VĖL KVIETĖ GAMTAMOKSLINĖ KONFERENCIJA „GAMTOS PASLAPTYS“

Šiandien kiekviena mokykla skatinama dirbti inovatyviai, kūrybiškai, ugdymą pagrįsti tyrinėjimu, eksperimentavimu, sieti su gyvenimo patirtimi. Labai svarbu, kad vaikai, kurie dabar pagrįstai vadinami technologijų karta, išmoktų būti gamtoje, stebėti gamtą: gyvūnus, augalus, gamtos reiškinius, mokytųsi atsakingai elgtis su gamta, pajaustų, kiek daug ir įdomios veiklos joje galima atrasti, patirti, pajausti, eksperimentuoti, analizuoti…

 

Balandžio 11 d. mūsų mokykloje vyko respublikinė pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija „Gamtos paslaptys 2019″. Tai jau penktoji tokia konferencija, kurią organizuoja pradinių klasių mokytojos metodininkės Marytė Kašėtaitė, Aušra Keturkienė ir  Violeta Marcinonienė.

Pradinukai yra labai imli amžiaus grupė. Tapę paaugliais, nemaža dalis jų įninka į informacines technologijas, socialinius tinklus, nusisuka nuo gamtos mokslų, domėjimasis gamta sumažėja. Laiku įdiegus vaikams susidomėjimą, tikėtina, kad jie jo nepames augdami.

  

Edukacinę pamoką konferencijos dalyviams pravedė Metelių regioninio parko lankytojų centro administratorius Artūras Pečkys.

Gamtotyros atradimus pristatė priešmokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai  iš įvairių Lietuvos mokyklų, kuriuos jų mokytojos paskatino ir buvo jų tyrinėjimų pagalbininkėmis, atliekant gamtos stebėjimus, bandymus ar tyrimus. Sulaukta  gausaus dalyvių būrio iš Kauno, Vilniaus, Alytaus, Lazdijų ir Druskininkų. Pristatyta 17 įdomių bandymų, stebėjimų, eksperimentų. Įdomiausi buvo bandymai, kuriuos dalyviai demonstravo ir suteikė galimybę pabandyti ir kitiems konferencijos dalyviams.

Dėka gausaus rėmėjų būrio galėjome dalyvius palepinti dovanėlėmis ir vaišėmis. Dėkojame UAB Biurui plius, R.Marčiukaičio IĮ, UAB „Transeta“, UAB “ Juskada“, UAB AD “ Transport“, UAB ICT „Transport“, A.Marcinoniui, A.Padegimui, VMU Veisiejų padalinio vadovui Z.Naujokui, Druskininkų turizmo ir informacijos centrui, miško muziejui „Girios aidas“, UAB „KAUTROS KELTUVAI“. Ypač jaunuosius tyrinėtojus nudžiugino galimybė pro keltuvo langus, tarsi iš apžvalgos rato, išvysti įspūdingus Druskininkų kurorto miškus, Nemuno upės vingius ir nuostabią miesto panoramą.

Džiaugiamės, kad mokyklos organizuojamos konferencijos suburia didelį būrį gamtos mylėtojų, tyrinėtojų, smalsuolių. Mokykla puoselėja ekologiško ugdymo nuostatas, skatina mokinių  domėjimąsi ir rūpinimąsi gamta, ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius, siekia suteikti mokiniams kuo daugiau žinių ir gebėjimų, reikalingų mus supančios gyvosios gamtos, jos slėpinių stebėjimui, pažinimui. Tokios konferencijos, manome, yra mokinių  pažinimo, kūrybiškumo, tiriamojo darbo  gebėjimų, mokėjimo mokytis ir kitų mokiniui svarbių kompetencijų ugdymo rezultatų pateikimas, ugdymo, pagrįsto tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, gerosios pedagoginės patirties  sklaidos pavyzdys.

Mes, Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos vadovai, džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokytojai kūrybiškai panaudoja gamtamokslinio ugdymo teikiamas galimybes, kad jiems taip dirbti įdomu,  domėtis skatina ir savo mokinius. Prieš 6 metus pradinio ugdymo mokytojų A.Keturkienės, V.Marcinonienės ir M. Kašėtaitės organizuota savivaldybės pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija  išaugo į  kasmetines respublikines gamtamokslines konferencijas. O ekologinių ir gamtamokslinių kompetencijų ugdymo idėją mokykla nuo 2016 metų įgyvendina ne tik pradinį, bet ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį švietimą papildant  pažintinėmis, tyriminėmis, gamtosauginėmis ir  projektinėmis  veiklomis, puoselėja gražias gamtosaugines tradicijas.