SAVIVALDA

Mokyklos    taryba

Tėvų atstovai: Mokytojų atstovai: Mokinių atstovai:
o   Rasa Legevičiūtė –    Dovidonė

o   Simonas Kazakevičius – pirmininkės pavaduotojas

o Rimas Pakašius

o Jolita Sakalauskienė

o Rima Verner

o Diana Grušauskaitė

o Rimas Rūkštelis

o    Jūratė Burokienė

o   Rasa Truskienė

o   Živilė Paškevičienė

o    Vaida Naugolnikienė –          MT pirmininkė

o   Ilona Graževičienė

o    Onutė Petruninienė

o    Almantas Trainavičius

 

o  Aranauskaitė Emilija 8b

o  Balionytė Gabrielė 8b

o Akstinaitė Gabrielė 8b

o   Bujokaitė Smiltė 7b

o     Ratkutė Ugnė 8b

o   Rūkštelis Dominykas 7a

o    Graužys Ričardas 8a

Mokytojų   taryba

Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkai, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.


Metodinė taryba

Pirmininkė –   Vida Giedraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:  Algis Bolys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Lina Vanagaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Gražina Naujalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Ilveta Eitmantienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Rita Zubienienė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Ieva Kadziauskienė, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Nijolė Žūkienė, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Regina Pakeltienė, tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Ona Petruninienė, kūno kultūros ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Ona Pečukevičienė, sanatorinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.


Mokinių Tarybos nariai ir jų pareigos

Aranauskaitė Emilija 8b – pirmininkė, renginių organizavimas
Balionytė Gabrielė 8b- pavaduotoja, renginių organizavimas
Giedraitis Šarūnas 6a – renginių organizavimas
Kadziauskaitė Gabrielė 6a-  renginių organizavimas
Akstinaitė Gabrielė 8b – renginių organizavimas, atstovavimas JUC
Bujokaitė Smiltė 7b- fotoreporterė, renginių organizavimas
Ratkutė Ugnė 8b – klasių seniūnų susirinkimai, renginių organizavimas
Rūkštelis Dominykas 7a- MT stendas ir skelbimai
Ričardas Graužys 8a- renginių organizavimas, MT stendas ir skelbimai


Moksleivių klubo ,,MES“ mokinių sąrašas

 1. Orinta Valentaitė 6 a renginių organizavimas
 2. Kamilė Bereznevičiūtė 6a renginių organizavimas
 3. Ugnė Grigaitė 6a renginių organizavimas
 4. Mantvilija Blėdaitė 6a renginių organizavimas
 5. Austėja Jaskelevičiūtė 6a renginių organizavimas
 6. Beatričė Novickaja 6a renginių organizavimas
 7. Gabija Vaikšnoraitė 6a renginių organizavimas
 8. Gustas Lukšys 6a renginių organizavimas
 9. Ieva Pupininkaitė 6b renginių organizavimas, stendo apipavidalinimas
 10. Pijus Mardasevičius 6b renginių organizavimas
 11. Ugnė Pakašiūtė 6b renginių organizavimas
 12. Smiltė Seiliūtė 6b renginių organizavimas
 13. Gabija Janulevičiūtė 6b renginių organizavimas
 14. Nojus Sasnauskas 6b renginių organizavimas, sportinių varžybų organizavimas
 15. Justinas Balkė 6b renginių organizavimas, sportinių varžybų organizavimas
 16. Greta Vaškevičiūtė 7b renginių organizavimas
 17. Ugnė Mikelionytė 7b renginių organizavimas
 18. Inesa Novelytė 8a renginių organizavimas
 19. Georgia Caruso 8a renginių organizavimas
 20. Matas Jotauta 8a renginių organizavimas
 21. Dovydas Kochanskas 8a renginių organizavimas
 22. Aistė Valentukevičiūtė 8a renginių organizavimas
 23. Justas Jakimonis 8b renginių organizavimas
 24. Viltė Karauskaitė 8b renginių organizavimas
 25. Gabrielė Akstinaitė 8b renginių organizavimas
 26. Justas Neimo 8b renginių organizavimas
 27. Kristupas Ciparis 8b renginių organizavimas
 28. Gabija Ramonaitė 8b renginių organizavimas
 29. Austėja Ražaitė 8b renginių organizavimas
 30. Justina Janulevičiūtė 8b renginių organizavimas
 31. Skaiva Radvilavičiūtė 8b renginių organizavimas
 32. Samanta Taresevičiūtė 8b renginių organizavimas
 33. Gustas Radvilavičius 8b renginių organizavimas