PROJEKTAS „SPORTUOJU. KELIAUJU. ATRANDU.“

Projekto „Sportuoju. Keliauju. Atrandu“ tikslas – mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo didinimas, emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimas, sveiko gyvenimo būdo įgūdžių formavimas. Organizuodami įvairias veiklas, tokias kaip ėjimas pėsčiomis, dviračių žygiai, plaukimas baidarėmis, vasaros sporto stovyklų organizavimas, bendruomenės sporto varžybos, skirtos Kovo 11-ajai paminėti, „Olimpinės“ savaitės, Kalėdiniai krepšinio turnyrai, „Naktiniai“ krepšiniai, skatinsime mokyklos bendruomenės fizinį aktyvumą. Tuo pačiu formuojami įpročiai, sistemingai didinamas visuomenės supratimas, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė. Sportavimo įgūdžiai turi įtakos gyvenimo kokybei dėl geresnės sveikatos, jaunimo socializacijai, visuomenės sanglaudai ir asmenybės pilnavertiškumui.
Moksleiviai keliaudami pėsčiomis ir dviračiais geriau pažins savo krašto istoriją lankydamiesi Liškiavoje, Švendubrėje, Merkinėje, Lietuvos partizanų kovų vietose, Raigardo slėnyje. Tokie žygiai skatina bendravimą ir bendradarbiavimą, formuoja teisingus sveikos gyvensenos įpročius, aktyvų gyvenimo būdą, formuoja mokyklos sporto tradicijas. Tokie žygiai neskatina mokinių tarpusavio konkurencijos, varžytuvių, atvirkščiai, stiprina atsakomybės už save ir žygio dalyvį, einantį šalia, jausmą, bendrystę, dalijimąsi. Taip pat padės dalyviams įgyti teisingų sportinio ėjimo ir lazdų panaudojimo įgūdžių, teisingo kvėpavimo. Žygiai gamtoje padės įgyvendinti ir kitą mokyklos veiklos sritį – gamtamokslinį ugdymą, nes žygio dalyviai galės stebėti, analizuoti ir lyginti gamtos reiškinius, temperatūrų poveikį žmogaus aktyvumui įvairiais metų laikais; rezultatus galės aptarti sveikos gyvensenos, biologijos, fizinio ugdymo pamokose.
Išvykų su dviračiais metu dalyvaus mokiniai, mokytojai, dviračių sporto entuziastai ir judėjimo negalią turintys mokiniai. Išvykų metu visi dalyviai patirs teigiamų emocijų, sustiprės bendrystės jausmas, bus stiprinama fizinė ir emocinė sveikata. Mokiniai įgis praktinių vairavimo kelyje įgūdžių, ugdysis komandinio darbo jausmą, atsakomybę už save ir kitą žygio dalyvį, stiprins fizinę sveikatą. Taip pat formuosis pozityvų požiūrį į judėjimo negalią turintį bendruomenės narį, nes bus svarbu ne kuo greičiau įveikti trasą, bet kaip palaikyti ir paskatinti šalia esantį ne tokį greitą žygio draugą. Taigi bus ugdoma vaikų kantrybė, pakanta, tolerancija, ko šiandien dinamiškoje visuomenėje itin trūksta augančiam vaikui. Neįgalūs žygio dalyviai stiprins fizinę ir emocinę sveikatą, patirs bendrystės jausmą, tikslo siekimo ir kliūčių įveikimo džiaugsmą, stiprins pasitikėjimą savimi, savo fizinėmis išgalėmis.
Vasaros sporto stovyklose dalyvaujantys mokiniai aktyviai ir judriai leistų laiką, fiziškai stiprėtų, formuotų fizinio aktyvumo stiprinimo nuostatas. Dalyviai turės galimybę įsitraukti į įvairias fizines veiklas, ugdysis kultūringo bendravimo ir tarpusavio bendradarbiavimo įgūdžius, stiprins pozityvią nuostatą fizinio aktyvumo atžvilgiu. Tai būtų priemonė žalingų įpročių prevencijai, nes skatinamas kitoks mokinių gyvenimo būdas, užimtumas, atotrūkis nuo technologinių priemonių, pasyvaus gyvenimo būdo.
Plaukimą baidarėmis išbandys ne tik mokiniai, bet ir tėvai, mokytojai. Bus ugdomas bendruomeniškumas, pozityvus požiūris į aktyvų laisvalaikio praleidimo gamtoje būdą, skatinama bendrystė tarp skirtingo amžiaus žmonių. Taip pat tokia sportinė veikla gamtoje leidžia pajusti teigiamą aplinkos poveikį emocinei žmogaus savijautai. Plaukimas baidarėmis atlieps ir kitą mokyklos veiklos prioritetinę sritį – gamtamokslinį ugdymą: žygio metu mokiniai galės stebėti juos supančią gamtą, joje vykstančius procesus, reiškinius, suvoks gamtą kaip terpę, tinkamą saviraiškai, fizinės ir emocinės sveikatos, savistabos, grūdinimosi stiprinimui.
Krepšinio turnyras bus orientuotas į jauniausius šios sporto šakos entuziastus, taip pat suaugusius bendruomenės narius – mokytojus, sporto šakos mylėtojus, mokinių tėvus/globėjus/rūpintojus.

