PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ GERINIMAS, LAVINANT SOCIALINĮ-EMOCINĮ INTELEKTĄ

2017-12-11/ 2019-06-11 mokykla įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0039 „Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“ projektą.

Projekto tikslas – gerinti pradinių klasių mokinių pasiekimus ugdant socialinį – emocinį intelektą.

I-ame projekto įgyvendinimo etape mokykla gauna išsamią eksperto konsultaciją apie  socialinio-emocinio intelekto ugdymą ir mokyklos veiklos tobulinimo galimybes. II-ame projekto etape pradinėse klasėse įgyvendinama akredituota socialinio-emocinio intelekto kompetencijų ugdymo programa „Laikas kartu“. Pedagogai, įgyvendinantys programą, tam ruošis 2 d. mokymuose, gaus reikalingą informacinį-metodinį paketą, taip pat papildomą „Priemonių krepšelį“, kurį sudaro lavinantys žaidimai, knygos, įvairios kūrybinės užduotys, taip pat kitą, programos įgyvendinimui reikalingą įrangą. Įgyvendinant programą bus organzuojami užsiėmimai klasėse, renginiai ir kitos veiklos mokiniams bei jų tėvams. Pedagogams, papildomai dirbantiems įgyvendinant projektą, mokamas darbo užmokestis. III projekto įgyvendinimo etape bus atliekamas programos poveikio vertinimas. Įgyvendinus projektą savivaldybės mokyklose bus vykdomos nuoseklios, kompleksiškos, akredituotos SE ugdymo programos, mokytojai bei kitas mokyklos personalas įgis reikalingų žinių bei įgudžių, reikalingų darbui su vaikais ugdant jų emocinį intelektą. Įsigijus reikalingų priemonių, aplinkos mokykloje taptų jaukesnės, skatinančios vaikų kūrybiškumą, pagerėtų bendras mikroklimatas mokykloje, būtų aktyviau įtraukiami tėvai bei kiti socialiniai partneriai. Mokymosi procesas ir naudojami metodai būtų labiau orientuoti į aktyvų, smagų mokymąsi per vaikų patirtį, labiau atsižvelgiama į jausmus, būtų plečiamos ugdymo aplinkos, visa tai gerintų mokinių pasiekimus.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

***

Gegužės mokykloje vyko vienas, paskutinis, mini projektas: „Daugybė būdų pasakyti „ačiū“, kuriame dalyvavo 182 2-4 klasių mokiniai. Šio projekto metu 2-4 klasių mokinukai  mokėsi pastebėti, įvertinti, pajausti ir parodyti dėkingumą ir pagarbą kitam žmogui. Antrokai ir ketvirtokai pildė „Dėkingumo lentelę“, vėliau ją aptarė, dėkojo vieni kitiems už kartu praleistą laiką, artimiausiems šeimos nariams gamino dėkingumo dovanėles, kūrė ir mokėsi eilėraščius, dainavo dainas, rašė laiškus. Trečiokai aplankė Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse. Šios išvykos metu vaikai mokėsi pastebėti aplinkui esančius žmones, kurių pagalba buvo svarbi ir reikalinga tuo metu.

 

Mažose grupelėse vyko veiklos, kurių metu vaikai pasakų pagalba buvo mokomi išgyventi sielvartą dėl augintinio netekties, tėvų skyrybų, vieno iš tėvų išvykimo gyventi į kitą miestą ir t.t. Vaikai toliau mokėsi įsiklausyti į savo vidinį pasaulį, mokėsi atsipalaiduoti, pajusti meilę ir ramybę, atsikratyti blogų minčių.

  

***

Balandžio mėnesį vyko du mini projektai:

„Statau vertybių namą“. Šio projekto metu 2-4 klasių mokinukai diskutavo apie vertybes, jų  reikšmę, mokėsi atrasti teigiamas savybes, kurias vertina klasės drauguose. Projekto metu pradinukai gerino tarpusavio bendravimą, ugdė gebėjimą pastebėti gerąsias draugų savybes, jas rašė ant „plytų“, iš kurių vėliau statė namą. Vaikai suprato, kad svarbu ugdyti savo stipriąsias savybes ir stengtis pakeisti silpnąsias.

„Bendraudamas randu lobį“. Mini projekto metu pradinukai mokėsi suprasti kūno kalbą, atpažinti emocijas, kūno raiškos pagalba perduoti informaciją, įsiklausyti vieni į kitus, ramaus komunikavimo įtemtoje situacijoje. Žaidimas „Lobio ieškojimas“ skatino mokinius pasijusti pilnaverčiu grupės nariu, reikšti mintis bei apginti savo nuomonę. Mini projekto metu daug dėmesio buvo skirta tarpusavio empatiškam bendravimui, sugebėjimui vienas kitam gerbti, išklausyti ir suprasti.

