ERASMUS+ TOBULINIMOSI KURSAI KROATIJOJE

Balandžio 27 – gegužės 3 d. Kroatijos mieste Splite šešios mūsų mokytojos, pasidalinę į 2 grupes dalyvavo kursuose:

Inga Matulevičienė, Vaida Naugolnikienė ir Felicija Olišauskienė dalyvavo nepaprasto intensyvumo ir įsitraukimo pareikalavusiuose kursuose „Sustainability in Education – Introducing Green and Eco-Lifestyles“. Išklausė pranešimus apie šiltnamio efektą, ozono sluoksnį, klimato kaitą ir poveikį biologinei įvairovei, darnų vystymąsi ir kt. Taip pat vykdė DAUG PRAKTINIŲ VEIKLŲ: buvo daug eksperimentų ir bandymų, netgi dalyvavimo pirmosios pagalbos mokymuose.

Vaidos Mikelionienės, Birutės Karmonaitės ir Marytės Kašėtaitės kursų tema – „Building Better Mental Health &Well- Being“. Nuostabi, neįkainojama PATIRTIS, DĖSTYTOJAI, KOLEGOS IŠ 16 EUROPOS VALSTYBIŲ, kurių darbo metodai ĮKVĖPĖ, mokė STABTELĖTI, ĮSIVERTINTI, būti SĄMONINGO, POZITYVAUS, KŪRYBIŠKO požiūrio į save ir mokinius puoselėtojais, vis IEŠKOTI GERESNĖS SAVO VERSIJOS. Mokytojos vėl ir vėl mokėsi PASTEBĖTI ir skirti TINKAMĄ bei PAKANKAMĄ dėmesį individualiems SKIRTINGUMAMS, EMOCINIAM INTELEKTUI. Laukė įdomios, prasmingos, turiningos ir praktiniame darbe pritaikomos VEIKLOS.

Be to, mokytojos turėjo galimybę pažinti Kroatijos kultūros paveldą, istoriją, tobulinti anglų kalbos žinias.

Nuostabi patirtis ir galimybė PAŽINTI, ATRASTI, STEBĖTI, KURTI, MOKYTIS. Ypatingas bendrystės jausmas bei rasti PARTNERIAI NAUJIEMS PROJEKTAMS, kurie ateityje padės tiesti draugystės ir bendradarbiavimo tiltus su Europos šalių mokyklomis.

Ačiū Druskininkų „Saulės” pagrindinė mokykla ir #Erasmus+ už galimybę tobulėti.

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.