Projektas SRF-SIĮ-2020-1-0249. ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu.“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

***

SPORTINIS MOKYKLOS VASAROS KALEIDOSKOPAS

2021-07-20

Fizinio aktyvumo svarba, ypač šiuo sudėtingu visam pasauliui pandeminiu laikotarpiu, yra be galo reikšminga: ilgas buvimas namuose, sėslus, nejudrus gyvenimo būdas, įvairiausi suvaržymai, mokiniams – itin ilgas nuotolinio mokymosi etapas, sėdėjimas šalia kompiuterio ekranų padarė didelę žalą. Tad išlikti fiziškai aktyviam, neprarasti ryšio su judriu, aktyviu gyvenimo būdu yra labai svarbu. Todėl atlaisvinus karantino suvaržymus, ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai stengėsi kompensuoti aktyvaus judėjimo ,,praradimus“ – pamažu pradėjome organizuoti fizinio aktyvumo projekto  ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu.“ veiklas. Primename, kad šis projektas pradėtas vykdyti 2020 m. ir viso truks trejus metus ( Projektas SRF-SIĮ-2020-1-0249. ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu.“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas).

Judėjimo džiaugsmą mūsų bendruomenės nariai, dalyvaudami šiame projekte, patiria įvairiausiais būdais: turime galimybę keliauti, tyrinėti mus supančią gamtą eidami su šiaurietiško ėjimo lazdomis; judėjimui puikiai tarnauja ,,Girios aido“ teritorijoje esančios miško atkarpėlės, ,,Saulės“, ,,Žilvino“ takai. Pernai mokykla įsigijo ir dešimtį puikių dviračių: viso per dvejų metų laikotarpį įvykdyti 6 dviračių žygiai į gana tolimas vietoves: Švendubrę, Liškiavą, Grūtą ir kitur. Na o daugiausiai emocijų projekto dalyviams dovanoja plaukimas baidarėmis Niedos, Ančios upėmis – baidares mokykla taip pat nusipirko iš projekto lėšų. Šių metų baidarių sezonas jau atidarytas, o rugpjūtį planuojame į šią sportinę veiklą pakviesti trijų kadencijų mokyklos tarybos narius, kurie skyrė savo laiką, jėgas mokyklai, nestokojo polėkio siūlydami mokyklai idėjas ugdymo organizavimo klausimais, inicijavo renginius, ieškojo paramos mokyklos materialinės bazės turtinimui, gabių vaikų apdovanojimui. Tad tokio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklos buria, vienija bendruomenę, o šiais metais ypač padėjo ,,kompensuoti“ bendravimo praradimus.

