PROJEKTAS „SPORTUOJU. KELIAUJU. ATRANDU.“

Projekto „Sportuoju. Keliauju. Atrandu“ tikslas – mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo didinimas, emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimas, sveiko gyvenimo būdo įgūdžių formavimas. Organizuodami įvairias veiklas, tokias kaip ėjimas pėsčiomis, dviračių žygiai, plaukimas baidarėmis, vasaros sporto stovyklų organizavimas, bendruomenės sporto varžybos, skirtos Kovo 11-ajai paminėti, „Olimpinės“ savaitės, Kalėdiniai krepšinio turnyrai, „Naktiniai“ krepšiniai, skatinsime mokyklos bendruomenės fizinį aktyvumą. Tuo pačiu formuojami įpročiai, sistemingai didinamas visuomenės supratimas, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė. Sportavimo įgūdžiai turi įtakos gyvenimo kokybei dėl geresnės sveikatos, jaunimo socializacijai, visuomenės sanglaudai ir asmenybės pilnavertiškumui.
Moksleiviai keliaudami pėsčiomis ir dviračiais geriau pažins savo krašto istoriją lankydamiesi Liškiavoje, Švendubrėje, Merkinėje, Lietuvos partizanų kovų vietose, Raigardo slėnyje. Tokie žygiai skatina bendravimą ir bendradarbiavimą, formuoja teisingus sveikos gyvensenos įpročius, aktyvų gyvenimo būdą, formuoja mokyklos sporto tradicijas. Tokie žygiai neskatina mokinių tarpusavio konkurencijos, varžytuvių, atvirkščiai, stiprina atsakomybės už save ir žygio dalyvį, einantį šalia, jausmą, bendrystę, dalijimąsi. Taip pat padės dalyviams įgyti teisingų sportinio ėjimo ir lazdų panaudojimo įgūdžių, teisingo kvėpavimo. Žygiai gamtoje padės įgyvendinti ir kitą mokyklos veiklos sritį – gamtamokslinį ugdymą, nes žygio dalyviai galės stebėti, analizuoti ir lyginti gamtos reiškinius, temperatūrų poveikį žmogaus aktyvumui įvairiais metų laikais; rezultatus galės aptarti sveikos gyvensenos, biologijos, fizinio ugdymo pamokose.
Išvykų su dviračiais metu dalyvaus mokiniai, mokytojai, dviračių sporto entuziastai ir judėjimo negalią turintys mokiniai. Išvykų metu visi dalyviai patirs teigiamų emocijų, sustiprės bendrystės jausmas, bus stiprinama fizinė ir emocinė sveikata. Mokiniai įgis praktinių vairavimo kelyje įgūdžių, ugdysis komandinio darbo jausmą, atsakomybę už save ir kitą žygio dalyvį, stiprins fizinę sveikatą. Taip pat formuosis pozityvų požiūrį į judėjimo negalią turintį bendruomenės narį, nes bus svarbu ne kuo greičiau įveikti trasą, bet kaip palaikyti ir paskatinti šalia esantį ne tokį greitą žygio draugą. Taigi bus ugdoma vaikų kantrybė, pakanta, tolerancija, ko šiandien dinamiškoje visuomenėje itin trūksta augančiam vaikui. Neįgalūs žygio dalyviai stiprins fizinę ir emocinę sveikatą, patirs bendrystės jausmą, tikslo siekimo ir kliūčių įveikimo džiaugsmą, stiprins pasitikėjimą savimi, savo fizinėmis išgalėmis.
Vasaros sporto stovyklose dalyvaujantys mokiniai aktyviai ir judriai leistų laiką, fiziškai stiprėtų, formuotų fizinio aktyvumo stiprinimo nuostatas. Dalyviai turės galimybę įsitraukti į įvairias fizines veiklas, ugdysis kultūringo bendravimo ir tarpusavio bendradarbiavimo įgūdžius, stiprins pozityvią nuostatą fizinio aktyvumo atžvilgiu. Tai būtų priemonė žalingų įpročių prevencijai, nes skatinamas kitoks mokinių gyvenimo būdas, užimtumas, atotrūkis nuo technologinių priemonių, pasyvaus gyvenimo būdo.
Plaukimą baidarėmis išbandys ne tik mokiniai, bet ir tėvai, mokytojai. Bus ugdomas bendruomeniškumas, pozityvus požiūris į aktyvų laisvalaikio praleidimo gamtoje būdą, skatinama bendrystė tarp skirtingo amžiaus žmonių. Taip pat tokia sportinė veikla gamtoje leidžia pajusti teigiamą aplinkos poveikį emocinei žmogaus savijautai. Plaukimas baidarėmis atlieps ir kitą mokyklos veiklos prioritetinę sritį – gamtamokslinį ugdymą: žygio metu mokiniai galės stebėti juos supančią gamtą, joje vykstančius procesus, reiškinius, suvoks gamtą kaip terpę, tinkamą saviraiškai, fizinės ir emocinės sveikatos, savistabos, grūdinimosi stiprinimui.
Krepšinio turnyras bus orientuotas į jauniausius šios sporto šakos entuziastus, taip pat suaugusius bendruomenės narius – mokytojus, sporto šakos mylėtojus, mokinių tėvus/globėjus/rūpintojus.

