LAISVOS DARBO VIETOS

Druskininkų „Saulės“ pagrindinei mokyklai reikalingas pradinio ugdymo mokytojas (-a).  Atlyginimo koeficientas priklausys nuo darbo stažo ir turimos mokytojo kvalifikacinės kategorijos.

  1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
1.2. geras informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
1.3. gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo(-si) metodus pamokose;
1.4. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;

  1. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2.3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
2.4. gyvenimo aprašymą;
2.5. pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

  1. Pretendentų privalumai:
    – darbo patirtis mokykloje;
    – rekomendacijos.

Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo dienos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
– prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
– asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
– išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
– gyvenimo aprašymą;
– gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami  mokyklos raštinėje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00 val. – 13.00 val.) adresu Ateities g. 13, Druskininkai arba siunčiami elektroniniu paštu saulemok@gmail.com. Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.

Informacija teikiama: tel. (8 313) 59209