UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO PAKEITIMAI (12,14,15, 19,21, 22 PUNKTAI)

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA ATSIŽVELGIANT Į EPIDEMIOLOGINĘ SITUACIJĄ

Saugumo priemonės.

 1. Rugsėjo 1 d. šventiniai renginiai vyks:

10.00 val. (priešmokyklinio ugdymo ir pirmų kl. mokiniams);

11.00 val. (2-5 kl. mokiniams).

Į pirmąją pamoką klasėse 10.00 val. kviečiami  6-8 kl. mokiniai. Susitikimai su tėvais vyks atskirai klasių auklėtojų su tėvais sutartu laiku.

 1. Tiek mokiniams, tiek mokyklos darbuotojams negalima vykti į mokyklą, jei jie karščiuoja, atsiranda kosulys ar kitų viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių.
 2. Mokykloje ir klasėje organizuojamuose renginiuose negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija izoliacijos laikotarpiu.
 3. Mokiniai po ūmaus ligos periodo, ligos paūmėjimo, taip pat mokiniai, kurie serga lėtinėmis ligomis ir kuriems reikalinga saugi aplinka, gali kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jeigu gydytojų konsultacinė komisija skiria mokiniui mokymąsi namuose, mokinio tėvai kreipiasi į mokyklos direktorių, kad jam būtų paskirtas nuotolinis mokymas.
 4. Pagal Vyriausybės nustatytus reikalavimus, kurie galioja iki rugsėjo 13 dienos, atviroje erdvėje vykstančių renginių dalyvių skaičius neribojamas, o kai renginys iki 2 val. trukmės – leidžiama stebėti renginį stovint. Jei šventėje dalyvauja daugiau kaip 500 žmonių, juos reikia skirstyti į sektorius, kad srautai nesimaišytų. Jei šventė vyksta patalpoje, joje taip pat be srautų skirstymo gali dalyvauti iki 500 žmonių, tačiau negalima užpildyti daugiau kaip 75 proc. sėdimų vietų (šis reikalavimas netaikomas turintiems galimybių pasą). Viduje kaukės yra privalomos, o lauke – rekomenduojamos, jei neišlaikomas 2 metrų atstumas.
 5. Patalpose, vežant mokinius autobusais laikomasi kaukių dėvėjimo rekomendacijų.

Priešmokyklinio ugdymo ir 1-4 kl. mokiniams uždarose patalpose nereikia dėvėti  nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių. Mokytojai, visi mokyklos darbuotojai  ir 5-8 kl. mokiniai   uždarose patalpose dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kaukių leidžiama nedėvėti mokiniams ir mokytojams, kai jie sportuoja. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, jiems rekomenduojama nešioti veido skydelį.

 1. Jeigu mokytojui, mokiniui nustatoma COVID-19 liga, mokytojas, mokinys ar jo tėvai tokiu atveju turi informuoti mokyklą, mokykla informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Mokykla bendradarbiaus su centru, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija.

Mokinių mokymo(si) vieta ir mokinių srautų judėjimas.

 1. Mokykloje kiekvienai klasei paskirta mokymosi vieta (kabinetas). Klasės auklėtoja su mokiniais aptaria tvarkos klasėje palaikymo ir mokinių elgesio, mokyklos turto saugojimo taisykles, budėjimo klasėje tvarką.

 

Pa-27 kabinetas 5a – 57 kabinetas
Pb-26 kabinetas 5b – 61 kabinetas
Pc-23 kabinetas 5c – 56 kabinetas
Pd-25 kabinetas  
1a-36 kabinetas 6a – 41 kabinetas
1b-14 kabinetas 6b – 38 kabinetas
1c-28 kabinetas 6c – 39 kabinetas
2a-40 kabinetas  
2b-37 kabinetas 7a – 47 kabinetas;
2c-5 kabinetas 7b – 48 kabinetas
3a-3 kabinetas  
3b-29 kabinetas 8a – 58 kabinetas
3c-15 kabinetas 8b – 59 kabinetas
4a-4 kabinetas  
4b-24 kabinetas  

 

 1. Parengtas mokinių judėjimo krypčių žemėlapis mokyklos patalpose. Mokinių srautų judėjimas, kiek tai įmanoma, nukreiptas taip, kad būtų išvengta susitikimo su kitais srautais. Numatyti penki įėjimai (prie jų iškabinta informacija), per kuriuos mokiniams arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta, taip pat mokinių srautų judėjimo kryptys iki klasių, valgyklos, specialiųjų kabinetų, tualetų, kurios bus pažymėtos skirtingomis spalvomis.