Pradinių klasių moksleiviai, dalyvaudami projekto veiklose,  atostogas pasitiko olimpine judumo diena ,,Sveika, judrioji vasara“: visą dieną jie smagiai leido laiką linksmosiose estafetėse, varžėsi dėl nugalėtojų titulo įvairiose rungtyse, nestokojo drąsos, noro laimėti, ugdėsi komandinio sporto iššūkius, bendradarbiavimą ir atsakomybę ne tik už asmeninius, bet ir komandinius rezultatus. Na o liepos mėnuo tiek pradinių klasių, tiek vyresniųjų klasių moksleivių itin gausų būrį sukvietė į 5 dienų fizinio aktyvumo stovyklą ,,Linksmažygis“. Ko gero, didžiausiu stovyklos iššūkiu vadovams ir mokiniams tapo svilinanti saulė ir kaitra, todėl teko atidžiai pagalvoti apie programą ir fizinį aktyvumą skatinančias veiklas. Pirmąją stovyklos dieną mokiniai išbandė jėgas keliaudami šiaurietiško ėjimo lazdomis į Druskininkų sportininkų rengimo centrą, kur mūsų laukė direktorius J. Matulevičius ir ten besitreniruojanti graikų – romėnų kovos menų delegacija. Apžvalginės ekskursijos metu mokiniai susipažino su sporto statinio specifika, olimpinių simbolių panaudojimu architektūroje, futbolo aikštyno įrengimu – jaunieji futbolo entuziastai varvino seilę matydami tokį stadioną ir garsiai svajojo apie treniruotes čia – o kad visa tai išsipildytų!.. Sugrįžę į mokyklą, stovyklos dalyviai varžėsi sporto žinių protmūšyje – rezultatai parodė, kad atkakliausi ir geriausiai sporto pasaulį visgi išmano stipriosios lyties atstovai. Antrą stovyklos dieną ,,išbandėme“ Avirio ežero ir pakrantės svetingumą – dailioje stovyklavietėje ,,Avirio vingis“ žaidėme sportinius žaidimus, tobulinome plaukimo ir nardymo vandenyje įgūdžius – ačiū šeimininkams už išpuoselėtą ir jaukų gamtos kampelį. Diena neprailgo, gerų emocijų ir laimės buvo ligi valiai! Trečiąją stovyklos dieną vaikai stengėsi įveikti aukščio baimę – pasirodo, tokios neturi nei vienas: visi stovyklos dalyviai įveikė pasirinktą kliūčių ruožą UNO pramogų parke, atsirado ir tokių, kurie nugalėjo patį sudėtingiausią kliūčių etapą, daugelis aktyvuolių perskriejo ir sraunų Nemuną, o štai šeštokė Luka Nemuno trasą įveikė net 6 kartus! Ketvirtadienį išvykome į saulėtą Vilnių: ten pramogų ir pažintinės veiklos stovyklos dalyviams tikrai netrūko – dūkome, prakaitavome, lavinome koordinaciją ,,SKY“ batutų parke, vėliau tyrinėjome, maitinome gyvūnėlius ,,ZOO“ parke, kur mokiniai dalyvavo edukacijoje ,,Įveik savo baimes“.

Na o paskutinę stovyklos dieną bendradarbiavome su KASP 109-osios kuopos kariais savanoriais, kurie įtraukė dalyvius į šaudymo  pratybas – pasijutome it tikrame mūšyje, kuriame netgi buvo varžomasi dėl taikliausio šaulio titulo! Labai smagu, kad šios kuopos vadas kpt. Kęstutis Valenta palaiko glaudžius santykius su mokyklos bendruomene ir kuria pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą tarp skirtingų institucijų – dar kartą ačiū jam. Dienos pabaigoje visi stovyklos dalyviai susėdo prie apskrito stalo – įvyko veiklų apibendrinimas, buvo apdovanoti ir pastebėti visi stovyklos dalyviai. Turbūt tai buvo viena netikėčiausių stovyklos akimirkų – mat jaunieji sporto ir aktyvaus judėjimo aistruoliai dovanas gavo iš paties… ,,Žalgirio“ krepšinio klubo!!! Firminiuose klubo maišeliuose slėpėsi puodeliai su krepšinio klubo simbolika! Toks profesionalių sportininkų dėmesys yra puikiausia, kas galėjo mums nutikti stovyklos pabaigoje – tad dėkojame ,,Žalgirio“ krepšinio klubui ir jo vadovams.

Dėkojame stovyklos vadovams – Vaidai, Ilonai, Algiui ir Renatai; nuoširdžiai dėkojame mokinius lepinusioms mūsų mokyklos valgyklos darbuotojoms – Dianai ir Rasai – maistas buvo skanus, gausus, turtingas! Dėkojame visiems, kurie sutiko priimti ir dėmesį skirti stovykloje dalyvaujantiems vaikams – žingeidumu, džiaugsmu, tikėjimu, užsidegimu spindinčios mokinių akys mums yra didžiausia dovana ir padėka.

