SAVIVALDA

Mokyklos    taryba

Tėvų atstovai: Mokytojų atstovai: Mokinių atstovai:
o   Rasa Legevičiūtė –    Dovidonė

o   Simonas Kazakevičius – pirmininkės pavaduotojas

o Rimas Pakašius

o Jolita Sakalauskienė

o Rima Verner

o Diana Grušauskaitė

o Rimas Rūkštelis

o    Jūratė Burokienė

o   Rasa Truskienė

o   Živilė Paškevičienė

o    Vaida Naugolnikienė –          MT pirmininkė

o   Ilona Graževičienė

o    Onutė Petruninienė

o    Almantas Trainavičius

 

o  Aranauskaitė Emilija 8b

o  Balionytė Gabrielė 8b

o Akstinaitė Gabrielė 8b

o   Bujokaitė Smiltė 7b

o     Ratkutė Ugnė 8b

o   Rūkštelis Dominykas 7a

o    Graužys Ričardas 8a

Mokytojų   taryba

Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkai, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.


Metodinė taryba

Pirmininkė –   Vida Giedraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:  Algis Bolys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Lina Vanagaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Gražina Naujalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Ilveta Eitmantienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Rita Zubienienė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Ieva Kadziauskienė, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Nijolė Žūkienė, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Regina Pakeltienė, tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Ona Petruninienė, kūno kultūros ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Ona Pečukevičienė, sanatorinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.


Mokinių Tarybos nariai 

 1. Ugnė Mikelionytė 8b pirmininkė, renginių organizavimas
 2. Smiltė Bujokaitė 8b renginių organizavimas, stendo apipavidalinimas
 3. Ugnė Lesevičiūtė 6a renginių organizavimas
 4. Emilija Tamašaitytė 8b renginių organizavimas
 5. Kamilė Budzilaitė 8a renginių organizavimas
 6. Miglė Birvinskaitė 8a renginių organizavimas
 7. Ermita Mardosaitė 8b renginių organizavimas
 8. Viltė Stonkutė 5a renginių organizavimas
 9. Brigita Diglytė 5b renginių organizavimas
 10. Marta Taruškaitė 5c renginių organizavimas
 11. Ugnė Lesevičiūtė 6a renginių organizavimas
 12. Orestas Zuzevičius 6b renginių organizavimas
 13. Gustas Lukšys 7a renginių organizavimas
 14. Ugnė Grigaitė 7a renginių organizavimas
 15. Nojus Sasnauskas 7b renginių organizavimas
 16. Dominykas Rūkštelis 8a renginių organizavimas, sportinių varžybų organizavimas
 17. Mantas Bergas 8b renginių organizavimas, sportinių varžybų organizavimas

 


Moksleivių klubo ,,MES“ mokinių sąrašas

Viltė Stonkutė, 5a
Brigita Diglytė, 5b
Marta Taruškaitė, 5c
Ugnė Lesevičiūtė, 6a
Orestas Zuzevičius, 6b
Gustas Lukšys, 7a
Nojus Sasnauskas, 7b
Dominykas Rūkštelis, 8a
Mantas Bergas, 8b