SAVIVALDA

Mokyklos    taryba  (2021-2022 m.)

Tėvų atstovai: Mokytojų atstovai: Mokinių atstovai:
o   Vilma Janulevičienė

o   Mindaugas Lukšys

o Rasa Vitienė

o Asta Česnulevičienė

o Ana Krivenokienė

o Diana Grušauskaitė

o Aivaras Kadziauskas -pirmininko pavaduotojas

o    Renata Jaskelevičienė -pirmininkė

o   Ilveta Juškelė

o   Violeta Marcinonienė

o    Vaida Naugolnikienė

o   Kristina Rūkštelienė

o    Rima Buchienė

o    Almantas Trainavičius

o  Ugnė Lesevičiūtė 7a

o  Rapolas Mazaliauskas 6a

o Kornelija Kratavičiūtė  6c

o   Smiltė Švedkauskaitė 7b

o     Brigita Diglytė 6b

o   Mėta Balkaitytė 8b

o   Matas Urmanavičius 8a

 

Mokytojų   taryba

Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkai, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.


Metodinė taryba

Metodinė taryba:

Vida Giedraitienė-metodinės tarybos veiklos koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Algis Bolys – metodinės tarybos narys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Lina Vanagaitienė – metodinės tarybos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gražina Naujalienė – metodinės tarybos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rita Zubienienė – metodinės tarybos pirmininkė, užsienio k. metodinės grupės pirmininkė
Rasa Truskienė – metodinės tarybos sekretorė, lietuvių k. ir socialinių mokslų metodinė grupės pirmininkė
Rūta Krivickienė – metodinės tarybos narė, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė
Renata Lastauskaitė-Vengrienė – metodinės tarybos narė, menų, technologijų, fizinio ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
Violeta Marcinonienė – metodinės tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo, pirmų ir antrų klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Ilveta Juškelė – metodinės tarybos narė, trečių ir ketvirtų klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė


Mokinių Tarybos nariai 

 1. Kamilė Bereznevičiūtė 8a, pirmininkė, renginių organizavimas
 2. Austėja Jaskelevičiūtė, 8a, pirmininkės pavaduotoja, renginių organizavimas
 3. Ugnė Lesevičiūtė, 7a, sekretorė, renginių organizavimas
 4. Evija Rūkštelytė, 6a, sekretorė, seniūnų susirinkimų organizavimas, renginių organizavimas
 5. Rapolas Mazaliauskas, 6a, renginių organizavimas
 6. Ugnė Gaidytė, 7a, renginių organizavimas
 7. Smiltė Švedkauskaitė, 7b,  renginių organizavimas
 8. Kamilė Varnelytė, 7b, renginių organizavimas
 9. Brigita Diglytė, 6b, renginių organizavimas
 10. Orestas Zuzevičius ,7b, renginių organizavimas
 11. Gustas Lukšys 7a renginių organizavimas
 12. Ugnė Grigaitė 7a renginių organizavimas
 13. Matas Urmanavičius, 8a, renginių organizavimas
 14. Pijus Mardasevičius, 8b, atstovas spaudai, renginių organizavimas