PROJEKTAS „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS I”

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Druskininkų savivaldybės administracija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: stiprina mokytojų ir mokyklų vadovų kompetencijas, įgyvendina ugdymo veiklas mokiniams, atnaujina ir kuria naują mokyklų infrastruktūrą – taip tobulindama mokyklų veiklą keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Projekto Nr. 10-011-P-0001
Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.
Projekto vertė 113 376 623,67 Eur
Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

#TŪMTūkstantmečioMokyklųPrograma #NextGenerationEU #NaujosKartosLietuva #ESFA 

 

 

 

 

Įgyvendinant Tūkstantmečio mokyklos programą, balandžio 3 ir 4 d. Mokytojų klubo nariai surengė susitikimą – „praktines dirbtuves” Druskininkų viešosios bibliotekos ir ,,Menų kalvės” erdvėse. Abiejose kultūrinėse – edukacinėse įstaigose mokytojus pasitiko šių institucijų atstovai, su kuriais buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės, įgyvendinant integralaus ugdymo proceso kūrimo strategijas, galimybes, kylančius poreikius.
Praktinių dirbtuvių metu mokytojai kartu su kuriančia praktike Dalia Kiaupaite detaliai išanalizavo įgyvendintus projektus, jų poveikį mokiniams, aptarė tolimesnes veiklos gaires – buvo sutarta dėl naujų integracinių projektų, kuriuos Mokytojų klubo nariai įgyvendins nuo 2024 m.rugsėjo pradžios.
***
Įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų” programą, kovo 26 d. Druskininkų „Saulės” pagrindinės mokyklos Mokytojų klubas lankėsi Vilniuje, kur kartu su „Kūrybinėse jungtyse” besidarbuojančia kuriančiąja praktike Dalia Kiaupaite tyrinėjo Vytauto Kasiulio muziejaus erdves, ekspozicijas, parodas, dalyvavo muziejuje vykdomoje edukacijoje.
Pirmoje susitikimo dalyje Mokytojų klubo dalyvius į diskusiją, ugdančią kritinį mąstymą, pakvietė istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Zigmantas Kiaupa – sužavėjo lektoriaus įžvalgos, istorinių dokumentų analizės ir pateikimo metodai. Antroje mokymų dalyje susitikome su muziejaus edukatore Rima Povilionyte, pristačiusia muziejaus veiklą bei pasidalijusia praktiniais darbo metodais, kuriuos galime pritaikyti ugdymo procese. Dar vėliau Mokytojų klubo nariai bei kurianti praktikė Dalia aptarė vykdomus projektus, jų eigą, tęstinumo galimybes: Mokytojų klubo nariai šiuo metu kuria integruotas pamokų/pamokų ciklų idėjas ir jas praktiškai įgyvendina ugdymo procese.
*** 
Įgyvendinant Tūkstantmečio mokyklos programą, balandžio 24 d. įvyko asociacijos „Kūrybinės jungtys“ projekto „Tyrinėjimo menas“ Mokytojų klubo veiklos pristatymo baigiamasis renginys: tądien susitiko dviejų mokyklų mokytojai – „Atgimimo“ mokyklos ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos kolektyvai, vadovai bei kuriantys praktikai – Tomas Dapšauskas ir Dalia Kiaupaitė, Druskininkų savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Monika Vaikšnorienė. Nuotaikingai prasidėjęs renginys žadėjo geras emocijas – po apšilimo žaidimo mokytojai buvo pakviesti pristatyti savo veiklą, idėjas, įžvalgas, kurias sukaupė per projekto planavimo bei įgyvendinimo laikotarpį. Abiejų mokyklų Mokytojų klubai pasidalijo gerąja patirtimi: Atgimimo mokyklos pedagogai tyrinėjo kūrybiškumo sritį, giliau žvelgdami į nuoseklios praktikos stiprinimo aspektus ir galimybes mokykloje; „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytojai projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukūrė 7 unikalius integruotų pamokų/projektų modelius, 3 iš jų išbandė dirbdami su skirtingų klasių mokiniais – jų tyrinėjimo akiratyje atsidūrė kritinio mąstymo ugdymo sritis. Bendrystė, dalijimasis žiniomis, smagus bendravimas neformalioje aplinkoje – susitikimas įvyko jaukiame restorane „Dangaus skliautas“ – sustiprino dviejų mokyklų bendradarbiavimo patirtį, leido kurti ir planuoti naujus projektus kitiems mokslo metams.