Balandžio mėnesį pradinukams vyko veiklos, kurių metu vaikai nagrinėjo duotas situacijas, mokėsi įsiklausyti į savo vidinį pasaulį. Žodžių žaidimo „Scrabble“ pagalba mokėsi kalbėti apie savo jausmus ir emocijas.

***

Kovo mėnesį vyko trys mini projektai:

„Teigiamų savybių voratinklis“. Šio projekto metu 2-4 klasių mokiniai mokėsi įsisąmoninti teigiamas savybes, kurias vertina kituose, bei šias savybes perduoti vieni kitiems. Pradinukai mezgė „Teigiamų savybių voratinklį“. Šio žaidimo metu vaikai tobulino tinkamo klausymosi, bendravimo, pagarbos kitiems, vertybių atpažinimo įgūdžius.

 Mini projekto „Atsakingi sprendimai“ metu mokiniai užduotis atliko grupėse. Visos situacijos buvo skirtingos ir rėmėsi vaikų gyvenimiška patirtimi.

Atlikdami užduotis, analizuodami gyvenimiškas situacijas, mokėsi valdyti savo mintis ir emocijas.

Mokiniai žaidė žaidimą „Savas savas svetimas“, kurio metu ugdė grupės vienybės jausmą, mokėsi empatijos, komunikavo, priimant atsakingus sprendimus.

Mini projekte „Draugystės sodas“ pradinukai atliko kūrybinę užduotį, kuri skatino vaizduotę, kūrybiškumą, empatiją ir pasitikėjimą kitu žmogumi. 2-4 klasių mokiniai pamatė save per augalo motyvą, atpažino savo būseną ir vietą esamoje teritorijoje. „Draugystės sodo“ užduotis sukėlė daug emocijų, skatino geranoriškai priimti ir susitaikyti su kitų žmonių nuomone.

***

2019 m. vasario mėnesį taip pat vyko trys mini projektai:

„Motyvuoju save“. Šio projekto metu buvo daug diskutuota apie tai, kas vaikus motyvuoja mokytis, siekti tikslų. Vaikai rinko medžiagą apie sėkmingas žinomų žmonių gyvenimo istorijas, jomis dalijosi su klasės draugais. Buvo sudarytas  mokymosi motyvacijos būdų sąrašas. Pradinukai dalinosi savo patirtimi, kaip sekasi juos įgyvendinti. Viešas pripažinimas ir pagyrimas suteikia mokiniams teigiamų emocijų, kurios skatina mokytis ir tobulėti toliau. To vaikai  mokėsi viešai diskutuodami klasės “Diskusijų Rate”.

„Aš – Lietuvos pilietis“. Projekto metu mokiniai artimiau susipažino su tarpukario Lietuvos istorija. Pradinukai atliko kūrybinius darbus, kuriuos pristatė savo bendraamžiams. Mokiniai tyrinėjo istoriją, rengė pristatymus apie kariuomenę ir prezidentus, pagamino Gedimino pilies maketą, deklamavo eiles ir dainavo Lietuvai skirtas dainas. Prisiminėme tikrąsias vertybes – laisvę, tikėjimą, tiesą, bendrystę, Tėvynės meilę. Lietuva – ne tušti žodžiai…

„Triukšmas – tyla“. 2-4 klasių mokiniai sužinojo, kas yra psichologinis, fizinis, fiziologinis triukšmas. Suvokė, kad visos triukšmo formos daro neigiamą poveikį bendravimui, sveikatai. Stebėjo edukacinį filmą „Triukšmas“ bei aptarė būdus triukšmui mažinti. Viena iš veiklų –  „Triukšmas – sveikatos priešas“. Jos metu mokiniai aiškinosi, kokio stiprumo garsą jau galima vadinti triukšmu, kaip jis veikia visą žmogaus organizmą. Su garso lygio matuokliu mokiniai matavo pačių sukeltų įvairių garsų stiprumą.

***

2019 metų sausio mėn. vykdyti 4 miniprojektai:

 „Aš galiu. Mano darbai”. Projekto metu vaikai vardino savo pareigas ir atliekamus darbus mokykloje bei namuose. Dirbdami grupėse parengė plakatą „Aš galiu…“ ir pristatė klasės draugams. Kėlė asmeninius tikslus, vardijo, kokias naujas pareigas vykdys namuose, klasėje. Rinko informaciją apie išmetamo maisto kiekį Lietuvoje. Remdamiesi šiuo tyrimu, pradinukai mokyklos valgykloje ir namuose vykdė akciją, kurios metu siekė kuo mažiau išmesti vartojimui tinkamo maisto.

