IŠLIEKA PRIEINAMA PSICHOLOGO, SPECIALIOJO PEDAGOGO, LOGOPEDO IR SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBA

Mokyklos psichologo asistentė Dalia Skausmenienė teiks rekomendacijas tėvams (rūpintojams), pedagogams, vaikams per Tamo dienyną (straipsniai, nuorodos, mokomieji filmukai, patarimai ir pan.). Esant poreikiui, bus pasiekiama el. p. dalia.radziukynaite@gmail.com ir per Tamo dienyną savo kontaktinėmis valandomis nuo 8:00 – 13:00. Esant poreikiui dėl individualių pokalbių su tėvais (rūpintojais), vaikais, pedagogais sutarti asmeniškai ir pasirinkti priimtiną būdą bendrauti (el. paštu, vaizdo priemonėmis ar pan.).

Mokyklos specialioji pedagogė Laima Barisaitė ir logopedė, specialioji pedagogė Reda Galčienė su tėvais, mokiniais, mokytojais bendraus telefonu, el. paštu, Messenger, Viber ar kitais abiems pusėms priimtinais įrankiais bendravimui. Individualiai parengtas užduotis mokiniams, patarimus, rekomendacijas, nuorodas į skaitmeninių mokymo priemonių svetaines, kuriomis galima bus naudotis, siųs tekstiniu pranešimu per el. dienyną, el. paštą. Individualią pagalbą mokiniui, susidūrus su sunkumais atliekant užduotis, teiks per Zoom‘ą ar kitą mokyklos pasirinktą platformą sutartu laiku.

Mokyklos socialinės pedagogės Kristina Rūkštelienė ir Vaida Mikelionienė karantino metu taip pat teikia socialines pedagogines konsultacijas mokiniams, tėvams ir mokytojams nuotoliniu būdu, naudojant el. paštą, el. dienyną Tamo  (9.00-14.00 val.).Koordinuoja ir organizuoja nemokamą maitinimą gaunančių mokinių maisto krepšelių atsiėmimą. Kontaktai:

Kristina Rūkštelienė: kristina.ruksteliene@gmail.com

Vaida Mikelionienėvaida.mikelioniene@gmail.com