MOKINIŲ TESTAVIMO IR IZOLIAVIMO TVARKA (1-8 klasėse)

 

Paaiškiname išsamiau testavimo ir izoliavimo tvarką, nustačius klasėje mokiniui teigiamą greitojo antigeno testą ar patvirtinus COVID-19 ligą:

  1. Apie teigiamą antigeno testą pranešama mokinio tėvams, rekomenduojama nutraukti ugdymo procesą ir atlikti PGR tyrimą mobiliajame punkte.
  2. Jei mokinio tėvai nesutinka atlikti PGR testo, rekomenduojama 10 dienų nelankyti mokyklos.

————————————————————————————————-

  1. Mokinys, kuriam PGR testu patvirtinta COVID-19 liga, izoliuojamas, o kiti tos klasės mokiniai, dėl kurių testavimo turime sutikimus, testuojami mokykloje pagal patvirtintą algoritmą: iškart, po 48 ir 72 val.
  2. Tiems mokiniams, kurie netestuojami (nėra sutikimų), taikoma izoliacija. Į mokyklą jie gali ateiti (jeigu gaunamas tėvų sutikimas) tą dieną, kai klasei yra paskirtas testavimas antigeno testais.

SVARBU!

Didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga turėję mokiniai, dalyvaujantys ugdymo procese, taip pat kuriems taikomas testavimo algoritmas, 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga dienos, negali dalyvauti būrelių ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokiems asmenims nerekomenduojama dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

Visais atvejais po didelės rizikos sąlyčio su segančiuoju COVID-19 liga neizoliuojami ir netestuojami vakcinuoti/persirgę mokiniai.

—————————————————————————————————-

Tėvelius labai prašome būti supratingais, kadangi mokykloje jau nustatoma sergančių mokinių, ir geranoriškai priimti vykdymui 1 ir 2 punktų rekomendacijas.

Mokyklos administracija

 


Informacija iš https://mokyklabecovid.lt/testavimas-mokiniai/