SKIRKIME1,2% GPM SAVO MOKYKLAI!

Dėkojame kiekvienam, prisidedančiam prie mokyklos vertingų idėjų įgyvendinimo, mokinių skatinimo, edukacinio turinio turtinimo, ugdymo erdvių puoselėjimo. Jūsų parama MOTYVUOJA, ĮKVEPIA, PADEDA, SKATINA, ĮGALINA, TURTINA! Prašome ir šiemet, deklaruodami savo pajamas, PAREMKIME MOKYKLĄ – SKIRKIME SAVO 1,2 % GPM (gautų pajamų sumos) kaip PARAMĄ MOKYKLAI!
Pajamų mokesčio dalį iki gegužės 1 d. galime pervesti elektroniniu būdu https://deklaravimas.vmi.lt , pasirinkus Deklaravimas > Pildyti formą (forma FR0512). Įstaigos kodas 195328165. AČIŪ!