„Aš galiu. Mano jausmai“. Diskutuodami vaikai dalinosi mintimis, kaip jiems pavyksta reikšti įvairius jausmus, kokiais būdais jie kontroliuoja juos. Žaidė žaidimą „Jausmų valdymo karuselė“. Projekto metu vaikai aiškinosi, kad labai svarbi yra pozityvi informacija apie save ir kitus, kuri formuoja pasitikėjimą savimi ir puoselėja pozityvesnį santykį su aplinkiniais.

„Žiemos džiaugsmai“. Norėdami pasidžiaugti žiemos teikiamais malonumais, mokiniai išsiruošė į kiemą išbandyti įvairiausias žiemos pramogas. Pradinukai, smagiai leisdami laiką kieme, džiaugėsi žiemos malonumais, įtvirtino bendravimo įgūdžius, tinkamų sprendimų priėmimą, iškilus problemoms.

„Mokomės atsipalaiduoti“. Projekto metu vaikams buvo pristatyti įvairūs nusiraminimo būdai bei metodai, mokėsi įvairių praktinių atsipalaidavimo, nusiraminimo metodų, atliko audio relaksacijas, raminančius kvėpavimo pratimus, terapinį mandalų piešimą. Pradinukai pasidalijo savo išbandytais nusiraminimo būdais ir juos pademonstravo praktiškai. Vaikai susipažino su vaizduotės galimybėmis, suprato, kaip kūrybiškai ją pritaikyti.

***

2018 m. gruodžio mėnesį vykdyti mini projektai – „Džiaugsmą kuriame kartu“, „Dalinuosi gerumu“, „Manimi galima pasitikėti, nes…“ ir „Laukiame Kalėdų kartu“.

 

 

 

 

 

 

Mini projekte „Džiaugsmą kuriame kartu“ dalyvavo vaikai kartu su tėveliais. Jo metu vyko kūrybinės dirbtuvės, buvo puošiamos mokyklos, klasės erdvės kalėdinėmis dekoracijomis, gaminamos kalėdinės
dovanėlės ir sveikinimai. Laukdami didžiųjų metų švenčių, pradinukai kūrė džiugią laukimo nuotaiką savo bendruomenei ir mokyklos svečiams. 4a klasės mokiniai „pavirto“ senovės romėnais. Dirbdami komandose vaikai atliko įvairias užduotis, gamino sėkmę nešančius amuletus, kuriuose nešiojo kiekvienas romėnų vaikas. Projekto metu 2-4 klasių mokiniai suprato, kad bendras darbas gerina tarpusavio
santykius, ugdo pasitikėjimą, padeda sukurti džiaugsmą ne tik sau, bet ir kitiems. Patirtos emocijos, džiugesys ilgai išliks vaikų ir jų tėvelių atminty.

„Dalinuosi gerumu“. Mini projekto metu mokiniai aptarė kaip gerins tarpusavio bendravimo, savarankiškumo, dėkingumo įgūdžius. Pradinukai mokėsi atpažinti, pastebėti jiems daromus klasės draugų gerus darbus, mokėsi pasakyti gerus žodžius aplinkiniams, rašė dėkingumo laiškus, gamino atvirukus. Trečiokai namuose su tėveliais gamino saldžius kepinius ir atsinešę į mokyklą dalijosi su kitais. Vaikai suprato, kad pasakytas geras žodis, paprasti, bet draugiški poelgiai padeda užmegzti ir palaikyti tarpusavio ryšius ir kurti draugišką bendruomenę.

Mini projektas „Manimi galima pasitikėti, nes…“ metu su mokiniais buvo diskutuojama apie tarpusavio santykius, sąžiningumą, pagalbą. Buvo apžvelgiamos penkios bendravimo sritys ir pateikiami elgesio pavyzdžiai, kuriais vaikas gali nusipelnyti pasitikėjimą ir pripažinimą. Pradinukai žaidė žaidimą BINGO „Manimi galima pasitikėti, nes…“

 

 

 

 

 

 

 

 

„Laukiame Kalėdų kartu“. Projekto metu buvo stengiamasi sukurti jaukią ir šiltą šeimos atmosferą, plėsti mokinių žinias apie adventą, ugdyti pagarbą lietuvių liaudies papročiams ir tradicijoms. Gamindami eglutei žaisliukus iš šiaudų, pradinukai mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti.