Ugdymo proceso ypatumai.

 1. Mokytojai ryte prieš pirmą pamoką atrakina klases:

– priešmokyklinių grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams – 7.30 val.;

– 5-8 kl.  mokiniams – 7.45 val.

– specialiųjų lavinamųjų klasių mokiniams – 7.30 val.

 1. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
 2. 12. Patalpos vėdinamos ryte prieš atvykstant mokiniams ir pertraukų metu. Pertraukos metu, mokiniams išėjus iš klasės, vėdinama klasės patalpa (atidaromi langai ir durys), mokytojas stebi tvarką Koridoriai vėdinami pamokų metu.
 3. Pasibaigus pamokai 5-8 klasėse, mokytojai dalykininkai į kitą pamoką išeina po 5 min.
 4. 14. Mokytojai, dirbantys specializuotuose dalykų kabinetuose (technologijų, chemijos, gamtos mokslų laboratorijoje), atsakingi už patalpų vėdinimą ir priemonių dezinfekavimą savo kabinetuose.
 5. Mokytojai, dirbantys specializuotuose dalykų kabinetuose ir sporto salėje po pamokos palydi mokinius į jiems skirtą klasę. Tuo pačiu metu dalykų mokytojai, kurie dirba mokiniams skirtose klasėse palydi mokinius į specializuotus kabinetus ir sporto salę.
 6. Pertraukų metu vaikai bendrauja tik su savo klasės mokiniais.
 7. Fizinio ugdymo pamokos, siekiant atskirti ir reguliuoti srautus, šiltuoju metų laikotarpiu vedamos lauke.
 8. Klasėse, aktų ir sporto salėse, pailgintų dienos grupių patalpose dezinfekcinis valymas atliekamas nustatytu laiku, ne rečiau kaip du kartus per dieną.
 9. Pusryčių ir pietų metu 1-4 klasių mokytojai po pamokos lydi mokinius į valgyklą, 5-8 klasių mokiniai eina savarankiškai.
 10. Pietų valgymui skiriamos ilgesnės, 20 ir 30 min. pertraukos. Kiti mokiniai, esant palankioms oro sąlygoms, per šias pertraukas išeina į lauką pasivaikščioti ir pailsėti. Klasėse atliekamas dezinfekcinis valymas.
 11. Pamokos pradžia ir pabaiga skelbiama skambučiu.
 12. Klasės auklėtojas paskiria du atsakingus mokinius už klasės durų rakto naudojimą. Pasibaigus paskutinei pamokai klasėje duris užrakina mokytojas ir raktą grąžina budėtojui.
 13. Pailgintos dienos grupių auklėtojos užtikrina, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto mokykloje ir mokyklos teritorijoje.

Mokinių maitinimas.

 1. Mokiniai pietus (ir savo atsineštus) valgo tik valgykloje klasei paskirtu laiku:
Klasė Pusryčių laikas Pietų laikas Pavakarių laikas
Pa 8.10 val. 11.20 val. 14.20 val.
Pb 8.10 val. 11.20 val. 14.20 val.
Pc 8.10 val. 11.20 val. 14.20 val.
Pd 8.10 val. 11.20 val. 14.20 val.
1a klasė 8.10 val. 11.20 val. 14.20 val.
1b klasė 8.10 val. 11.20 val. 14.20 val.
1c klasė 8.10 val. 11.20 val. 14.20 val.
8.25 val. dezinfekcinis valymas  
    11.35 val. dezinfekcinis valymas  
2a klasė 8.45 val. 11.45 val. 14.20 val.
2b klasė 8.45 val. 11.45 val. 14.20 val.
2c klasė 8.45 val. 11.45 val. 14.20 val.
3a klasė 8.45 val. 11.45 val. 14.20 val.
3b klasė 8.45 val. 11.45 val. 14.20 val.
3c klasė 8.45 val. 11.45 val. 14.20 val.
4a klasė 8.45 val. 11.45 val. Penktadieniais pavakarius vaikai valgo 14.00 val.
4b klasė 8.45 val. 11.45 val.
9.30 val. dezinfekcinis valymas 12.30 val. dezinfekcinis valymas
5a klasė   10.35 val.
5b klasė   10.35 val.  
5c klasė   10.35 val.  
6a klasė   10.35 val.  
6b klasė   10.35 val.  
6c klasė   10.35 val.  
                                                                      10.45 val. dezinfekcinis valymas  
7a klasė   10.55 val.  
7b klasė   10.55 val.  
8a klasė   10.55 val.  
8b klasė   10.55 val.  
                                      11.05 val. dezinfekcinis valymas  

_____________________