SAVIVALDA

Mokyklos    taryba

Tėvų atstovai: Mokytojų atstovai: Mokinių atstovai:
o   Rasa Legevičiūtė –    Dovidonė

o   Simonas Kazakevičius – pirmininkės pavaduotojas

o Rimas Pakašius

o Jolita Sakalauskienė

o Rima Verner

o Diana Grušauskaitė

o Rimas Rūkštelis

o    Jūratė Burokienė

o   Rasa Truskienė

o   Živilė Paškevičienė

o    Vaida Naugolnikienė –    MT pirmininkė

o   Ilona Graževičienė

o    Onutė Petruninienė

o    Almantas Trainavičius

o    Paulina Vysockytė 10 kl.

o    Anna Augustinavičiūtė 8a kl.

o    Viktorija Gylytė , 8b kl.

o    Austėja Kleponytė 8a kl.

o    Sandra Sabaliūtė, 8b kl.

o    Karolina Zozulytė, 8b kl.

o    Evelina Marcinonytė 8a kl.

Mokytojų   taryba

Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkai, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.


Metodinė taryba

Pirmininkė –   Vida Giedraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:  Algis Bolys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Lina Vanagaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Gražina Naujalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Ilveta Eitmantienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Rita Zubienienė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Ieva Kadziauskienė, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Nijolė Žūkienė, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Regina Pakeltienė, tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Ona Petruninienė, kūno kultūros ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Ona Pečukevičienė, sanatorinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.


Mokinių Tarybos nariai ir jų pareigos

 1. Viktorija Gylytė 7b – pirmininkė, renginių organizavimas, DSMT narė.
 2. Leticija Aleksonytė 7a- pavaduotoja, renginių organizavimas, DSMT narė.
 3. Nauris Pipiras 8a- renginių organizavimas, atstovavimas JUC.
 4. Sandra Sabaliūtė 7b – renginių organizavimas, MT stendas ir skelbimai.
 5. Karolina Zozulytė 7b –  renginių organizavimas, MT stendas ir skelbimai.
 6. Paulina Vysockytė 9 – fotoreporteris, renginių organizavimas.
 7. Evelina Marcinonytė 7a – renginių organizavimas, MT stendas ir skelbimai.
 8. Gustė Ciūnytė 8a – klasių seniūnų susirinkimai, renginių organizavimas.
 9. Justas Visockis 8a – renginių organizavimas, atstovavimas JUC.

Moksleivių klubo ,,MES“ mokinių sąrašas

 1. Austėja Kleponytė 7a renginių organizavimas, stendo apipavidalinimas
 2. Anna Augustinavičiūtė 7a renginių organizavimas
 3. Darija Belkina 7a renginių organizavimas
 4. Emilija Juškevičiūtė 7a renginių organizavimas
 5. Gabrielė Augutė 7a renginių organizavimas
 6. Radvilė Melnikovaitė 7a renginių organizavimas
 7. Henrikas Vasilius 7a renginių organizavimas, sportinių varžybų organizavimas
 8. Klaidas Jurčas 7a renginių organizavimas, sportinių varžybų organizavimas
 9. Kristupas Andrulionis 7a renginių organizavimas
 10. Dominykas Andrulionis 7a renginių organizavimas
 11. Gustė Sorakaitė 7a renginių organizavimas
 12. Ignė Suraučiūtė 8a renginių organizavimas
 13. Gaia Choroškova 8a renginių organizavimas
 14. Deimantė Kaminskaitė 8a dalyvavimas muzikinėje veikloje
 15. Urtė Rudzytė 8a renginių organizavimas
 16. Eimantė Žėkaitė 8a dalyvavimas muzikinėje veikloje
 17. Augustas Sadeckas 8a aparatūra ir renginių įgarsinimas
 18. Tomas Kemzūra 8a aparatūra ir renginių įgarsinimas, sportinių varžybų organizavimas
 19. Emilis Kadziauskas 8a renginių organizavimas, sportinių varžybų organizavimas
 20. Sotskovas Eivinas 8a renginių organizavimas, sportinių varžybų organizavimas
 21. Evelina Balevičiūtė 10 – klasių seniūnų susirinkimai, mokiniu atstovas JUC‘e.
 22. Evelina Kochanskaitė 10- renginių organizavimas, mokyklos atstovas JUC‘e
 23. Aistė Valentukevičiūtė 6a – renginių organizavimas
 24. Giorgia Caruso 6a- renginių organizavimas
 25. Ugnė Jurkšaitytė 6a- renginių organizavimas
 26. Skaistė Pigagaitė 6a- renginių organizavimas
 27. Greta Pileckaitė 6a- renginių organizavimas
 28. Gabija Subačiūtė 6a- renginių organizavimas
 29. Giedrius Suraučius 6a- renginių organizavimas
 30. Marija Vaikšnoraitė 6a- renginių organizavimas
 31. Emilija Aranauskaitė 6c- renginių organizavimas
 32. Upė Pečiukonytė 6c- renginių organizavimas
 33. Inesa Novelytė 6c- renginių organizavimas
 34. Adriana Šarkauskaitė 6c- renginių organizavimas