               

***

2018 m. lapkričio mėnesį vykdyti miniprojektai „Jausmų termometras”, „Rakto paslaptys”, „Emocijų bokštas” ir „Mokausi iš kino”. Visus mokinius sudomino jausmų termometras „Kaip aš jaučiuosi šiandien?“. Mokiniai mokėsi atpažinti ir įvardyti savo jausmus, klijavo būsenos vertinimo ženklus – spalvotus rutuliukus ar veidelius stende šalia pasirinkto jausmo. Kiekvienos dienos bendri rezultatai buvo aptariami.

Mokiniai taip pat diskutavo apie toleranciją, prisiminė netolerancijos ir tolerancijos pavyzdžius, pasigamino savo Tolerancijos raktą, kuris tinka „atrakinti mintims, širdžiai, jausmams”, mokėsi kaip įsileisti pakantumą, pagarbą šalia esančiam kitokiam žmogui. Kitokiam ne tik savo išvaizda, bet pažiūromis, įsitikinimais.

Žaisdami „Emocijų bokštą“, mokiniai mokėsi įvardyti ir išreikšti savo jausmus, sugalvoti tinkamiausius sprendimus pateiktoms situacijoms, palaikyti draugiškus ir šiltus santykius, spręsti konfliktus, išsakyti ir priimti kritiką, suprasti kūno kalbą bei atpažinti ir įvardinti savo vertybes.

Mokiniai žiūrėjo animacinį filmą „Lila ir Stičas“ (Lilo &Stich”, JAV 2008). Tai istorija apie tai, kaip negera ir liūdna būti vienam, kaip svarbu turėti šeimą ir draugų. Vaikai analizavo kiekvieno filmo veikėjo vaidmenis, atsakomybes, poelgius bei ieškojo tinkamiausio sprendimo šioje situacijoje. Diskutavo,  mokėsi nekritikuojant priimti situacijas, suprato, kad kiekviena situacija – tai ilgos įvykių grandinės pasekmė.

   

***

2018 m. spalio mėnesį 2-4 klasėse vyko keturi mini projektai „Džiaugiamės šeima“, „Keliaujame kartu“, „Noriu gyventi sveikai ir darniai“ ir „Žodis skriaudžia, žodis glaudžia“.

Mini projekto metu „Džiaugiamės šeima“ pradinukai pristatė savo šeimas, šeimų  pomėgius, pasakojo, kaip leidžia laisvalaikį. Sužinojo, kokių būna šeimų, atrado bendrumus ir skirtumus. Renginio „Svečiuose pas Kastuką“ metu, klausydami menotyrininkės A.Česnulevičienės pasakojimų, mokėsi šilto bendravimo, tolerancijos, pagarbos, mokėjimo dalintis. Mokiniai lankstė laivelius, rašė prasmingas sentencijas apie šeimą, aiškinosi jų prasmę. Mokinukai suprato, kokia svarbi kiekvieno žmogaus gyvenime yra šeima, kaip svarbu puoselėti šiltus tarpusavio santykius. Suvokė, kad kiekvienas šeimos narys yra atsakingas už džiaugsmą ir darną šeimoje.

Trečiokai kepė įvairius kepinius iš šeimų sukauptų receptų. Dirbdami stiprino tarpusavio santykius, puoselėjo šeimos tradicijas, atsakingai priėmė sprendimus ir visi kartu džiaugėsi „skaniais“ rezultatais.

Mini projekto „Keliaujame kartu“ metu antrokai ir trečiokai keliavo po Druskininkų miestą, pabuvojo miesto bibliotekoje. Išvykų metu mokiniai kūrė pozityvius santykius su draugais, mokėsi bendrauti ir išklausyti, saugiai ir kultūringai elgtis viešosiose vietose. Įspūdžius perteikė kūrybiniuose darbuose. 4a klasės mokiniai spalvingą rudens dieną keliavo po savo gimtąjį miestą maršrutu „M.K.Čiurlionio pėdsakais“. Labiau domėjosi Kastuko vaikystės istorijomis, lankė M.K.Čiurlionio paminklą bei ieškojo po visą miestą išsibarsčiusių jo paveikslų reprodukcijų. Keliaudami, pažindami, bendraudami stiprino pozityvius pagarbius tarpusavio santykius. Dalijosi asmeninėmis patirtimis, jausmais, išgyvenimais.

