SAVIVALDA

Mokyklos    taryba  (2021-2022 m.)

Tėvų atstovai: Mokytojų atstovai: Mokinių atstovai:
o   Vilma Janulevičienė

o   Mindaugas Lukšys

o Rasa Vitienė

o Asta Česnulevičienė

o Ana Krivenokienė

o Diana Grušauskaitė

o Aivaras Kadziauskas -pirmininko pavaduotojas

o    Renata Jaskelevičienė -pirmininkė

o   Ilveta Eitmantienė

o   Violeta Marcinonienė

o    Vaida Naugolnikienė

o   Kristina Rūkštelienė

o    Rima Buchienė

o    Almantas Trainavičius

o  Ugnė Lesevičiūtė 6a

o  Rapolas Mazaliauskas 5a

o Kornelija Kratavičiūtė  5c

o   Smiltė Švedkauskaitė 6b

o     Brigita Diglytė 5b

o   Mėta Balkaitytė 7b

o   Matas Urmanavičius 7a

 

Mokytojų   taryba

Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkai, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.


Metodinė taryba

Pirmininkė –   Vida Giedraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:  Algis Bolys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Lina Vanagaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Gražina Naujalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Ilveta Eitmantienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Rita Zubienienė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Ieva Kadziauskienė, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Renata-Lastauskaitė Vengrienė, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Regina Pakeltienė, tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Ona Petruninienė, kūno kultūros ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Ona Pečukevičienė, sanatorinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.


Mokinių Tarybos nariai 

 1. Kamilė Bereznevičiūtė 8a, pirmininkė, renginių organizavimas
 2. Austėja Jaskelevičiūtė, 8a, pirmininkės pavaduotoja, renginių organizavimas
 3. Ugnė Lesevičiūtė, 7a, sekretorė, renginių organizavimas
 4. Evija Rūkštelytė, 6a, sekretorė, seniūnų susirinkimų organizavimas, renginių organizavimas
 5. Rapolas Mazaliauskas, 6a, renginių organizavimas
 6. Ugnė Gaidytė, 7a, renginių organizavimas
 7. Smiltė Švedkauskaitė, 7b,  renginių organizavimas
 8. Kamilė Varnelytė, 7b, renginių organizavimas
 9. Brigita Diglytė, 6b, renginių organizavimas
 10. Orestas Zuzevičius ,7b, renginių organizavimas
 11. Gustas Lukšys 7a renginių organizavimas
 12. Ugnė Grigaitė 7a renginių organizavimas
 13. Matas Urmanavičius, 8a, renginių organizavimas
 14. Pijus Mardasevičius, 8b, atstovas spaudai, renginių organizavimas