyr. mokytoja (vokiečių kalba) 51
60. Zubienienė Rita Mokytoja metodininkė (rusų kalba) 10 53
61. Žūkienė Nijolė Mokytoja metodininkė (technologijos) 17