Kiti ketvirtokai lankėsi Vilniaus bei Kauno istoriniuose, meniniuose, gamtiniuose bei technikos
objektuose. Kelionių metu mokiniai ne tik labiau pažino savo kraštą, domėjosi Lietuvos praeitimi, kultūra, energetika bei technika, bet ir prasmingai leido laiką su bendraamžiais. Tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius dalyvaudami edukacinėse programose. Stiprino pozityvius, geranoriškus santykius, puoselėjo pagarbaus elgesio įgūdžius su draugais už klasės ribų, dalijosi jausmais, patirtomis emocijomis, įžvalgomis, asmeninėmis istorijomis.

Patirta veikla, įspūdžiai padėjo mokiniams atsipalaiduoti, pasidžiaugti, pasilinksminti, stiprinti tarpusavio santykius.

      
Mini projektas „Noriu gyventi sveikai ir darniai“. Antrokai aiškinosi, kodėl svarbu rūpintis savo sveikata, žiūrėjo filmuką „Dantų šepetukų karalienė, mokėsi atpažinti sveikus ir nesveikus įpročius. Žiūrėdami spektaklį „Linksmosios daržovių istorijos“ suprato, kodėl svarbu valgyti vaisius ir daržoves, dainavo vitaminų dainelę, su spektaklio veikėjais darė mankštą.

    

Trečiokai lankydamiesi pas pirminės sveikatos priežiūros specialistę susipažino, kaip reikia saugoti sveikatą ir įgyti sveikų įpročių. Tai padėjo vaikams formuoti gerus įpročius, kurie juos lydės visą gyvenimą. Šio susitikimo metu vaikai suprato, kaip gali išlikti saugūs ir sveiki. Ketvirtokai skaitė, analizavo literatūrinius kūrinius apie sveiką gyvenseną. Savo žinias ir įgūdžius apie sveiką gyvenseną pasitikrino dalyvaudami smagiame protmūšyje “Sveikai gyventi yra smagu”. Sveikatinosi aktyviai leisdami laiką gryname ore Dineikos sveikatingumo parke, dalyvavo edukacinėje programoje „Prano Sūručio lobis“ Gydyklų parke.

Mini projekto „Žodis skriaudžia, žodis glaudžia“ pradinukai mokėsi suprasti, kokie svarbūs bendravime yra žodžiai. Domėjosi senolių išmintimi, susipažino su lietuvių liaudies smulkiąja tautosaka, analizavo ir aiškinosi posakių bei priežodžių reikšmes, jų prasmę, kaip jas galima pritaikyti kasdieninėse situacijose bendraujant su draugais.

***

2018 m. rugsėjo mėnsį mokykloje vyko trys mini projektai: „Kaip aš jaučiuosi“, „Mes darnios bendruomenės nariai“, „Kartu mes tai galime“.

Mini projekto „Kaip aš jaučiuosi“ metu 2-4 klasių mokiniai toliau mokėsi atpažinti savo emocijas ir jas įvardinti. Antrokai prisiminė siruacijas, kai teko patirti įvairius jausmus, aiškinosi, kad emocijai išreikšti naudojame ne tik žodžius, bet ir kūno kalbą. Kūrė „Jausmų žurnalą“, piešė saulytes. Trečiokai diskutavo apie naujas patirtis trečioje klasėje, atliko kūrybinį darbą „Kaip aš jaučiuosi“. Ketvirtų klasių kolektyvuose vyko pokalbiai apie jausmus, kuriuos vaikai jaučia sugrįžę po vasaros atostogų į mokyklą. Mokėsi atpažinti ir įvardinti savo jausmus kylančius įvairiose situacijose, susidarančiose mokyklos aplinkoje. Stebėjo, analizavo video situacijas.

Visi projekte dalyvaujantys mokinukai kūrė bendrą mokyklos kolektyvinį darbą „Jausmų Saulė“. Savo sukurtomis saulutėmis papuošė mokyklos koridorius.

Mini projektas „Mes darnios bendruomenės nariai“. Mini projekto metu buvo vedami susirinkimai, kurių
metu tėvai buvo supažindinti su programa „Laikas kartu“ bei klasėse vykdoma projektine veikla. Žaidimo „Tinklas“ metu tėvai įsistikino, kad jei norime, jog vaikai sulauktų sėkmės, mes turime rūpintis jais visais, kartu kurti pozityvią bendruomenę, saugią ir jaukią mokymosi aplinką. Tėveliai turėjo galimybę pasidalinti mintimis apie socialinių bei emocinių kompetencijų ugdymą, diskutavo apie darnios bendruomenės renginius, išvykas. Tėvai išsakė savo lūkesčius.

