UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR SAUGUMO PRIEMONĖS


UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS ATSIŽVELGIANT Į EPIDEMIOLOGINĘ SITUACIJĄ.(paspausti ant pavadinimo)

PAPILDOMA INFORMACIJA:

 1. Tėvelius prašome savo vaikus lydėti tik iki paskirto įėjimo į mokyklą. Priešmokyklinukų ir pirmų klasių mokinių tėvelius prašome lydėti  vaikus iki klasės tik esant būtinybei, suderinus su klasės mokytoja ir laikantis visų saugumo reikalavimų.
 2. Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma.
 3. DĖL MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO                                                                                                                       Atsižvelgiant į tai, kad karantino metu buvo sustabdytas profilaktinių sveikatos patikrinimo
  paslaugų teikimas, Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė mokinių, kurie mokslus tęs toje
  pačioje ugdymo ar mokymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė,
  sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki 2020 metų gruodžio 31 d.
  Mokiniams, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami ir
  pažymėjimai išduodami įprasta tvarka. Mokinių tėvai gali pasikonsultuoti su gydytoju, ar dėl
  pasikeitusios sveikatos būklės turi būti keičiama vaiko fizinio ugdymo grupė ir ar atsirado naujų
  bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje,
  bei apsispręsti dėl profilaktinio sveikatos patikrinimo laiko.
  Kasmetinis profilaktinis sveikatos patikrinimas, kurio metu įvertinama bendra sveikatos būklė,
  privalomas visiems vaikams iki 18 metų, taip pat pilnamečiams mokiniams, ugdomiems pagal
  bendrojo ugdymo programas.