Apie mus

Mokyklos vizija

Kūrybingą ir aktyvią asmenybę ugdanti mokykla, mokymo(-si) ir emocinę sėkmę
patiriantys mokiniai bei mokytojai, mokymui(-si) tinkama aplinka.

 

Mokyklos misija

Ugdyti trokštančią pažinti, kritiškai mąstančią, besivadovaujančią
bendražmogiškomis, pilietinėmis ir tautinėmis vertybėmis asmenybę, padedant įgyti šiuolaikines
kompetencijas, leidžiančias pasiekti gyvenime užsibrėžtų tikslų.

 

Veiklos prioritetai

1. Aš – aktyvus ugdymo proceso ir mokyklos veiklos dalyvis.
2. Veikiame išvien dėl kiekvieno vaiko sėkmės.
3. Mokomės dinamiškoje ir funkcionalioje aplinkoje, savo darbais ir idėjomis
prisidėdami prie jos kūrimo.