DALIJOMĖS PATIRTIMI SU STAŽUOTĖS DRUSKININKUOSE DALYVIAIS

2021 m. birželio 10 d. mokyklą nuotoliniu būdu pristatėme stažuotės Druskininkuose dalyviams iš Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Kupiškio savivaldybių ugdymo įstaigų. Stažuotė organizuota įgyvendinant  projektą „Lyderių laikas“ Nr.09.4.2- ESFA-V-715-03-0001“. Susitikimo metu papasakojome apie  mokyklos vidaus edukacines erdves, poilsiui ir mokymuisi pritaikomą mokyklos kiemelio aplinką, 3D technologijų klasę ir sensorinį kambarį. Dalijomės patirtimi, kaip ugdome mokinių savivertę ir pasitikėjimą,  siekdami kiekvieno mokinio asmeninės pažangos,  kaip, savivaldybei skatinant ir finansiškai remiant, kuriame  palankias ir patrauklias sąlygas mokymuisi ir mokymui.  Pranešimą “Kaip ugdoma mokinių savivertė ir pasitikėjimas siekiant asmeninės pažangos“ skaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vanagaitienė. Direktorė Ramutė Siliūnienė savo pranešime „Technologijų pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui“, akcentuodama aplinkos pritaikymo įvairių poreikių turintiems mokiniams svarbą, kartu paminėjo ir kitus reikšmingus veiksnius, ruošiantis  įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui: švietimo pagalbos specialistų, mokytojų pasirengimą ir motyvaciją ugdyti didelius ugdymosi poreikius turinčius mokinius, mokytojo padėjėjų žinias ir patirtį, visos mokyklos bendruomenės požiūrį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, finansinę paramą.

Dėkoju pavaduotojai Linai, mokytojoms Alinai, Rūtai, Tatjanai,  Druskininkų švietimo centro padalinio, susijusio su mokymu, vedėjai Snieguolei  ir  Jaunimo užimtumo centro darbuotojui Deividui  už bendradarbiavimą rengiant mokyklos pristatymą.

Direktorė Ramutė Siliūnienė