LAISVOS DARBO VIETOS

DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINEI MOKYKLAI REIKALINGI  PRADINIO UGDYMO IR MUZIKOS MOKYTOJAI

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas, atitinkama (pradinio ugdymo mokytojo/ muzikos mokytojo) kvalifikacija, atitikimas Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos  Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, numatytiems reikalavimams mokytojų dalykiniam pasirengimui ir kompetencijoms.

Pretendentai el.p. saulemok@gmail.com turi pateikti šiuos dokumentus:
– gyvenimo aprašymą;
– išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją patvirtinančių dokumentų kopijas;
Privalumai: darbo patirtis, rekomendacijos.

Telefonas pasiteirauti: (8 313) 59209                                                                                                                                              Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.