Projektas SRF-SIĮ-2020-1-0249. ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu.“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

***

AKTYVAUS SPORTINIO SEZONO DALINĖS PABAIGTUVĖS

Rugpjūčio pabaiga, rugsėjis ir spalis ,,Saulės“ mokyklos bendruomenės nariams buvo ypač aktyvūs mėnesiai, patikrinę mūsų pasirengimą įgyvendinti laimėtą sporto projektą ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu“. Iš viso per tris rudens mėnesius buvo įgyvendinta 12 skirtingo pobūdžio fizinio aktyvumo veiklų –  kone labiausiai įsiminė neįprastas baidarių sezono uždarymas.

Spalio 9 d. orų prognozė pranašavo baidarių sporto mylėtojams dalinę giedrą ir vos kelis lietaus lašus. Tačiau jau kelionės pradžioje mus pasitiko gana nemenka liūtis – keli žadėti lietaus lašai virto smarkiu lietaus debesiu. Tačiau tai nebuvo visi tos dienos odisėjos iššūkiai: vos pradėję skrosti sraunų Baltosios Ančios upės vandenį, išvydome tai, kas mus išgąsdino labiausiai – vandens lygis buvo žemas, upė buvo nusekusi. Todėl visos kelionės metu mums teko stipriai mojuoti irklais, nes baidarės savo pilvais tiesiog nuolatos raižė dugno smėlį, grūmėsi su upės vagoje besiilsinčiais rąstais, kuriuos perplaukti ne visada sekėsi – keletą kartų baidares teko pervilkti sausuma. Kiek įspūdžių ir iššūkių – tokio plaukimo nepamiršime ilgai. Sušalę ir ganėtinai sušlapę jėgas atgavome Kapčiamiestyje esančioje ,,Robinzono“ stovyklavietėje. Tiesa,  prieš plaukimą mokyklos bendruomenės nariai apsilankė KASP Dainavos apygardos 109 kuopos vado kpt. Kęstučio Valentos sodyboje, kuri jau iš tolo panaši į etnografinį kaimelį – svetingas sodybos šeimininkas keletą kartų priėmė mokyklos mokytojus čionai pabūti, jėgas atgauti: sužavėjo Kaviškio ežero pakrantės grožis, išpuoselėta sodybos aplinka, architektūriniai šeimininko sprendimai ir darbštumas – visa tai sukurta paties kariškio nagingomis rankomis. Šalia sodybos – ir žaliuojantis, vaisius dovanojantis anūkų sodas – tarsi duoklė, pagarbos ženklas ten gyvenusių senolių kartai… Na o mes padėkojome Kęstučiui, mokyklos renginių organizavimo pagalbininkui, už vaišingumą ir rūpestingumą.

Lygiai po savaitės, sukaupę paskutines jėgas, keliavome šiaurietiško ėjimo lazdomis ir riedėjome dviračiais ,,Nemuno tako“ trasa. Diena išties buvo kupina netikėtumų – tądien mus aplankė Sporto rėmimo fondo atstovai, kurie domėjosi projekto įgyvendinimu, sunkumais, kylančiais organizuojant fizinio aktyvumo veiklas, dalyvių įtraukimo procesu, sportinio inventoriaus naudojimo kryptingumu ir pan. Išgirdę tik teigiamus įvertinimus, galėjome dienos žygius pabaigti ramūs – pirmoji vertinimo ataskaita buvo mums palanki. Diena pasitaikė saulėta, giedra, tik lengvas Nemuno pakrančių vėjas kuteno ausis ir nosį, tačiau keliauti dviračiu, su draugišku kolektyvu, net ir pučiant stipriam vėjui – nebaisu. Sporto būrelį lankantys pradinių klasių moksleiviai irgi įveikė nemenką žygio atkarpą: jie išmoko teisingai naudotis šiaurietiško ėjimo lazdomis, eidami stebėjo savo kvėpavimą, kūno padėtį, aptarė tokio ėjimo naudingumą ir reikšmingumą fizinei ir emocinei žmogaus sveikatai, miške tyrinėjo juos supančią gamtą – grįžo įraudusiais žandais, atgavę jėgas ir ūpą.