Mini projekto „Kartu mes tai galime“ metu pradinukai ugdėsi gebėjimą dirbti grupėse, žaidė žaidimus, kuriuose reikia dirbti komandoje ir pasiekti bendrą tikslą. Sportinių varžybų metu vaikai suprato, kad norint įveikti kliūčių ruožą, svarbu padėti vienas kitam.

4a klasės mokiniai kartu su savo tėvais (19 vaikų ir 18 tėvų) ir mokytoja svečiavosi vienos  klasės šeimos sodyboje. Gamtoje prie bendro vaišių stalo vyko pokalbis apie šeimų aktyvaus dalyvavimo ir tėvų įsitraukimo į šį projektą svarbą. Visi drauge puikiai praleido laiką gamtoje varžydamiesi smagiose komandinėse: sportinėse, loginėse, kūrybinėse užduotyse. Tokia veikla jungia, vienija mokinius, jų šeimas, stiprina atsakomybę, ugdo įsipareigojimą, pozityvius emocinius, socialinius įgūdžius, kuria bendruomenės kultūrą. Klasėje mokiniai pasakojo apie matytas bendruomenės narių bendras veiklas ir apie tai, kaip, jų nuomone, tarpusavio ryšiai yra būtini sveikam ir laimingam gyvenimui, suburia mus ir leidžia kiekvienam augti individualiai.

Rugsėjo mėnesį vyko įvairūs užsiėmimai, kurių metu, kurdami įvairias situacijas vaikai mokėsi sau padėti, pasitelkę vaizduotę, mokėsi augalų „kalbos“, piešė savo atspindį, kūrė „Knygą apie mane“. Buvo atliekamos įvairios užduotys, kurios didina vaikų savęs vertinimo pokyčius bei pasitikėjimą savimi, kūrė savo dėliones.

***

Mini projekte „Mes keliaujam – mes bendraujam“ dalyvavo 235 pradinukai. Klasių bendruomenės aplankė Vilniaus, Kauno, Trakų, Kernavės istorinius, meninius ir gamtinius objektus. Kelionių metu mokiniai ne tik labiau pažino savo kraštą, domėjosi Lietuvos istorine praeitimi, kultūra, bet ir prasmingai leido laiką su bendraamžiais. Tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius dalyvaudami edukacinėse programose. Stiprino pozityvius, geranoriškus santykius, puoselėjo pagarbaus elgesio įgūdžius su draugais už klasės ribų, dalijosi jausmais, patirtomis emocijomis, įžvalgomis, asmeninėmis istorijomis. Patirta veikla, įspūdžiai padėjo mokiniams atsipalaiduoti, pasidžiaugti, pasilinksminti, stiprinti tarpusavio santykius.

   

***

Mini projekte „Aš ir tu – mes kartu“ dalyvavo 237 1-4 klasių mokiniai. Šio projekto metu, vaikai žiūrėjo daug emocijų sukėlusį filmą „Gerumo stebuklas“. Pradinukai suprato, koks svarbus šeimos palaikymas įvairiose gyvenimiškose situacijose. Po filmo peržiūros vyko diskusija apie tai, kad kiekvienas žmogus nori būti suprastas. Padaryta išvada – gerumu galima įveikti aplink pasitaikiusį blogį, pyktį. Diskutuodami vaikai pajuto, kad pati mažiausia bendruomenė yra kiekvieno šeima. Pradinukai dalijosi savo mintimis apie šeimą, įvardijo, kad jaučia didelę atsakomybę dėl savo šeimos, artimųjų. Mini projekto metu 1-4 klasių mokinukai su dideliu užsidegimu pasigamino savo šeimos knygeles „Mano šeima“. Mažieji labai džiaugėsi savo šeimos narių portretais ir aprašymais apie kiekvieną šeimos narį. Savo knygelėmis pradžiugino tėvelius.

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Gegužės mėnesį pradinukams vyko veiklos, kurių metu buvo kalbama apie jausmus – pyktį, baimę, liūdesį, džiaugsmą ir kt. Daugiau dėmesio buvo skirta pykčiui, nusiraminimui, savikontrolės mokymui. Vaikai mokėsi pykčio metu atsitraukti ir nukreipti dėmesį nuo erzinančios situacijos, gaminosi „Nusiraminimo maišelį“, buvo aptarta maišelio daiktų naudojimo aplinkybės (maišeliu galės naudotis kai supyks, bus liūdnas, jaudinsis, lauks ar tiesiog nuobodžiaus). Atlikdami įvairias užduotis, žaisdami, pradinukai mokėsi nusiraminti, sudarinėjo individualų Nusiraminimo planą, skambant ramiai muzikai, mintimis keliavo į Žydinčių vyšnių sodą. Naudodami pasakų kortas, vaikai bandė atkoduoti pasakas, jas sekė pagal  išdėliotas kortas, analizavo situacijas, lygino su kasdieniniais įvykiais.

