PAKEISTAS 6 SAUGUMO PRIEMONIŲ PUNKTAS

  1. Mokiniai į mokyklą ateina dėvėdami kaukes. Jas nusiima klasėje, dezinfekuoja rankas. Per pamokas dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių nereikia. Mokiniai kaukes turi dėvėti  ir koridoriuje, eidami į valgyklą, kiemą, kitose bendrosiose mokyklos erdvėse, nes sunku suvaldyti mokinių srautus ir užtikrinti, kad būtų išlaikomas 2 metrų atstumas. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti jų sveikatos būklei.