PAMOKOS „MO“ MUZIEJAUS PARODOJE MENŲ KALVĖJE

2023 m. vasario pabaigoje mūsų mokyklos dailės mokytoja G.Sutkienė, pradinio ugdymo mokytoja M.Kašėtaitė ir bibliotekos vedėja I.Lazarevienė, tapome MO muziejaus projekto „KELIAUJANTIS MUZIEJUS: PAŽINK SAVE PER MENĄ“ dalimi. Intensyviuose, profesionalių MO muziejaus edukatorių – Jurgitos Zigmantės (edukacijų vadovė), Violos Klimčiauskaitės (aktorė, edukatorė, pedagogė, mokymų fasilitatorė), Simonos Košinskaitės (psichologė, moderatorė, konsultantė), Ilonos Ežerinytės (rašytoja, literatūros premijų laureatė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė) vedamuose mokymuose, kuriuose jos perdavė savo patirtį, žinias, kaip efektyviai, kūrybiškai ir įtraukiai organizuoti edukacijas, pasinaudojant meno paroda, kaip taikyti istorijų pasakojimo metodą, jungti literatūros ugdymo turinį su parodos medžiaga, kaip organizuoti integruotas pamokas, dalinosi žiniomis, kaip ugdyti vaikų emocinį intelektą, pasitelkiant įvairias kūrybingumo priemones, bei metodais, kurie įtraukia vaikus į procesus, skatina jų bendravimą, bendradarbiavimą ir kritinį mąstymą.
Po mokymų, daugiau kaip mėnesį Menų kalvėje, parodos „Permainų šventė“ erdvėse pačios vedėme edukacijas mūsų mokyklos ir miesto mokiniams: mokytoja Marytė – „Gyvūnas ir robotas manyje: tarpasmeniniai santykiai ir kūrybiški konfliktų sprendimo būdai“ (Kaip menas padeda bendrauti ir kūrybiškai spręsti konfliktus); aš – „Istorijas iš lagamino“ (istorijų pasakojimo (angl. storytelling) metodika pagrįstus užsiėmimus); mokytoja Genutė – „Kaip kuriamas charakteris tekste ir paveiksle“. (Integruota literatūros ir dailės pamoka). Vaikai mokėsi atpažinti, įvardinti savo emocijas ir jas valdyti, įsijausti į kito poziciją, pasirinkti. Man asmeniškai, be to, kad jie mokėsi aktyviai klausytis, viešai kalbėti, analizuoti, interpretuoti, buvo tiesiog nuostabu, kaip vaikai paniro į kūrybinį procesą, bendrystę, kaip skleidėsi jų kūrybinės galios, kiek netikėtų man, savo mokytojams (gal net ir patiems sau) talentų, artistiškumo, fantazijos savyje atrado ir parodė.
Ačiū MO – už įdomias patirtis, iš gerų ir prasmingų dalykų patyrimo užgimstančias naujas mintis ir idėjas, kurias JAU taikome dirbdamos su savo mokiniais. #momuziejus