  

***

Gegužės 21-25 dienomis mokykloje vyko mini projektas „Svečiuose pas pasaką“. Edukacinė programa vaikams labai patiko. Kiekvienas pradinukas turėjo galimybę pasirinkti mėgstamą personažą, kuris padės išgelbėti Raudonkepuraitę. Gaminant vitražines lėles buvo smagu, vyravo linksma, darbinga, draugiška atmosfera. Mini projekto pabaigoje vaikai patys tapo mažaisiais „kitokios istorijos apie Raudonkepuraitę“ autoriais.

   

   

***

Balandžio mėnesį mokykloje vyko du mini projektai – „Aš atsakingas už save ir kitus“ ir „Myliu gamtą,
myliu save“.

Mini projekto „Aš atsakingas už save ir kitus“ metu pirmokai lankėsi Druskininkų miesto muziejuje, antrokai – miesto bibliotekos vaikų skyriuje ir Vijūnėlės parke. Išvykų metu mokiniai laikėsi susitarimų, suprato, kad kiekvienas žmogus prisiima atsakomybę už savo veiksmus. Kad išaugtų visaverčiais visuomenės nariais, vaikai mokėsi ugdytis tinkamas vertybes, kuriomis gebėtų pagrįsti savo asmeninius sprendimus ir veiksmus. Vaikai suprato, koks elgesys yra tinkamas, buvo atsakingi už savo poelgius, rodė pagarbą aplinkiniams. Išvykose į gydyklas, į UAB „Druskininkų vandenys“ trečių ir ketvirtų klasių mokiniais mokėsi tapti sėkmingomis asmenybėmis, kurioms sekasi ir mokykloje, ir bendruomenėje. Mokinai mokėsi saugiai ir kultūringai elgtis viešose vietose, tobulino bendravimo įgūdžius. Pradinukai išsiaiškino, kad atsakomybė ir pagarba padeda atsiskleisti visoms kitoms vertybėms. Dalyvavo 248 1-4 klasių mokiniai.

  Mini projekto „Myliu gamtą, myliu save“ metu mokiniai tvarkė mokyklos teritoriją, puoselėjo aplinką, kurioje mokosi. Aiškinosi, kodėl reikalingos atsargumo taisyklės gamtoje, aptarė neatsargaus ir netinkamo elgesio pasekmes. Aiškinosi, kad gamta didžiausias žmogaus turtas, kurį reikia nuolat puoselėti ir saugoti, nagrinėjo priežastis, kada gera būti gamtoje, mokėsi efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, stiprino pozityvius santykius su draugais, ugdėsi gebėjimą padėti ir remti vieni kitus. Projekte dalyvavo 250 pradinukų.

  

  

Mini projektų metu buvo kalbama apie pozityvią bendruomenę, saugios ir malonios aplinkos kūrimą kartu. Padaryta išvada, – kai visi nariai atlieka savo darbo dalį, bendruomenė gali ne tik puikiai dirbti, bet ir būti draugiška. Vaikai kūrė mozaiką apie kartu dirbančius vaikus.

***

2018 m. vasario – kovo mėnesiais mokykloje vyko trys mini projektai: „Susitarimų palėpėje“, „Žaidžiu ir augu“ ir „Mokomės švęsti“. Projektų metu pradinukai mokėsi įveikti sunkumus, būti kantriais, susikaupti, užduotis atlikti iki galo, bendrauti ir bendradarbiauti, išsakyti savo nuomonę, asmeninius išgyvenimus, išklausyti kitus, kontroliuoti ir atpažinti savo emocijas.

Mini projektų „Susitarimų palėpėje“ ir „Žaidžiu ir augu“ metu buvo žaidžiami įvairūs vaikų stalo žaidimai, kurie skatino mokinius suprasti, kaip reikia elgtis, kad žaidimas vyktų sklandžiai. Mokiniai įgavo patirties ir suprato, kad svarbu visiems laikytis žaidimo taisyklių, susitarti tarpusavyje. Žaidimų metu buvo stiprinamas mokinių pasitikėjimas savimi, gebėjimas pasiekti norimą tikslą.

