LAISVOS DARBO VIETOS

1. SPECIALIOSIOS KLASĖS MOKYTOJAS (-A)

Pretendentas  specialiosios klasės mokytojo(-os) pareigybei užimti turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • specialiosios pedagogikos specializacija arba ne mažesnis kaip 5 metų darbo stažas specialiojoje klasėje;

PRIVALUMAI IR REIKALAVIMAI NETURINT SPECIALIOSIOS  PEDAGOGIKOS SPECIALIZACIJOS:

  • išklausyta ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa;
  • Baigta ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 valandų darbo priešmokyklinėje grupėje kursai

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
– prašymą leisti dalyvauti pokalbyje;
– asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
– išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
– gyvenimo aprašymą;
– gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami  mokyklos raštinėje nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00 val. – 13.00 val.) adresu Ateities g. 13, Druskininkai arba siunčiami elektroniniu paštu saulemok@gmail.com. Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.

________________________________________________________________

2.MUZIKOS MOKYTOJA (- AS) – 0,25 ETATO

Muzikos dalyko dėstymas žemesnėse klasėse, neformaliojo švietimo programos (būrelio) vykdymas.