***

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ 2020-09-16 – 2020-09-22

Rugsėjo III-oji savaitė mokyklos bendruomenei buvo itin akyvi, judri ir sportiška – Europos judumo savaitės tvarios idėjos neaplenkė ir mūsų įgyvendinamo projekto – ir formalaus, ir neformalaus ugdymo proceso metu mokiniai, mokytojai dalyvavo įvairiose fizinio aktyvumo veiklose, mankštinosi judriųjų pertraukų metu, smagiai laiką leido judėdami paspirtukais, riedlentėmis. Rusėjo 17-18 dienomis moksleiviai varžėsi baudų metimo, kamuolio smūgiavimo į vartus rungtyse, golfo žaidime. Po pamokų laiką leido tobulindami dviračio vairavimo įgūdžius. Mokytojai įveikė vieną didžiausių iššūkių – dviračiais važiavo į Liškiavos miestelį, aplankė Liškiavos bažnyčią, vienuolyno ansamblį.

Laimėtas sporto projektas mums leido įsigyti kiek neįprastą sporto inventorių – baidares!  Kažin, ar daug Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų gali pasigirti tokiu ,,laimikiu“? Ko gero, tokių mokyklų Lietuvoje mažai. Ir štai penktadienį jau galėjome išbandyti Kapčiamiesčio miestelio apylinkių vandenyse (plaukėme Ančios upe) savo naują pirkinį – prieš tai paskelbėme baidarių sporto ,,atidarytuves“, žaismingai pasižadėjome saugoti sporto projekte įsigytą inventorių, gerbti ir saugoti žygiuose vienas kitą. Dvidešimt mokyklos bendruomenės narių, tikrų baidarių sporto entuziastų, leidosi išbandyti upės iššūkių – be didesnių kliūčių įveikėme 15 kilometrų ilgio atkarpą Ančios upe. Gamta mums nepagailėjo gero oro, jaukių vaizdinių, o žygio dalyviai nestokojo geros nuotaikos – pasiryžome baidarėmis plaukti netgi žiemos metu!

Rugsėjo 17-18 d., kaip vienas iš Judumo savaitės renginių vyko Rudens olimpiada , kurioje 5-10 kl moksleiviai rungtyniavo trijose amžiaus grupėse: 5 klasės; 6-7 klasės ir 8 bei 10 klasės. Mokiniai stengėsi kuo daugiau kartų iš nustatyto atstumo įspirti kamuolį į vartus, nuo baudos metimo linijos  įmesti krepšinio kamuolį į krepšį ir surinkti kuo didesnį golfo taškų skaičių. Tarp penktokų geriausiai sekėsi 5a klasei, antroje grupėje taikliausi buvo 7a klasės mokiniai, o trečioje grupėje laimėjo dešimtokai. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti prizinėmis taurėmis.
Rugsėjo 16 d. stadione vyko dviračių slalomo I etapas. Kiti etapai planuojami artimiausiu metu.

2020-09-10

Mūsų mokykloje vis daugiau asmenų įsitraukia į fizinio judrumo veiklas – ketvirtadienį popietę po darbo mokyklos pedagogai praleido itin aktyviai: išklausę saugaus eismo instruktažą, aptarę kelionės maršrutą, leidosi išbandyti jėgų dviračių taku iki pat Grūto. Smagi ir saugi buvo kelionė mišku, iš viso įveikta keliolikos kilometrų kelio atkarpa. Galutinis kelionės taškas – stovyklavietė prie Ilgio ežero ir sotūs pavakariai. Na o žygį vainikavo itin intelektualus žaidimas, kurio metu mokytojai parodė dviračių sporto srities žinojimą. Teko atsakyti į klausimus apie dviračių rūšis, žymiausius Lietuvos dviračių sporto atstovus, netgi spręsti matematinius galvosūkius, skaičiuojant dviračių ratus!.. Klausimus protmūšiui parengė pavaduotojas ir projekto vadovas Algis Bolys. Žaidimas buvo azartiškas, įtraukus, visos trys žaidėjų komandos degė entuziazmu ir noru laimėti, dalijosi gera nuotaika! Žinoma, nugalėjo draugystė ir bendrystė, o kiekvienas dalyvis buvo apdovanotos atminimo medaliu. Iš viso kelių valandų trukmės žygis sukvietė beveik 30 mokyklos pedagogų, besirūpinančių savo fizine ir emocine sveikata. Kitas maršrutas, kurį mokytojai žada įveikti, drieksis iki Liškiavos miestelio.

