Mokiniams

VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA NEPILNAMEČIAMS
NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TAISYKLĖS
 MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS SANATORINĖMS KLASĖMS
MOKINIŲ NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS

 TVARKARAŠČIAI:

2023-2024 m.m. II pusmečio 5-8 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis

2023-2024 m.m. II pusmečio 1-4 klasių mokinių pamokų ir konsultacijų tvarkaraštis

2023 – 2024 m.m. II pusmečio neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis

2023-2024 m.m. specialiųjų lavinamųjų klasių pamokų tvarkaraštis

2023 – 2024 m.m. II pusmečio modulių ir konsultacijų tvarkaraštis