PROJEKTAS, SKIRTAS JUBILIEJINIAMS MAIRONIO METAMS PAMINĖTI

Artėjantis Lietuvos šimtmetis kiekvieną iš mūsų įpareigoja permąstyti, perkainoti savo ir visos tautos vertybes, teisingai įvertinti nueitą kelią, stabtelėti šalia tų momentų, datų, asmenybių, kurios mūsų valstybingumui turėjo itin didelę reikšmę. Viena iš tokių svarbių asmenybių buvo Maironis – didysis lietuvių literatūros klasikas, dvasininkas, teologijos daktaras, profesorius. Savo kūryboje poetas svarstė lietuvių tautinio tapatumo temas, išryškino tautos istorinio likimo dramatiškumą, aukštino šalies garbingą praeitį. Tad ne veltui apie šią iškilią asmenybę 2017 metais kalbame daug – minėjome 155-ąsias poeto gimimo metines.

7-8 klasių moksleiviai ir juos ugdančios lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės mokytojos Rasa Truskienė, Vesta Dudzinskienė, Renata Jaskelevičienė bei Genutė Sutkienė inicijavo ir įgyvendino projektą, skirtą Maironio jubiliejiniams metams paminėti. Projekto metu skirtingų klasių moksleiviai pamokose susipažino su poeto biografijos detalėmis, analizavo jo kūrybą ir jos reikšmingumą lietuvių literatūros raidai. Dar rugsėjį mokytojoms gimė mintis sulydyti literatūrinį kūrinio suvokimą su įsivaizdavimu per dailės pamoką – baigus gvildenti grožinį tekstą, galima jo nuotaiką, pagrindinius įvykius, veikėjų paveikslus nutapyti popieriaus lape.

  

    

 

Taigi lapkritį įvyko kelios integruotos dailės bei literatūros pamokos, kurių metu mokiniams pavyko perteikti savo įžvalgas netradicine technika popieriuje. Šiam įdomiam darbui buvo pasirinkti akvareliniai dažai, kuriuos reikėjo lieti ne tik teptuko, bet ir drėgnos kempinėlės pagalba, ant drėgno spalvinio fono buvo beriama druska ir raukšlėjamas polietileninis maišelis – paruoštas spalvinis pagrindas turėjo parą laiko džiūti. Kuomet po paros buvo nuimti visi nereikalingi priedai, tuomet pasimatė unikalūs vingiai ir išraitymai – kone jūros dugno augmenija, mat mokiniai prieš tai analizavo Maironio baladę ,,Jūratė ir Kastytis“. Vėliau mokiniai piešė pasirinktus baladės siužeto etapus, vaizdavo kūrinyje minimus veikėjus, reiškinius. Darbai atlikti aliejinėmis kreidelėmis,  sausa pastele, akvarele ir tuśu, akvarele ir guašu. Ši savita ir netradicinė sukurtų darbų paroda netrukus bus eksponuojama Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir lauks savo lankytojų bei vertintojų.

  

Beveik pusšimtis ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos 6-7 kl. mokinių ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytojos lapkritį aplankė pagrindinę poeto gyvenimo bei kūrybos vietą – Kaune esantį Maironio lietuvių literatūros muziejų, kuris praėjusiais metais minėjo savo veiklos aštuoniasdešimtmetį. Čia saugomi Maironio daiktai, paveikslai, jo knygos, rankraščiai. Taigi mokiniai galėjo pažinti iškilią asmenybę iš arčiau: lankėmės jau restauruotame Maironio memorialiniame bute – iš viso aštuoni kambariai, rekonstruota virtuvės erdvė – susižavėjome nepaprastu poeto tvarkingumu, geru skoniu, grožio pajauta. Lankytojus tiesiog pribloškė  Raudonosios svetainės ankstyvojo rokoko stiliaus puošmenos, Darbo kambario Art Deco stiliaus piešiniai. Įdomūs mokiniams pasirodė ir garsaus dailininko, archeologo Tado Daugirdo sukurti Didžiosios svetainės ornamentai. Pasidaliję į dvi grupeles, mokiniai lankėsi įvairiuose muziejaus kampeliuose, susipažino su ekspozicijomis, parodomis, skirtomis ir kitiems lietuvių rašytojams. Be to, šiuo metu literatūros muziejuje eksponuojama itin originali paroda – nueitas tautos šimtmetis suskaidytas mažyčiais reikšmingiausiais etapais, kuriuos atspindi įdomūs eksponatai: nuotraukos, originalūs to laikmečio reliktai, buities daiktai ir pan. Na o lankymosi pabaigoje mokiniai buvo pakviesti dalyvauti netradiciniuose, interaktyviuose žaidimuose ir taip apibendrinti edukacinėje programoje įgytas žinias.

Išvyka tikrai sujaudino ir sudomino mokinius, leido išvysti poeto gyvenamąją aplinką, išgirsti pačių įdomiausių ir netikėčiausių pasakojimų apie jo kasdienybę, pomėgius, nuveiktus darbus. Iš arti pažinę garsųjį tautos dainių, lengviau suvoksime jo kūrybos savitumą, praturtinsime mokinių tautinį išprusimą.

Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos mokytoja