Mini projekto „Mokomės švęsti“ metu  1, 3, 4 klasių mokiniai rinko informaciją apie šv. Velykų papročius. Surinkta medžiaga buvo iliustruota mokinių piešiniais, darbeliais. Antrokai margino margučius įvairiomis technikomis. Pradinukų darbeliai papuošė mokyklą. 3a klasės mokiniai kartu su tėveliais bei mokytojomis vyko į Vilnių, šv. Kristoforo progimnaziją dalyvauti Lietuvos šokių festivalyje „Šokim, šokim, nesustokim!“. Dalyvavimas festivalyje vaikams sukėlė daug teigiamų emocijų, jaudulio ir pasitenkinimo. Vaikai mokėsi būti kartu, bendrauti, bendradarbiauti, kartu siekti bendro tikslo. Tam prireikė pastangų ir kantrybės, gebėjimo valdyti jaudulį, kartu spręsti iškilusias problemas, jausti asmeninę atsakomybę, draugą šalia, pagelbėti vieni kitiems. Į šią veiklą įsitraukė ir mokinių tėvai. Vaikai suvokė, jog šventinę nuotaiką kuria patys, jog tai ir rūpestis, ir atsakomybė, ir jaudulys ir smagios emocijos. Šis mini projektas dar labiau suvienijo klasės kolektyvą.

***

2018-03-02 vyko dar viena žaisminga ir nepakartojama programos „Laikas kartu” valandėlė, kurios metu pas pradinukus į svečius atkeliavo Meškiukas Tukas bei ponas Varlė. Vaikai mokėsi susipažinti, sakyti komplimentus, aiškinosi, kad žodžiai iš mūsų lūpų gali praskaidrinti dieną, analizavo, kam reikalingos taisyklės. ​

   

  

  

DALYVAVOME SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO
PROGRAMOS „LAIKAS KARTU“ MOKYMUOSE

Vykdant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1 – ESFA – K-728-01-0039 „ Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“, 2018 m. sausio 18–19 dienomis mūsų mokyklos projekto dalyviai  dalyvavo LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programos „Laikas kartu“ 16 akademinių valandų mokymuose, kuriuos vedė lektorė Joviltė Beržanskytė, VšĮ LIONS QUEST LIETUVA projektų koordinatorė.

Lions Club International yra didžiausia pagalbą teikianti organizacija pasaulyje, kuri yra įsipareigojusi diegti, skatinti ir skleisti LIONS QUEST programas visame pasaulyje. LIONS QUEST programos buvo pripažintos bendro akademinio, socialinio ir emocinio mokymosi grupės (CASEL – Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) kaip SELECT programa. Toks pripažinimas yra aukščiausias įvertinimas, suteiktas už ypač gerą mokomąją medžiagą socialinio ir emocinio mokymosi srityje ir pavyzdingą profesinį ugdymą. Programa pelnė pripažinimą visame pasaulyje, buvo apdovanota ir diegiama daugelyje ugdymo institucijų Lietuvoje ir pasaulyje.

Pedagogai ir lektorė darbavosi turėdami tikslą padėti mažiems vaikams įgyti gyvenimiškų įgūdžių: pažinti save, bendrauti, bendradarbiauti, priimti sprendimus ir įveikti sunkumus. „Laikas kartu“  programa skatina ir akademinius pasiekimus, prasmingą dalyvavimą mokymosi procese. Mokymų metu buvo akcentuojama, kad vaikų pasiekimai yra susiję su mokytojų rūpesčiu ir įsitikinimu, kad vaikai aktyviai mokosi tada, kai į juos žiūrima kaip į gabius, protingus jaunus žmones, turinčius svarbių patyrimų ir galinčius jais pasidalinti, kai mokymasis yra tikras ir aktualus. Projekto dalyviai pagilino psichologijos žinias apie vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, susipažino su „Laikas kartu“ programos metodine medžiaga, išmoko naujų metodų, kurie naudingi ne tik ugdant socialinį emocinį intelektą, bet ir organizuojant dalykų pamokas.

Visų mokymų metu dalyviai aktyviai dirbo grupėse, atliko įvairias ir neįprastas užduotis. Daug dėmesio buvo skiriama veiklų analizavimui ir refleksijai. Visos LIONS pastangos prisidėti prie jaunosios kartos ugdymo remiasi valstybininko ir rašytojo Frederiko Duglaso dar XIX a. subrandinta mintimi, jog „Daug lengviau ugdyti stiprius vaikus, nei sutaisyti sugedusį žmogų“.

 

 

2018 m. vasario 2-3 dienomis mūsų mokykloje vykusiuose LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programos „Laikas kartu“ mokymuose dalyvavo ir projekto mokyklų-partnerių – Viečiūnų progimnazijos bei Leipalingio progimnazijos – atstovai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plačiau apie programą galima pasiskaityti http://www.lions-quest.lt