IT NAUDOJIMO PAMOKOSE SKATINIMAS, NAUDOJANT ŽVILGSNIO SEKIMO TECHNOLOGIJAS

Mokykla dalyvauja Programos „Erasmus+“ darbuotojų mobilumo projekte, skirtame bendrojo ugdymo sektoriui. Projektu siekiama tobulinti ir gilinti švietimo darbuotojų kompetencijas, švietimo sistemų ir politikos supratimą, užsienio kalbų įgūdžius, pokyčių inicijavimo gebėjimus.

e-Teach yra Erasmus+ finansuojamas projektas („IT naudojimo pamokose skatinimas naudojant žvilgsnio sekimo technologijas“, projekto nr.: 2017-1-TR01-KA201-046748). e-Teach projekte dalyvauja 3 mokyklos ir 3 universitetai iš Turkijos, Italijos ir Lietuvos. Projektą koordinuoja Vidurio rytų technologijos universitetas Turkijoje (angl. Middle East Technical University). Lietuvoje projektą vykdo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas.

Projekto tikslas – atskleisti mokytojų kompetencijų skirtumus ir sudaryti rekomendacijas visoje Europoje. Skirtingose šalyse mokymo metodai bus atpažinti, palyginti ir išspausdinti. Mokymo metodų skirtingose kultūrose palyginimu, suinteresuotų šalių patirtimi bei kompetencijomis pasinaudos ir kitos Europos šalys. Skirtingų Europos šalių įtraukimas į šį projektą bei atitinkamų rezultatų palyginimas atskleis tarpkultūrinius mokymo skirtumus.

Vaikų mokymas yra svarbiausia mūsų misija ateities pasaulyje. 2020 m. Europos Augimo strategijoje Europos Komisija sako, kad mokymas yra vienas iš penkių pamatuojamų Europos Sąjungos tikslų. Mokytojai vaidina svarbų vaidmenį, siekiant šio tikslo.

Dėl technikos tobulėjimo pradėta gaminti daug skaitmeninės techninės įrangos ir ji tapo prieinama vartotojui. Nemažai įrangos mokyklos turi savo klasėse, kai kurios atsiras ateityje. Naujos kartos mokiniams skaitmeninė įranga jau yra jų prigimtyje. Todėl gali būti nelengva sudominti juos tradicinėmis mokymo priemonėmis. Tyrimo duomenimis, kurį atliko Gunuc ir Kuzu 2015 m., mokomųjų techninių priemonių su atitinkamomis technologijomis panaudojimas pamokose padidins mokinių įsitraukimą į mokymąsi. Naudojant technologijas pamokose, tikimasi teigiamos įtakos tiek mokinių įsitraukimui į mokymąsi, tiek ir jų pasiekimams. Technologijų tobulėjimas suteikia naujus įrankius ir priemones, kurios naudojamos kasdieniniame gyvenime ir klasėse. Pagal Asan 2003 m. atliktus tyrimus, dauguma mokytojų nėra pajėgūs naudoti mokomąsias technines priemones savo pamokose. Naujos kartos mokymas naujomis technologijomis aprūpintose klasėse panaikintų atotrūkį tarp dabartinių mokinių ir mokytojų gebėjimų. Mokytojų gebėjimai naudoti IKT pamokose gali būti pagerinti paraleliai su šiandieninėmis technologijomis.

Tyrimo tikslas – nustatyti šiuolaikinių technologijų įtaką mokinių pasiekimams, ištirti skirtumus tarp mokytojo, kuris naudoja IKT ugdymo procese ir mokytojo, kuris moko tradiciniais mokymo metodais.

Ericsson, Charness, Feltovich ir Hoffman 2006 m. pranešė, kad stebint akies judesius, galima gauti daug informacijos apie šiuolaikinių technologijų įtaką ugdymo procese.

Mokymo procese bus lyginami patyrusio naudoti informacines technologijas mokytojo ir pradedančio mokytojo akies judesiai. Skirtumai tarp jų padės nustatyti ekspertizės taisykles ir metodus, mokant technologijomis aprūpintose klasėse. Šios taisyklės ir metodai gali būti naudojami mokytojams, kurie neturi patirties mokyti technologijomis aprūpintose klasėse, tam, kad jie greičiau taptų patyrusiais. Intelektualiniai rezultatai bus konvertojami į skaitmeninį mokymo turinį. Jie bus lokalizuoti ir paskleisti kiekvienoje šalyje, kuri dalyvauja projekte.

***

PIRMASIS ERASMUS+ PROJEKTO DALYVIŲ SUSITIKIMAS MŪSŲ MOKYKLOJE. Skaityti