***

AKTYVAUS SPORTINIO SEZONO DALINĖS PABAIGTUVĖS

Rugpjūčio pabaiga, rugsėjis ir spalis ,,Saulės“ mokyklos bendruomenės nariams buvo ypač aktyvūs mėnesiai, patikrinę mūsų pasirengimą įgyvendinti laimėtą sporto projektą ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu“. Iš viso per tris rudens mėnesius buvo įgyvendinta 12 skirtingo pobūdžio fizinio aktyvumo veiklų –  kone labiausiai įsiminė neįprastas baidarių sezono uždarymas.

Spalio 9 d. orų prognozė pranašavo baidarių sporto mylėtojams dalinę giedrą ir vos kelis lietaus lašus. Tačiau jau kelionės pradžioje mus pasitiko gana nemenka liūtis – keli žadėti lietaus lašai virto smarkiu lietaus debesiu. Tačiau tai nebuvo visi tos dienos odisėjos iššūkiai: vos pradėję skrosti sraunų Baltosios Ančios upės vandenį, išvydome tai, kas mus išgąsdino labiausiai – vandens lygis buvo žemas, upė buvo nusekusi. Todėl visos kelionės metu mums teko stipriai mojuoti irklais, nes baidarės savo pilvais tiesiog nuolatos raižė dugno smėlį, grūmėsi su upės vagoje besiilsinčiais rąstais, kuriuos perplaukti ne visada sekėsi – keletą kartų baidares teko pervilkti sausuma. Kiek įspūdžių ir iššūkių – tokio plaukimo nepamiršime ilgai. Sušalę ir ganėtinai sušlapę jėgas atgavome Kapčiamiestyje esančioje ,,Robinzono“ stovyklavietėje. Tiesa,  prieš plaukimą mokyklos bendruomenės nariai apsilankė KASP Dainavos apygardos 109 kuopos vado kpt. Kęstučio Valentos sodyboje, kuri jau iš tolo panaši į etnografinį kaimelį – svetingas sodybos šeimininkas keletą kartų priėmė mokyklos mokytojus čionai pabūti, jėgas atgauti: sužavėjo Kaviškio ežero pakrantės grožis, išpuoselėta sodybos aplinka, architektūriniai šeimininko sprendimai ir darbštumas – visa tai sukurta paties kariškio nagingomis rankomis. Šalia sodybos – ir žaliuojantis, vaisius dovanojantis anūkų sodas – tarsi duoklė, pagarbos ženklas ten gyvenusių senolių kartai… Na o mes padėkojome Kęstučiui, mokyklos renginių organizavimo pagalbininkui, už vaišingumą ir rūpestingumą.

Lygiai po savaitės, sukaupę paskutines jėgas, keliavome šiaurietiško ėjimo lazdomis ir riedėjome dviračiais ,,Nemuno tako“ trasa. Diena išties buvo kupina netikėtumų – tądien mus aplankė Sporto rėmimo fondo atstovai, kurie domėjosi projekto įgyvendinimu, sunkumais, kylančiais organizuojant fizinio aktyvumo veiklas, dalyvių įtraukimo procesu, sportinio inventoriaus naudojimo kryptingumu ir pan. Išgirdę tik teigiamus įvertinimus, galėjome dienos žygius pabaigti ramūs – pirmoji vertinimo ataskaita buvo mums palanki. Diena pasitaikė saulėta, giedra, tik lengvas Nemuno pakrančių vėjas kuteno ausis ir nosį, tačiau keliauti dviračiu, su draugišku kolektyvu, net ir pučiant stipriam vėjui – nebaisu. Sporto būrelį lankantys pradinių klasių moksleiviai irgi įveikė nemenką žygio atkarpą: jie išmoko teisingai naudotis šiaurietiško ėjimo lazdomis, eidami stebėjo savo kvėpavimą, kūno padėtį, aptarė tokio ėjimo naudingumą ir reikšmingumą fizinei ir emocinei žmogaus sveikatai, miške tyrinėjo juos supančią gamtą – grįžo įraudusiais žandais, atgavę jėgas ir ūpą.

