MOKYKLA LAIMĖJO DOTACIJĄ ERASMUS+ PROJEKTUI. MOKYTOJUS KVIEČIAME DALYVAUTI ATRANKOJE

LABAI DŽIAUGIAMĖS, KAD MOKYKLA LAIMĖJO DOTACIJĄ ERASMUS+ PROJEKTUI „AŠ NORIU. AŠ GALIU“ ĮGYVENDINTI.

Projekto trukmė: 2023 m. spalio 2d. -2024 m. gruodžio 1d.

Projekto vykdymo laikotarpis apims ne tik stažuotės laikotarpį, bet ir informacinius, pasirengimo, sklaidos renginius, stažuotę užsienyje bei darbą apibendrinant stažuočių patirtį.

Projekto tikslai:

1.Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas per gamtosaugines veiklas.

2.Mokytojų kvalifikacijos kėlimas, orientuotas į skirtingų poreikių mokinių ugdymą, siekiant ugdymo kokybės gerinimo.

Didžiausias projekto dėmesys yra skiriamas žmogaus sąmoningumo ugdymui. Siekiame, kad mokiniai bei mokytojai išmoktų rūpintis ne tik aplinka, kurioje gyvena, tačiau ir savo psichine sveikata.

Kviečiame pedagogus dalyvauti  

Erasmus+ programos mobilumo projekto Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000142489 

,,Aš noriu. Aš galiu“ dalyvių atrankoje.

Numatomi mobilumai:

  • 4 dalyviai. Priimantis partneris Escola I‘Estelada, Ispanija.
  • 6 dalyviai. Kursai Kroatijoje.

Mobilumo trukmė – 6-7 dienos

Iš projekto lėšų bus apmokamos visos draudimo, kelionės, kursų, apgyvendinimo, pragyvenimo išlaidos.

 

Dalyvių atrankos kriterijai:

  • Dalyvio motyvacija;
  • Dalyvio anglų kalbos žinios (pageidautina ne žemesniu A2 lygiu);
  • Dalyvio asmeninės savybės (komunikabilumas, organizuotumas, gebėjimas bendradarbiauti, atsakingumas);

 

Dalyvių atranka:

* Atranką vykdys mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta projekto darbo grupė
* Jei pageidaujate dalyvauti mobilumo projekte, užpildykite pretendento anketą iki rugsėjo 17d. (Dėl dalyvio anketos formos kreipkitės į projekto koordinatorę Vaidą Mikelionienę el. paštu: vaida.mikelioniene@smok.lt arba užeikite į 51 kab. 3 – ame aukšte.

 

Atrankos komisijos posėdis vyks 2023 m. rugsėjo 19 d. Atranka vyks taikant individualaus pokalbio metodą. Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.

 

Projekto koordinatorė Vaida Mikelionienė