Mokiniams

VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA NEPILNAMEČIAMS
KVIEČIAME NAUDOTIS MOKYKLOS BIBLIOTEKA IŠ NAMŲ!
NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TAISYKLĖS
 MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS SANATORINĖMS KLASĖMS
MOKINIŲ NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS

 TVARKARAŠČIAI:

2021-2022 m.m. I pusmečio 5-8 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis

2021-2022 m.m. I pusmečio 1-4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 

2021 – 2022 m.m. neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis

2021-2022 m.m. specialiųjų lavinamųjų klasių pamokų tvarkaraštis

2021-2022 m.m. 2-osios specialiosios lavinamosios klasės pamokų tvarkaraštis

2021 – 2022 m.m. modulių ir konsultacijų tvarkaraštis