MOKYKLAI REIKALINGAS SOCIALINIS PEDAGOGAS(-Ė)

Mokyklai reikalingas socialinis pedagogas (-ė).

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis  išsilavinimas ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija arba socialinio darbuotojo kvalifikacija ir pedagogo profesinė kvalifikacija; gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis: 0,5 etato (18 val. per sav.)

Veikla:

Dirba su vaikais (mokiniais), tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais,  vykdo saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.

Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:
– prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
– asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
– išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
– gyvenimo aprašymą;
– gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami  mokyklos raštinėje nuo 8.00 iki 15.00 val. adresu Ateities g. 13, Druskininkai arba siunčiami elektroniniu paštu saulemok@gmail.com ar registruotu laišku. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba pokalbio dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.

Informacija teikiama: tel. (8 313) 59209, (8 313) 45703.