***

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ 2020-09-16 – 2020-09-22

Rugsėjo III-oji savaitė mokyklos bendruomenei buvo itin akyvi, judri ir sportiška – Europos judumo savaitės tvarios idėjos neaplenkė ir mūsų įgyvendinamo projekto – ir formalaus, ir neformalaus ugdymo proceso metu mokiniai, mokytojai dalyvavo įvairiose fizinio aktyvumo veiklose, mankštinosi judriųjų pertraukų metu, smagiai laiką leido judėdami paspirtukais, riedlentėmis. Rusėjo 17-18 dienomis moksleiviai varžėsi baudų metimo, kamuolio smūgiavimo į vartus rungtyse, golfo žaidime. Po pamokų laiką leido tobulindami dviračio vairavimo įgūdžius. Mokytojai įveikė vieną didžiausių iššūkių – dviračiais važiavo į Liškiavos miestelį, aplankė Liškiavos bažnyčią, vienuolyno ansamblį.

Laimėtas sporto projektas mums leido įsigyti kiek neįprastą sporto inventorių – baidares!  Kažin, ar daug Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų gali pasigirti tokiu ,,laimikiu“? Ko gero, tokių mokyklų Lietuvoje mažai. Ir štai penktadienį jau galėjome išbandyti Kapčiamiesčio miestelio apylinkių vandenyse (plaukėme Ančios upe) savo naują pirkinį – prieš tai paskelbėme baidarių sporto ,,atidarytuves“, žaismingai pasižadėjome saugoti sporto projekte įsigytą inventorių, gerbti ir saugoti žygiuose vienas kitą. Dvidešimt mokyklos bendruomenės narių, tikrų baidarių sporto entuziastų, leidosi išbandyti upės iššūkių – be didesnių kliūčių įveikėme 15 kilometrų ilgio atkarpą Ančios upe. Gamta mums nepagailėjo gero oro, jaukių vaizdinių, o žygio dalyviai nestokojo geros nuotaikos – pasiryžome baidarėmis plaukti netgi žiemos metu!

Rugsėjo 17-18 d., kaip vienas iš Judumo savaitės renginių vyko Rudens olimpiada , kurioje 5-10 kl moksleiviai rungtyniavo trijose amžiaus grupėse: 5 klasės; 6-7 klasės ir 8 bei 10 klasės. Mokiniai stengėsi kuo daugiau kartų iš nustatyto atstumo įspirti kamuolį į vartus, nuo baudos metimo linijos  įmesti krepšinio kamuolį į krepšį ir surinkti kuo didesnį golfo taškų skaičių. Tarp penktokų geriausiai sekėsi 5a klasei, antroje grupėje taikliausi buvo 7a klasės mokiniai, o trečioje grupėje laimėjo dešimtokai. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti prizinėmis taurėmis.
Rugsėjo 16 d. stadione vyko dviračių slalomo I etapas. Kiti etapai planuojami artimiausiu metu.

2020-09-10

Mūsų mokykloje vis daugiau asmenų įsitraukia į fizinio judrumo veiklas – ketvirtadienį popietę po darbo mokyklos pedagogai praleido itin aktyviai: išklausę saugaus eismo instruktažą, aptarę kelionės maršrutą, leidosi išbandyti jėgų dviračių taku iki pat Grūto. Smagi ir saugi buvo kelionė mišku, iš viso įveikta keliolikos kilometrų kelio atkarpa. Galutinis kelionės taškas – stovyklavietė prie Ilgio ežero ir sotūs pavakariai. Na o žygį vainikavo itin intelektualus žaidimas, kurio metu mokytojai parodė dviračių sporto srities žinojimą. Teko atsakyti į klausimus apie dviračių rūšis, žymiausius Lietuvos dviračių sporto atstovus, netgi spręsti matematinius galvosūkius, skaičiuojant dviračių ratus!.. Klausimus protmūšiui parengė pavaduotojas ir projekto vadovas Algis Bolys. Žaidimas buvo azartiškas, įtraukus, visos trys žaidėjų komandos degė entuziazmu ir noru laimėti, dalijosi gera nuotaika! Žinoma, nugalėjo draugystė ir bendrystė, o kiekvienas dalyvis buvo apdovanotos atminimo medaliu. Iš viso kelių valandų trukmės žygis sukvietė beveik 30 mokyklos pedagogų, besirūpinančių savo fizine ir emocine sveikata. Kitas maršrutas, kurį mokytojai žada įveikti, drieksis iki Liškiavos miestelio.