 ***

Paskutinis ir svarbiausias projekto finansavimo patvirtinimo žingsnis – liepos 31 d. ,,Saulės“ pagrindinė mokykla ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pasirašė galutinę sutartį, kuria mokykla įsipareigoja 3 metus vykdyti sporto ir fizinio aktyvumo plėtros veiklas, skatinti pozityvų visuomenės požiūrį į aktyvų gyvenimo būdą, panaudodama projekto metu įsigytą sporto inventorių. Pagal parengtą projektą mokyklai skirtas finansavimas sporto inventoriui įsigyti ir pasirašyta finansavimo sutartis SRF-SIĮ-2020-1-0249. Pagal sutartį projekto ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu“ veikloms vykdyti 39439,76 eurų suma skirta iš Sporto rėmimo fondo lėšų, ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos indėlis savomis lėšomis į projektą sudaro 4391,92 eur.

Tad projektas įgauna pagreitį ir plečiasi jo apimtys – rugpjūčio 21 dienos popietę ,,Saulės“ mokyklos bendruomenė išbandė jėgas plaukdami baidarėmis Kapčiamiesčio apylinkių upėmis – Nieda ir Baltąja Ančia. Plaukimas pareikalavo susikaupimo, nusiteikimo, fizinės ištvermės ir ryžto įveikti gamtos kliūtis. Iš viso sporto renginyje dalyvavo daugiau nei 20 plaukimo entuziastų – mokytojų ir kitų bendruomenės narių, buvo įveikta net 12 km ilgio upės atkarpa! Vėliau žygio dalyviai, išbandę jėgas vandenyje, fizinę ištvermę ir įgūdžius stiprino tinklinio aikštelėje, tad vakaro programa buvo išties sportiška ir smagi – fizinės veiklos pagalba stiprinama bendrystė, susikalbėjimas tarp kolegų, bendruomenės narių, skatinamas pozityvus požiūris į aktyvų laisvalaikio leidimo būdą.

,,Saulės“ mokyklos bendruomenės nariai ir ateityje bus kviečiami dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose – bus įsigytas specialus sporto inventorius: baidarės, šiaurietiško ėjimo lazdos, dviračiai, mobilūs krepšinio stovai ir kamuoliai, žaidimų stalai, sporto apranga, chronometrai ir kt. Projektas skatins į fizinio aktyvumo veiklas prisijungti ir neįgaliuosius bendruomenės narius – jiems bus nupirkti vežimėlių varytuvai, kurių dėka ilgus atstumus pavyks įveikti greičiau.

***

,,Saulės“ mokykloje ,,sportuojanti revoliucija“ įsibėgėja – penktadienį atlikę fizinius apšilimo pratimus baidarėse, įveikę dvylikos kilometrų ilgio trasą Niedos ir Baltosios Ančios upėse, trečiadienį jėgas ir ištvermę išbandėme žygyje su šiaurietiško ėjimo lazdomis. Pirmąjį kartą pasirinkome trumpesnę atkarpą: mokykla – miško muziejus ,,Girios aidas“ – mokykla. Į pagalbą organizuojant žygį atskubėjo ir mūsų nuolatiniai pagalbininkai – Druskininkų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atstovai Sandra ir Ignas. Renginio pradžioje jie papasakojo apie šiaurietiško ėjimo naudą žmogaus sveikatai, raumenų sistemai; mokė dalyvius, kaip taisyklingai ir teisingai naudotis teleskopinėmis lazdomis ėjimo metu. Iš viso valandos trukmės žygis sukvietė net 30 mokyklos pedagogų, besirūpinančių savo fizine ir emocine sveikata. Na o žygio finiše, ,,Girios aido“ teritorijoje, dalyvių laukė miškininkų paruošti pietūs – dideliame puode garavo ant laužo virtas troškinys!

Norime padėkoti visiems žygio dalyviams, taip pat Druskininkų savivaldybės VSB darbuotojams bei Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio vadovui Zenonui Naujokui, miško muziejaus ,,Girios aidas“ darbuotojams – už skanias vaišes ir galimybę laiką praleisti miško apsuptyje.