 ***

Paskutinis ir svarbiausias projekto finansavimo patvirtinimo žingsnis – liepos 31 d. ,,Saulės“ pagrindinė mokykla ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pasirašė galutinę sutartį, kuria mokykla įsipareigoja 3 metus vykdyti sporto ir fizinio aktyvumo plėtros veiklas, skatinti pozityvų visuomenės požiūrį į aktyvų gyvenimo būdą, panaudodama projekto metu įsigytą sporto inventorių. Pagal parengtą projektą mokyklai skirtas finansavimas sporto inventoriui įsigyti ir pasirašyta finansavimo sutartis SRF-SIĮ-2020-1-0249. Pagal sutartį projekto ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu“ veikloms vykdyti 39439,76 eurų suma skirta iš Sporto rėmimo fondo lėšų, ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos indėlis savomis lėšomis į projektą sudaro 4391,92 eur.

Tad projektas įgauna pagreitį ir plečiasi jo apimtys – rugpjūčio 21 dienos popietę ,,Saulės“ mokyklos bendruomenė išbandė jėgas plaukdami baidarėmis Kapčiamiesčio apylinkių upėmis – Nieda ir Baltąja Ančia. Plaukimas pareikalavo susikaupimo, nusiteikimo, fizinės ištvermės ir ryžto įveikti gamtos kliūtis. Iš viso sporto renginyje dalyvavo daugiau nei 20 plaukimo entuziastų – mokytojų ir kitų bendruomenės narių, buvo įveikta net 12 km ilgio upės atkarpa! Vėliau žygio dalyviai, išbandę jėgas vandenyje, fizinę ištvermę ir įgūdžius stiprino tinklinio aikštelėje, tad vakaro programa buvo išties sportiška ir smagi – fizinės veiklos pagalba stiprinama bendrystė, susikalbėjimas tarp kolegų, bendruomenės narių, skatinamas pozityvus požiūris į aktyvų laisvalaikio leidimo būdą.

,,Saulės“ mokyklos bendruomenės nariai ir ateityje bus kviečiami dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose – bus įsigytas specialus sporto inventorius: baidarės, šiaurietiško ėjimo lazdos, dviračiai, mobilūs krepšinio stovai ir kamuoliai, žaidimų stalai, sporto apranga, chronometrai ir kt. Projektas skatins į fizinio aktyvumo veiklas prisijungti ir neįgaliuosius bendruomenės narius – jiems bus nupirkti vežimėlių varytuvai, kurių dėka ilgus atstumus pavyks įveikti greičiau.

***

,,Saulės“ mokykloje ,,sportuojanti revoliucija“ įsibėgėja – penktadienį atlikę fizinius apšilimo pratimus baidarėse, įveikę dvylikos kilometrų ilgio trasą Niedos ir Baltosios Ančios upėse, trečiadienį jėgas ir ištvermę išbandėme žygyje su šiaurietiško ėjimo lazdomis. Pirmąjį kartą pasirinkome trumpesnę atkarpą: mokykla – miško muziejus ,,Girios aidas“ – mokykla. Į pagalbą organizuojant žygį atskubėjo ir mūsų nuolatiniai pagalbininkai – Druskininkų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atstovai Sandra ir Ignas. Renginio pradžioje jie papasakojo apie šiaurietiško ėjimo naudą žmogaus sveikatai, raumenų sistemai; mokė dalyvius, kaip taisyklingai ir teisingai naudotis teleskopinėmis lazdomis ėjimo metu. Iš viso valandos trukmės žygis sukvietė net 30 mokyklos pedagogų, besirūpinančių savo fizine ir emocine sveikata. Na o žygio finiše, ,,Girios aido“ teritorijoje, dalyvių laukė miškininkų paruošti pietūs – dideliame puode garavo ant laužo virtas troškinys!

Norime padėkoti visiems žygio dalyviams, taip pat Druskininkų savivaldybės VSB darbuotojams bei Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio vadovui Zenonui Naujokui, miško muziejaus ,,Girios aidas“ darbuotojams – už skanias vaišes ir galimybę laiką praleisti miško apsuptyje.